[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 28 aprilie

29 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 260

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 28 aprilie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 aprilie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

–  Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea alin. (1) al art. 5, alin (1) al art.14 și alin. (1) și (3) ale art.15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanță de urgență privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Campanie Craciun UJmag 2020

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

II.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020;

– Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”;

– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și pentru închirierea unor spații din acest bun imobil;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Brașov și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație și a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cuprinse în anexa nr. 10 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, județul Tulcea;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Checea, județul Timiș;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mădăras, județul Bihor;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Covasna, județul Covasna;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Chichiș, județul Covasna;

– Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Bărbătești, județul Vâlcea;

– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – SA aflată sub autoritatea Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

III.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR și a semnării acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor;

– Memorandum cu tema: Achiziție Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare;

– Memorandum cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației naționale a României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021-2026;

– Memorandum cu tema: Deblocarea sumei reținute în proporție de 10%, instituită conform art.21 alin. (7) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, asupra bugetului aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat – Legea nr. 15/2021, în suma de 2.800 mii lei.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 28 aprilie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafață de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC Tismana – Tismana I”;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și pentru închirierea unor spații din acest bun imobil;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea liniei de cale ferată „Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Brașov și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație și a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, județul Tulcea;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Checea, județul Timiș;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mădăras, județul Bihor;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului orașului Covasna, județul Covasna;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Chichiș, județul Covasna;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Bărbătești, județul Vâlcea.

III.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR și a semnării acestuia; și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor;

– Memorandum cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023;

– Memorandum cu tema: Achiziție Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare;

– Memorandum cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociației Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegației naționale a României la Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021-2026.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 21 aprilie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 28 aprilie was last modified: aprilie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter