[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Codului fiscal și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 24 iunie 2021

25 iun. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 146

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 24 iunie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 24 iunie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014;

− Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

− Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

− Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.

III. HOTĂRÂRI

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

− Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006;

− Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021;

− Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021;

− Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010−2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

− Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020−30 iunie 2021;

− Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mărgineni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Doamna I.-G. C. se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Montreal, Canada);

− Hotărâre privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societății „Avioane Craiova” S.A.;

− Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersecția DN 73 cu DJ 703 K pe raza localității Mărăcineni”;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare intersecție cu sens giratoriu la intersecția DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, ieșire din localitatea Spătaru din județul Buzău;

− Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Maramureș, Suceava, Iași și Timișoara;

− Hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 816 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

− Hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituită din construcții și o amenajare la teren, situat în județul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată;

− Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului;

− Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013−2020, inclusiv Planul național de investiții;

− Hotărâre de modificare și completare a Hotărârii nr. 251 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Programului național „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”;

− Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică;

− Hotărâre privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetări Biologice din orașul Jibou, Județul Sălaj;

− Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Administrației Naționale de Meteorologie care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

− Hotărâre privind numirea domnului S. V.-G. în funcția de subprefect al județului Vâlcea.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București la 30 noiembrie 1995, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a convenției între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la București la 19 octombrie 1984, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Desemnarea Secretariatului General al Guvernului ca structură responsabilă la nivel național pentru coordonarea gestionării contribuției financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit;

− Memorandum cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-științifică;

− Memorandum cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la tribunalul Uniunii Europene. Aprobarea propunerilor finale de către Guvern.

V. PUNCTE DE VEDERE

− Puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 4 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

− Puncte de vedere ale Guvernului asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

− Puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 6 inițiative legislative.

Sursa informației


Pe site-ul oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 24 iunie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014;

− Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea art. 230 și 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

− Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

− Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006;

− Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021;

− Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2020-30 iunie 2021;

− Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Mărgineni din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului de Detenție Craiova din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

− Proiect de hotărâre privind rechemarea unui consul general;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societății „Avioane Craiova” S.A.;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de hotărâre privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al județului Vâlcea, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes județean;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3+250 la intersecția DN 73 cu DJ 703 K pe raza localității Mărăcineni”;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare intersecție cu sens giratoriu la intersecția DN 2 km 100+700 cu DN 2B km 0+000, ieșire din localitatea Spătaru din județul Buzău;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Maramureș, Suceava, Iași și Timișoara;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 816 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

− Proiect de hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituită din construcții și o amenajare la teren, situat în județul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

− Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București la 30 noiembrie 1995, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui protocol de modificare a convenției între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la București la 19 octombrie 1984, precum și aprobarea semnării protocolului respectiv;

− Memorandum cu tema: Desemnarea Secretariatului General al Guvernului ca structură responsabilă la nivel național pentru coordonarea gestionării contribuției financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit;

− Memorandum cu tema: desemnarea domnului Cătălin Drulă, ministrul transporturilor și infrastructurii, în calitate de Președinte al Părții române în cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale România–Ucraina de colaborare economică, industrială și tehnico-științifică.

V. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

− Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 4 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

− Proiecte de puncte de vedereale Guvernului asupra unor proiecte de legi inițiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate;

− Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului cu privire la 6 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Codului fiscal și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 24 iunie 2021 was last modified: iunie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter