[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.G. pentru modificarea Codului fiscal și a Codului rutier și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 27 ianuarie 2022

28 ian. 2022
Vizualizari: 318

UPDATE: Acte normative adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 27 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
Guvernul a aprobat proiectul de act normativ inițiat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), prin care se transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public. Obiectivele principale ale noii legislații vizează, pe de-o parte, utilizarea datelor disponibile din sectorul public pentru crearea unor produse, soluții și servicii IT inovative de către companiile private – în special întreprinderi mici și mijlocii – și, pe de altă parte, consolidarea liberei circulații a informațiilor, facilitarea comunicării cu instituțiile publice și transparentizarea activității administrației, pentru cetățeni.

– Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021
Prin proiectul de lege se aprobă Contractul de finanțare în valoare de 305 milioane de euro, între România și Banca Europeană de Investiții, fonduri destinate realizării Spitalului Regional de Urgență Cluj. Împrumutul astfel contractat reprezintă aproximativ 67% din costul net al Spitalul Regional de Urgență Cluj, diferența de aproximativ 150,4 mil. EUR (33 %) fiind asigurată de partea română, din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat.

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman.

II. ORDONANȚE

Conferința națională de insolvență

– Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Noile măsuri cuprinse în ordonanța adoptată reglementează mecanismele de sancționare a abaterilor prin raportare la gradul de pericol social al acestora, definirea comportamentului agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, sancționarea faptei privind circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor și trecerea într-o clasă superioară de contravenții a faptei privind nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depășire.
Noile modificări prevăd sancționarea comportamentului agresiv adoptat în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, cu amendă contravențională având o valoare cuprinsă între 580 de lei și 725 de lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.
De asemenea, circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor urmează să fie sancționată cu amendă având o valoare cuprinsă între 1.305 de lei și 2.900 de lei, abatere prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (în prezent această faptă fiind sancționată cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni) și, în plus, cu aplicarea sancțiunii complementare de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.
Se introduce o majorare cu 30 de zile a perioadei de suspendare aplicată pentru nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată și se trece la o clasă superioară de contravenții pentru nerespectarea regulilor referitoare la efectuarea manevrei de depășire, fiind prevăzută o creștere a sancțiunii contravenționale, noile amenzi ajungând la o valoare cuprinsă între 870 și 1.160 de lei.
Modificări vor fi aduse și în ceea ce privește soluția de suspendare, de drept, a termenului de prescripție de 6 luni, pentru cumulul de 15 puncte de penalizare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
Totodată, se stabilește viteza maximă admisă în afara localităților pentru vehiculele din categoria A2, respectiv 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri.
De asemenea, se introduce o nouă contravenție. Nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea, în timpul mersului, urmează să fie sancționată cu amenda cuprinsă între 870 și 1.160 lei.
Scopul modificărilor este de a proteja viața, integritatea și sănătatea persoanelor care participă la traficul rutier.

– Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen
Prin actul normativ se prelungește până la 31 iulie 2022 termenul în care companiile pot depune cerere de restructurare a obligațiilor bugetare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Termenul aflat acum în vigoare este 31 ianuarie 2022.
Măsura vine în sprijinul mediului economic, care se confruntă cu lipsa lichidităților, însă are în vedere și îmbunătățirea conformării voluntare a contribuabililor care au dificultăți privind plata obligațiilor bugetare.
De asemenea, prin actul normativ au fost aprobate mai multe măsuri în domeniul accizelor, cu impact pozitiv asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Concret, se reglementează procedura privind deplasarea produselor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care se deplasează către teritoriul unui alt stat membru, pentru a fi utilizate acolo sau livrate in scop comercial.
Prin Ordonanța aprobată, se transpun în legislația națională mai multe directive europene privind regimul accizelor.
Principalele măsuri aprobate au în vedere:

– Introducerea conceptului de mic producător independent pentru vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare concomitent cu menținerea statutului de mic producător independent de bere
– Instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, în limita a 50 de litri anual, realizat și consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către oaspeți, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc.
– Introducerea, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022, de scutiri de TVA și accize pentru operațiunile efectuate în legătură cu acțiunile de apărare desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene, similare scutirilor de TVA și accize pentru operațiunile efectuate în legătură cu acțiunile de apărare ale NATO.

– Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
Ordonanța aprobată are ca scop facilitarea desemnării unor furnizori de servicii de trafic aerian și la aerodromurile mici, pe care sunt operate aeronave cu mase maxime la decolare mici și unde astfel de servicii, de trafic aerian, nu sunt furnizate în prezent. Măsurile vor intra în vigoare la 30 iunie 2022.

– Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei UE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Astfel, sunt introduse unele concepte legate de siguranța rutieră și evaluarea siguranței rețelei rutiere, precum și realizarea unei evaluări de impact și a unui audit de siguranță rutieră pentru proiectele de infrastructura care vizează drumurile județene, având în vedere numărul foarte mare de accidente care se produc pe aceasta categorie de drumuri.
De asemenea, se prevede realizarea unui sistem național de raportare voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor. Totodată, se modifică regimul de sancțiuni legate de siguranță rutieră pentru administratorii drumurilor.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Hotărâre de Guvern privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022
Pentru anul 2022, se stabilește un contingent de 100.000 de lucrători străini nou – admiși pe piața forței de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă înregistrat în domenii precum cel al construcțiilor de clădiri, de drumuri, transporturi rutiere, în restaurante, hoteluri, panificație.

– Hotărâre de Guvern pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2022.

– Hotărâre de Guvern privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

– Hotărâre de Guvern pentru retragerea statutului de recunoaștere a utilității publice Asociației „Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța”.

– Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei comunei Slătioara, județul Olt.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– Hotărâre de Guvern privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea· inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Buzău – Focșani”, județele Buzău și Vrancea.
Construcția autostrăzii Buzău-Focșani este prevăzută să se realizeze în 36 de luni.

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Penitenciarului București Rahova, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie. „Autostrada de centură București 0+000- km 100+900- sector Centura Sud’ km 52+770 – km 100+900”
Hotărârea a fost aprobată.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Harghita, Sibiu, Brașov, Constanța, Cluj, Timiș, Bacău, Ilfov și Municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România.

– Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică ,,Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B Mihăiești – Suplacul de Barcău”.

– Hotărârile de Guvern privind numiri/eliberări prefecți/subprefecți.

 

IV. RAPOARTE

– Raport al Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017 – 2021.

– Raport privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul-2020.

V. MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027.

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educației și formării între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026.

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2022 și 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

– Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

– Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

– Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic.
VII. INFORMĂRI

– Informare privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar și consiliul local.

– Informare asupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica).

VIII. ANALIZE

– Analize privind progresele înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a realizat împreună cu coordonatorii de reforme și investiții, precum și cu alte instituții responsabile, analiza progreselor înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR. Materialul este structurat astfel:
I. Stadiul măsurilor privind finalizarea operaționalizării cadrului de implementare al PNRR
II. Stadiul pregătirii Aranjamentelor Operaționale
III. Stadiul jaloanelor și țintelor cu termen de realizare trimestrul IV 2021
IV. Jaloane și ținte cu termen de realizare în perioada următoare, pentru care Comisia europeană solicită atenție sporită.
IX. NOTE

– Notă privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 Ianuarie 2022.

– Notă privind stadiul absorbției PO 2014-2020 și estimările lunare privind declarațiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităților de management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Sursa informației


 

Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 27 ianuarie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

− Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de lnvestiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021;

− Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

− Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

− Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

− Proiect de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian;

− Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Proiect de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2022;

− Proiect de Hotărâre pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2022;

− Proiect de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 465.552 mp, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea;

− Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

− Proiect de Hotărâre pentru retragerea statutului de recunoaștere a utilității publice Asociației „Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța”;

− Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Slătioara, județul Olt;

− Proiect de Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea· inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară;

− Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Autostrada Buzău – Focșani”, județele Buzău și Vrancea;

− Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Penitenciarului București Rahova, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investitie „Autostrada de centură București 0+000- km 100+900- sector Centura Sudkm 52+770 – km 100+900”;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Harghita, Sibiu, Brașov, Constanța, Cluj, Timiș, Bacău, Ilfov și Municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România;

− Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, a terenului forestier în suprafață de 95,4697 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică ,,Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B Mihăiești – Suplacul de Barcău”;

− Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. RAPOARTE

− Raport al Guvernului României privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2017-2021;

− Raport privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2020.

V. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027;

− Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educației și formării între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru perioada 2022-2026;

− Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2022 și 2023 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

VI. PUNCTE DE VEDERE

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

− Punct de vedere referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic.

VII. INFORMĂRI

− Informare privind localitățile în care sunt îndeplinite condițiile pentru organizarea alegerilor parțiale pentru primar și consiliul local;

− Informare asupra progreselor înregistrate în cadrul IPCEI ME/CT (microelectronica).

VIII. ANALIZE

− Analiză privind progresele înregistrate în realizarea reformelor și atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR.

IX. NOTE

− Notă privind stadiul pregătirii perioadei de programare 2021-2027 ianuarie 2022;

− Notă privind stadiul absorbției PO 2014-2020 și estimările lunare privind declarațiile de cheltuieli, pentru anul 2022 ale autorităților de management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

Vezi și Guvernul României. A fost adoptată decizia Consiliului OCDE privind lansarea negocierilor de aderare cu România

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.G. pentru modificarea Codului fiscal și a Codului rutier și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 27 ianuarie 2022 was last modified: ianuarie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.