[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 7 august

10 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 203

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 7 august 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 7 august 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România și a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea literelor c) și d) ale alin. (1) al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020-2021;

– Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării;

– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 917 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov;

– Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială;

– Hotărâre privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB – VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA – POIANA NEGRII , județul Suceava;

– Hotărâre privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării;

– Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băcani, județul Vaslui;

– Hotărâreprivind aprobarea stemei comunei Fântânele, județul Mureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba;

– Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanțate în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către S. E.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către M. L. A.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către D. N.-S.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către B. C.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către P. C.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către C. T.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către B. A.-D.;

– HotărâreE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către S. E.-A.;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către F. S.;

– Hotărâre a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către A. S.-G.;

– Hotărâre a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către F. S.;

– Hotărâre a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către C. C.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2020;

– Memorandum cu tema: acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19;

– Memorandum cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului F. N. C. – secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe;

– Memorandum cu tema: Utilizarea creditelor bugetare reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: Capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, articolului 51.02 Transferuri de capital, alineat 51.02.38- Programul Național de Dezvoltare Locală;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Dragoș Cosmin Lucian Preda – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională „Poșta Română” – S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

V. INFORMĂRI

– Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019.

VI. RAPOARTE   

– Raport de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 7 august a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România și a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020-2021;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării;

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 917 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială;

– Proiect de Hotărâre privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB – VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA – POIANA NEGRII , județul Suceava;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”;

– Proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Băcani, județul Vaslui;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fântânele, județul Mureș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2020;

– Memorandum cu tema: acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19;

– Memorandum cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului F. N. C. – secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe.

– Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii și semnării „Înțelegerii tehnice între Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcția Controlul Armamentelor și Verificare (DCAV) din România și Statul Major General al Apărării, Direcția Control Armamente și Verificare (UVE), din Regatul Spaniei privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare Cer Deschis al Regatului Spaniei deasupra teritoriului Ucrainei, în anul 2020”.

V. INFORMĂRI

– Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020 – 3 august 2020 –

VI. RAPOARTE

– Raport de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 21 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 iulie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 7 august was last modified: august 10th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter