[UPDATE: Guvernul a reintrodus acordarea șomajului tehnic] Guvernul României. O.U.G. pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaților și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 19 ianuarie 2022

20 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 113
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Guvernul a reintrodus acordarea șomajului tehnic

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

− Ordonanță de urgență pentru pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Guvernul reintroduce acordarea șomajului tehnic și reglementează noi măsuri de protecție socială pentru angajați, de păstrare a locurilor de muncă și de susținere a unor sectoare economice. Această măsură se aplică în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Pentru angajați se prevede acordarea unei indemnizații în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, până la 31 martie 2022, în situația suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă. Măsura se aplică și salariaților angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile teritoriale de sănătate publică cu excepția celor aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

Actul normativ instituie, în cazul angajatorilor, posibilitatea de decontare atât a indemnizației de șomaj tehnic, cât și a indemnizației pentru reducerea timpului de lucru (O.U.G. nr. 132/2020). Aceste măsuri pot fi acordate fie pentru salariați diferiți, în aceeași perioadă din lună, fie pentru același salariat, în perioade diferite din lună.

Ordonanța de Urgență a fost completată, în cadrul ședinței, cu unele măsuri pentru protejarea consumatorilor casnici și instituțiilor publice, în contextul crizei din domeniul energetic.

Astfel, debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor de energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin.

Pe perioada aplicării prevederilor actului normativ, emitenții facturilor de energie și/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea mecanismele de compensare, sunt obligați să le refacă în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență.

Facturile refăcute vor fi recalculate și emise fără penalități. De asemenea, se suspendă plata facturilor în curs de recalculare până la emiterea noilor facturi.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est”, județul Arad;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, lucrare de utilitate publică de interes național;

− Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare a orașului Aleșd”, județul Bihor;

Monitor Dosare

− Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea descrierii tehnice precum și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Târgu Jiu”;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituții subordonate Ministerului Sănătății;

− Hotărâre de Guvern privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022;

Guvernul a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, să fie zi liberă pentru salariații din instituțiile și autoritățile publice, având în vedere că aceasta se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal.

− Hotărâre de Guvern privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi în zona orașului Zlatna” cuprins în „Proiectul nr. 2-Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna și Copșa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până Ia 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea obiectivului de investiții ,,Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale ,„Apele Române” prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița, Dobrogea – Litoral și Prut – Bârlad, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 203.500 mp, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al orașului Călimănești, județul Vâlcea;

− Hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 177,7895 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al municipiului Buzău;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în domeniul public al județului Botoșani;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 și la București la 16 decembrie 2021, la Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție”, dintre România și Banca lnternațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019;

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

La propunerea Ministerului Educației, Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 1.175 a numărului de posturi în educație.

Posturile suplimentare sunt destinate în principal, pentru învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; 1.100 de posturi suplimentare sunt alocate în această direcție.

Alte 25 de posturi suplimentare sunt pentru inspectoratele școlare județene, pentru a se asigura în toate județele inspectori școlari pentru învățământul în limbile minorităților naționale, altele decât cea maghiară.

Iar alte 50 de posturi pentru aparatul propriu al Ministerul Educației, având în vedere realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, precum și pentru crearea structurilor de implementare a componentei de educație din PNRR.

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Bazin de înot olimpic, str. Decebal, nr. 1, loc. Vaslui, județul Vaslui”;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006;

− Hotărâre de Guvern pentru abrogarea alineatelor (3) și (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere;

− Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018;

− Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului D. F.-S. din funcția de prefect al județului Brăila;

− Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului G. C.-S. din funcția de prefect al județului Galați;

− Hotărâre de Guvern privind eliberarea doamnei G. A. din funcția de subprefect al județului Botoșani;

− Hotărâre de Guvern privind numirea domnului T. I. în funcția de prefect al județului Brăila;

− Hotărâre de Guvern numirea domnului P. G.-A. în funcția de prefect al județului Galați;

− Hotărâre de Guvern numirea domnului M. T. în funcția de subprefect al județului Botoșani;

− Hotărâre de Guvern numirea doamnei C.-B. E.-P. în funcția de subprefect al județului Botoșani;

− Hotărâre de Guvern numirea domnului D. E. în funcția de subprefect al județului Prahova.

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: aprobarea negocierii și semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

IV. ANALIZE

− Analiză cu privire la stadiul activităților din Planul Național de Redresare și Reziliență;

Ministerul Finanțelor a prezentat stadiul activităților din PNRR-componenta 8 Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii.

Până la sfârșitul anului 2021, Ministerul Finanțelor a realizat următoarele progrese:

1. Până la data de 12 ianuarie 2022 au fost conectate peste 569.000 de case de marcat la sistemul informatic al fisc-ului, în condițiile în care angajamentul Ministerului Finanțelor viza conectarea a cel puțin 150.000 de case de marcat;

2. Cadrul legal pentru înrolarea contribuabililor persoane fizice în Spațiul Privat Virtual este un angajament îndeplinit;

3. Un obiectiv aflat în curs de realizare este operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al ANAF și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri și la negru.

− Analiză privind jaloanele și țintele asumate de Secretariatului General al Guvernului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru anul 2022;

− Analiză privind stadiul activităților din Planul Național de Redresare și Reziliență al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

V. PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) și (72) ale art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

 

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 19 ianuarie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și În administrarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituții subordonate Ministerului Sănătății;

− Proiect de Hotărâre privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 7 decembrie 2021 și la București la 16 decembrie 2021, la Scrisoarea de înțelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiție”, dintre România și Banca lnternațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 și la București la 6 iunie 2019;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006;

− Proiect de Hotărâre pentru abrogarea alineatelor (3) și (31) ale articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 888/2018 privind aprobarea descrierii distincțiilor naționale, procedurile de înaintare a propunerilor, criteriile de acordare a distincțiilor, precum și cazurile de retragere;

− Proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018/2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor”, lucrare de utilitate publică de interes national;

− Proiect de Hotărâre  pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca, la 13 octombrie 2021 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.

III. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: aprobarea negocierii și semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

IV. ANALIZE

− Analiza cu privire la stadiul activităților din Planul Național de Redresare și Reziliență;

− Analiza privind jaloanele și țintele asumate de Secretariatului General al Guvernului prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru anul 2022;

− Analiza privind stadiul activităților din Planul Național de Redresare și Reziliență al României care intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

V.  PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (71) și (72) ale art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

VEZI ȘI [UPDATE: MODIFICAREA CODULUI ADMINISTRATIV] GUVERNUL ROMÂNIEI. O.U.G. PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE ȘI ALTE PROIECTE INCLUSE PE AGENDA ȘEDINȚEI DIN 13 IANUARIE 2022

[UPDATE: Guvernul a reintrodus acordarea șomajului tehnic] Guvernul României. O.U.G. pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 19 ianuarie 2022 was last modified: ianuarie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter