[UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare și alte acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței din 4 februarie 

5 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.325 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 4 februarie 2020

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 4 februarie:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016.

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare;
– Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
– Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative;
– Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027;
– Ordonanța de urgență privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid;
– Ordonanța de urgență privind recensământul general agricol din România runda 2020;
– Ordonanța de urgență privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
– Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare;
– Ordonanța de urgență privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;
– Ordonanța de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea O.G. nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
– Ordonanța de urgență pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval;
– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale.

Hotărâri

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;
– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărâre privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice;
– Hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
– Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 octombrie 2019 și la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013;
– Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Dolj, aflat în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Național al Bucovinei;
– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București”;
– Hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă;
– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „Duchampt Felix Pierre”;
– Hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor; (…)
– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;
– Hotărâre pentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică;
– Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț;
– Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Constanța;
– Hotărâre pentru înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;
– Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României.

Memorandumuri

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 și 2021 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflați în întreținere ai personalului diplomatic, consular, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

Informări

– Informare referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Puncte de vedere

– Proiecte de puncte de vedere asupra unor inițiative legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;
– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației


 

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat, luni, 3 februarie a.c., agenda ședinței din 4 februarie, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative.

Proiecte de legi

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016.

 

Proiecte de ordonanțe de urgență

– Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare;
– Proiect de ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 

Proiecte de hotărâri

– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare;
– Proiect de hotărâre privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice;
– Proiect de hotărâre privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 octombrie 2019 și la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013;
– Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Dolj, aflat în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Național al Bucovinei;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București”;
– Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
– Proiect de hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „Duchampt Felix Pierre”;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, județul Caraș-Severin;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, județul Sibiu;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Șelimbăr, județul Sibiu;
– Proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

 

Memorandumuri

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 și 2021 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
– Memorandum cu tema:  Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflați în întreținere ai personalului diplomatic, consular, administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

 

Informări

– Informare referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

 

Puncte de vedere

– Proiecte de puncte de vedere asupra unor inițiative legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;
– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

[UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare și alte acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței din 4 februarie  was last modified: februarie 5th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter