[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 august

31 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 267

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 31 august 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 31 august 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru aprobarea programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”.

Campanie Craciun UJmag 2020

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021;

– Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.1301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia;

– Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Național SIS;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva COVID 19, prin amenajarea Centrului de Urgență, amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galați;

– Hotărâre privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale Unităților Județene de Implementare a Recensământului;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Hotărâre privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri și a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, între DN1F, km 79+625- DJ 191C”;

– Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală și pe porțiuni a căilor navigabile interioare ale României;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Terminal plecări curse externe” la Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aranjamente instituționale pentru stabilirea poziției naționale și reprezentării României în Grupul de experți al statelor membre pentru finanțarea durabilă în vederea implementării Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 31 august a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020 – 2021;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și a documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.1301/2006 privind stabilirea uniformei și a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din unitățile și instituțiile subordonate acestuia;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Național SIS;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației împotriva COVID 19, prin amenajarea Centrului de Urgență, amplasat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Galați;

– Proiect de Hotărâre privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale Unităților Județene de Implementare a Recensământului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri și a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aranjamente instituționale pentru stabilirea poziției naționale și reprezentării României în Grupul de experți al statelor membre pentru finanțarea durabilă în vederea implementării Regulamentului (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 august 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 august was last modified: august 31st, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter