[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 7 aprilie

8 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
78 views

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 7 aprilie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 7 aprilie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

– Memorandum cu tema: Susținerea de către Guvernul României a organizării Celei de-a 6-a ediții a concursului internațional Solar Decathlon, la București, în 2023 (PRIMA LECTURĂ).

II. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia;

– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu„ în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole „Horting”;

– Hotărâre pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”;

– Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

– Hotărâre privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății;

– Hotărâre privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Informatică – ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt și Suceava, în vederea protecției populației afectate de noul Coronavirus;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;

– Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;

– Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Hotărâre privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;

– Hotărâre privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale;

– Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”;

– Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;

– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. „în insolvență”, pentru anul 2021;

– Hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2021.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene;

– Memorandum cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării Planului național de redresare și reziliență și a cererii de împrumut prevăzută la art.14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;

– Memorandum cu tema: Utilizarea creditelor bugetare și de angajament reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: capitolul 81.01 „Combustibili și energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, art. 55.01 „Transferuri interne”, alin. 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere cu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 7 aprilie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș și Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Mureș și Centrul Județean Olt, precum și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole „Horting”;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea înființării Comitetului Național de Securitate a Aviației;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes național;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

– Proiect de Hotărâre privind închirierea unor spații din domeniul public al statului și administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătății;

– Proiect de Hotărâre privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din municipiul București, municipiul Timișoara și județele Alba, Argeș, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt și Suceava, în vederea protecției populației afectate de noul Coronavirus;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” și Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV);

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (UM 0527 Galați) și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, precum și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;

– Proiect de Hotărâre privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturale;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene;

– Memorandum cu tema: Monitorizarea și evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor.

V. PUNCTE DE VEDERE

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 21 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

– Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 martie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 7 aprilie was last modified: aprilie 8th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter