[Update: Acte adoptate] Guvernul României. O.G. privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 3 august 2022

3 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

Update: Acte adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 3 august 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I.    PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere:

Actul normativ prevede o serie de modificări cu privire la rezervele minime de țiței și/sau produse petroliere. De exemplu, nivelul stocurilor minime va reprezenta cel puțin cea mai mare valoare dintre cantitatea aferentă importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a importurilor nete, și cantitatea aferentă consumului intern pe o perioadă de 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a consumului intern. Institutul Național de Statistică va furniza datele statistice necesare stabilirii echivalentului în petrol al importurilor nete și al consumului intern.
De asemenea, nivelul stocurilor minime poate fi redus doar pe perioada operației de înlocuire a unor cantități de produse petroliere care fac parte din structura sortimentală a acestora și numai în măsura în care înlocuirea acelor cantități de produse este necesară pentru menținerea utilității stocurilor minime, precum și în cazul punerii în circulație a stocurilor minime, în caz de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală.
Stocurile minime se vor constitui cel mai târziu la data de 1 iulie a fiecărui an calendaristic și se vor menține, în mod continuu, pentru următoarele 12 luni calendaristice, pe perioada 1 iulie anul curent – 30 iunie anul următor.

− Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Spitalul Regional de Urgență Craiova – dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Actul normativ aprobă contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022.
Proiectul constă în construcția unui nou Spital Regional de Urgență în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni un centru de nivel terțiar pentru rețeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest, ce va trata pacienții critici și cazurile ce necesită tehnologie și expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui și va prelua paturile existente în Spitalul Clinic Județean de Urgență și va fi organizat în șapte grupuri de specialități medicale strâns relaționate.
Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții acute, de nivel secundar și terțiar, ce implică tehnologie și experiență de nivel înalt, precum și de a asigura servicii de diagnosticare și tratare a cancerului pentru populația din regiunea de Sud-Vest a țării.
Valoarea proiectului de investiții se ridică la cca. 602,74 milioane de euro și se va asigura din împrumutul BEI în valoare de 368 milioane de euro, iar diferența de cca. 140,52 milioane de euro, la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului, din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat. În condițiile în care pe parcursul implementării proiectului suma disponibilă din fonduri nerambursabile pentru acest proiect este mai mare decât suma estimată inițial, valoarea împrumutului va fi ajustată corespunzător.
Proiectul se realizează pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2020 – 2026, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 72 de luni de la data semnării contractului de finanțare.
Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătății, în calitate de promotor și agenție de implementare.

− Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022.

II.    ORDONANȚE

− Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență:

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, astfel încât funcționarea acestor centre să permită într-o măsură mai mare accesul populației la servicii medicale primare gratuite inclusiv în mediul rural și în zonele izolate.
Totodată, ținând cont că în centrele de permanență activitatea este desfășurată preponderent de medici de familie, personalul medico-sanitar poate realiza și vaccinare împotriva COVID-19.
Noile reglementări vizează îndeosebi procedura și criteriile care stau la baza înființării și desființării centrelor de permanență, astfel încât activitatea acestora să se desfășoare exclusiv în locații fixe, cu anunțarea datelor de contact, astfel încât populația din localitățile arondate fiecărui centru să fie informată privind locația, programul și serviciile oferite prin centrul de permanență. Pentru înființarea centrelor de permanență a fost eliminată obligativitatea acordului consiliilor locale în cazul în care spațiul și dotarea centrelor respective sunt asigurate de către echipa medicală.
De asemenea, ținând cont că zonele rurale, zonele izolate și orașele mici se confruntă cu un deficit de personal medical, actul normativ permite funcționarea centrelor de permanență și cu 5 sau 6 medici acolo unde este imposibilă constituirea unei echipe complete de 7 medici, cât este prevăzut în textul inițial al Legii nr. 263/2004, și a fost redus și numărul de posturi de asistenți medicali din aceste centre, de la 7 la 5.
O altă modificare adusă legii constă în diferențierea criteriile de înființare a centrelor de permanență în mediul urban față de cele aplicabile în mediul rural.
–  Astfel, în mediul rural este prevăzută înființarea unui centru de permanență la o populație de minim 5 mii de locuitori dacă în zonă nu există alte servicii de primirea a urgențelor. Prin excepție, se pot înființa centre de permanență cu prioritate în orice localitate rurală izolată, greu accesibilă, în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă.
–    În mediul urban, noile reglementări prevăd existența unui centru de permanență în orașele cu o populație sub 25 de mii de locuitori, iar în orașele cu populație mai mare de 25 de mii de locuitori este prevăzută înființarea câte unui centru de permanență la 25 de mii de locuitori.
Anual, comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență, vor face verificări cu privire la respectarea obligațiilor de asigurare a continuității asistenței medicale, respectarea obligațiilor de către personalul medical și la eventuale disfuncționalități în activitatea centrului de permanență.

− Ordonanță privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine:
Actul normativ stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în conformitate cu realitatea economică și digitală actuală.
Pentru simplificarea și digitalizarea procedurii de înregistrare, prelungire și modificare a autorizațiilor de funcționare aferente reprezentanțelor străine în România, precum și de radiere din evidențele MAT, a fost stabilit temeiul legal pentru crearea unei aplicații electronice dedicate. Prin intermediul acesteia va fi asigurat și accesul la evidențe, într-un mod transparent și facil, cu respectarea legislației în domeniul datelor cu caracter personal.
Autorizațiile de funcționare ale reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se vor elibera, conform actului normativ actualizat, pe o perioadă de minim 1 an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă.
Adoptarea ordonanței contribuie, totodată, la îndeplinirea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR (Jalonul 241), respectiv reforma privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinată mediului de afaceri.

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României, semnat la București, la 27 iunie 2022:
Actul prevede cedarea de către Guvernul Republicii Serbia  a dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” Guvernului României.
Complexul „Luceafărul” din Vârșeț, Provincia Autonomă Voivodina, Republica Serbia, constituie o componentă de o importanță deosebită a patrimoniului cultural al membrilor minorității române din Serbia.
Complexul este una din cele mai impozante clădiri din Vârșeț, localizat în centrul orașului, pe un teren de aproximativ 2.460 metri pătrați .
Destinația inițială a fost Banca „Luceafărul”, care a finanțat activitatea agricolă a românilor din zonă, clădirea fiind utilizată ulterior pentru multiple acțiuni de promovare a identității culturale și spirituale românești. În perioada comunistă, clădirea a fost naționalizată.
După înlăturarea regimului comunist, asociații ale membrilor minorității române au inițiat demersuri pentru retrocedarea clădirii, care nu au fost, însă, soluționate favorabil de autoritățile sârbe, în special din cauza lipsei documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate.

− Hotărâre de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgentă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022:
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență, în limita sumei de 6 milioane de  lei din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității,
pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase.
Ajutoarele de urgență se vor acorda astfel:
–    câte 10.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75%, inclusiv;
–    câte 7.000 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 50%, inclusiv și 75%;
–    câte 4.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție cuprinsă între 25%, inclusiv și 50%;
–   câte 2.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%;
–    câte 1.500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror bunuri din locuință au fost deteriorate, indiferent de numărul sau tipul bunurilor.
În cazul în care, urmare inundațiilor, alunecărilor de teren și fenomenelor meteorologice deosebite se înregistrează pierderi de vieți omenești, familia persoanei decedate beneficiază suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numărul victimelor.

− Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiului București:

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea sumei de 829.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiul București. Suma este necesară pentru efectuarea unor cheltuieli necesare organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022.

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,,CFR” S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava, precum și modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

− Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,,CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier:
Actul normativ aprobat prevede completarea atribuțiilor deținute de ISCTR, conform actelor normative din domeniul transporturilor rutiere emise după intrarea în vigoare a HG nr. 1088/2021.
Astfel, inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. vor avea atribuții de control privind transportul rutier de mărfuri periculoase, indiferent de masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere.
De asemenea, vor fi eliminate prevederile referitoare la reținerea, în cazul circulației fără achitarea sau cu achitarea necorespunzătoare a tarifului de utilizare a certificatului de înmatriculare al vehiculului până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire.

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020:
Hotărârea prevede suplimentarea cu 318,9 milioane de lei (66 milioane euro) a alocării destinate ”Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, pentru finanțarea a 73 de proiecte din totalul de 95 de proiecte admise.
Sumele echivalente în euro se raportează la cursul Inforeuro din luna august 2020.
În urma acestei suplimentări de fonduri, numărul minim de angajați care beneficiază de programe de formare poate ajunge la cel puțin 23.750, din cel puțin 2.375 de întreprinderi, dintre care cel puțin 19.000 de persoane pot obține calificarea sau validarea competențelor în sectoarele economice sau sectoarele cu specializare inteligentă și minimum 285 de IMM-uri pot introduce programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, conform noilor indicatori de realizare a programului și noilor indicatori de rezultat aprobați.
Din cele 95 de proiecte aprobate, cu o valoare totală eligibilă de 419,4 milioane de lei (86,8 milioane euro), au fost finanțate 22 de proiecte cu o valoare totală eligibilă de 100,4 milioane de lei (20,8 milioane de euro), prin care sunt sprijinite 575 de IMM-uri, fiind derulate de programe de formare profesională pentru un număr de 5.750 de angajați. Prin cele 73 de proiecte urmează să fie sprijinite încă 1825 de IMM -uri și vor fi derulate programe de formare profesională pentru un număr de 18.250 de angajați.

− Hotărâre de Guvern privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România:
Prin actul normativ se aprobă lista pentru amenajările de irigații pentru care se reacordă caracterul de utilitate publică, dar și modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, cu o valoare de 1,5 miliarde euro, reprezentând fonduri de la bugetul național care vor fi alocate până în anul 2027.

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

− Hotărâre de Guvern privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj (UM 0603)”;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Crișuri;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației:

Se modifică anexa nr. 3 din Legea Educației, după schimbarea denumirii Universității de Științe Agricole și Medicină veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara cu denumirea de Universitatea de Științele Vieții „regele Mihai I” din Timișoara, ca urmare a aprobării în Senatul Universității.

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023:

Hotărârea actualizează domeniile și programele de studii universitare de master din cadrul instituțiilor de învățământ superior, în baza hotărârilor Senatelor universitare, rectificări ale capacității de școlarizare, încadrări în domenii ale unor programe de studii universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior conform rapoartelor agențiilor de asigurare a calității din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).
Astfel, au fost evaluate 117 domenii de studii universitare de master, cu 263 de programe;  49 programe au fost încadrate în domenii acreditate și au fost acreditate 3 domenii noi; 240 programe de master au fost încadrate la categoria master profesional, 70 la categoria master de cercetare, iar 5 la categoria master didactic;  6 programe din cadrul a 6 domenii de studii universitare de master își schimbă denumirea. În lichidare au intrat 28 programe de studii din cadrul structurii a 10 universități. De asemenea, crește capacitatea de școlarizare cu 485 locuri în 17 domenii evaluate, respectiv de la 1.750 la 2.235.
Noile modificări aprobate au survenit, ca urmare a hotărârilor adoptate de ARACIS în perioada februarie 2022 – iulie 2022.

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023:

Actul normativ aprobat actualizează Nomenclatorul domeniilor, al specializărilor/programelor de studii universitare și structura instituțiilor de învățământ superior, în baza validării consiliilor ARACIS și a solicitărilor instituțiilor de învățământ superior, din perioada februarie 2022 – iulie 2022.

Astfel, vor fi înființate 9 specializări/programe de studii universitare de licență:
–    „Chimie tehnologică” în cadrul domeniului de licență Chimie;
–    „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială;
–   „Științe de laborator aplicate” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
–   „Comportamentul și bunăstarea animalelor” în cadrul domeniului de licență Zootehnie;
–   „Tehnologii industriale inteligente” în cadrul domeniului de licență Inginerie industrială;
–   „Managementul sistemelor tehnice de artilerie” în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică;
–    „Dezvoltare durabilă în ingineria de proces” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
–    „Inginerie farmaceutică” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate;
–   „Nanoștiințe” în cadrul domeniului de licență Științe inginerești aplicate.
La nivel național, funcționează 93 instituții de instituții de învățământ superior, din care 53 instituții de învățământ superior de stat, care cuprind 2.196 de specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea, 113 specializări au suferit modificări, 28 au obținut acreditarea, 35 sunt specializări noi, iar 32 programe din 17 universități sunt în lichidare. De asemenea, 3 universități și-au modificat structura: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; Universitatea Danubius din Galați.
34 instituții de învățământ superior particulare acreditate, care cuprind 355 de specializări/programe de studii universitare de licență, din care 16 specializări au suferit modificări, 5 specializări a obținut acreditarea, 14 programe din 6 instituții au intrat în lichidare.
5 instituții de învățământ superior particulare sunt autorizate provizoriu cu 20 de specializări/programe de studii universitare de licență, dintre care una și-a schimbat statutul din autorizată în acreditată.
O singură instituție de învățământ superior particulară este autorizată provizoriu cu 4 programe de master.
De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede că 46 de specializări/programe de studii universitare de licență intră în lichidare, la propunerea instituțiilor de învățământ superior, pentru care nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2022-2023.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Timiș, Argeș, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Vrancea, Constanța și Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern privind închirierea unor părți din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru revocarea dreptului de folosință gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea desființării bazei sportive „Complexul Sportiv Stadionul Tineretului”, situată în municipiul Craiova, B-dul Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, aflată în domeniul public al județului Dolj și administrarea Consiliului Județean Dolj;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, pentru modificarea anexei nr. 43 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptățite;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

IV.    MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan și Guvernul Turkmenistanului privind înființarea și operaționalizarea „Rutei internaționale de transport Marea Neagră – Marea Caspică” (Ruta);

− Memorandum cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru pentru modificarea și completarea legislației aplicate în transportul feroviar public de călători, în vederea utilizării unui „Sistem integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători”:

Actul normativ aprobat prevede mandatarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în vederea constituirii unui grup de lucru, cu implicarea celorlalte autorități competente, pentru modificarea și completarea legislației aplicate în domeniul transportului feroviar public de călători.

− Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2022 și 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane:

Previziunile aplicațiilor de plată care vor fi transmise Comisiei Europene pentru perioada de programare 2014-2020 sunt de 4,6 miliarde de euro pentru anul în curs și de 5,5 miliarde de euro pentru anul viitor. Estimarea răspunde solicitării Comisiei Europene.

− Memorandum cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice si a temei analizei în domeniul sănătate, în perioada 2022-2023:

Programul Național de Reforme – platforma cadru pentru definirea reformelor structurale – și Planul Național de Redresare și Reziliență includ măsuri de eficientizare a cheltuielilor bugetare, în baza unei analize.
În acest sens, va fi constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai Ministerul Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Finanțelor. La ședințele grupului de lucru pot fi invitate personalități/experți în domeniul sănătății.
Raportul de analiză ce urmează să fie realizat și măsurile propuse pentru eficientizarea cheltuielilor vor fi prezentate Guvernului, în perspectiva aprobării.

− Memorandum cu tema: Stabilirea oportunității repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății CUPRU MIN S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit:

Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul realizat în anul 2021 al Societății Naționale Cupru Min S.A. Abrud, diferența urmând a fi utilizată pentru finanțarea investițiilor și susținerea producției.
Prin promovarea Memorandumului a fost aprobată o derogare de la OG nr. 64/2001 actualizată care prevede ca societățile și companiile cu capital majoritar sau integral de stat să verse 90% din profitul pe 2021 la bugetul de stat.

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Bahrain privind cooperarea în domeniul militar.

V.    PUNCTE DE VEDERE

− Puncte de vedere cu privire la 21 inițiative legislative.

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 3 august 2022, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.  PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere;

− Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Spitalul Regional de Urgență Craiova – dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022;

− Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022;

− Proiect de Lege privind statutul cadrelor militare.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ

− Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

− Proiect de Ordonanță privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României, semnat la București, la 27 iunie 2022;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgentă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al Municipiului București;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,,CFR” S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchișești, județul Suceava, precum și modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,,CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării;

− Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

−Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020;

−Proiect de Hotărâre de Guvern privind reacordarea recunoașterii caracterului de utilitate publică a unor amenajări de irigații sau a părților de amenajări de irigații, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj (UM 0603)”;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale ,,Apele Române”, prin Administrațiile Bazinale de Apă Buzău – Ialomița și Crișuri;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației;

− Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022 – 2023;

− Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022 – 2023;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Timiș, Argeș, Sibiu, Cluj, Bistrița-Năsăud, Vrancea, Constanța și Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

−Proiect de Hotărâre de Guvern privind închirierea unor părți din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru revocarea dreptului de folosință gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al comunei Rodna, județul Bistrița-Năsăud;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea desființării bazei sportive „Complexul Sportiv Stadionul Tineretului”, situată în municipiul Craiova, B-dul Știrbei Vodă nr. 9, județul Dolj, aflată în domeniul public al județului Dolj și administrarea Consiliului Județean Dolj;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, pentru modificarea anexei nr. 43 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptățite;

− Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

IV.  MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan și Guvernul Turkmenistanului privind înființarea și operaționalizarea „Rutei internaționale de transport Marea Neagră – Marea Caspică” (Ruta);

− Memorandum cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru pentru modificarea și completarea legislației aplicate în transportul feroviar public de călători, în vederea utilizării unui „Sistem integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind serviciul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători”;

− Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2022 și 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

− Memorandum cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice si a temei analizei în domeniul sănătate, în perioada 2022-2023;

− Memorandum cu tema: Stabilirea oportunității repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societății CUPRU MIN S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit;

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Bahrain privind cooperarea în domeniul militar.

V. PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere cu privire la 21 inițiative legislative.

Sursa informației

[Update: Acte adoptate] Guvernul României. H.G. pentru modificarea H.G. nr. 420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 20 iulie 2022

[Update: Acte adoptate] Guvernul României. O.G. privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 3 august 2022 was last modified: august 3rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.