[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 iulie

3 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 292
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 31 iulie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 31 iulie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

– Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19;

– Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea literelor c) și d) ale alin. (1) al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioare.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

– Proiect de lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Bãncii de Export-Import a României EximBank – S.A.;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Ordonanță de urgență privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;

– Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației.

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă;

– Hotărâre pentru aprobarea Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului –SURE instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020;

– Hotărâre pentru aprobarea plății unor contribuții financiare voluntare ale României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

– Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar;

– Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023;

– Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile produse în localitățile Aiud și Sânmiclăuș din județul Alba;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale- Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;
– Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT”;

– Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului;

– Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012;

– Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Remodelarea, consolidarea și supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Național al Dansului București”;

– Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană;

– Hotărâre pentru aprobarea condițiilor privind acordarea locuinței de serviciu, a cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2020;

– Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în domeniul public al comunei Moftin și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița – Năsăud, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, precum și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0565 Bistrița, scăderea din inventar a unei construcții și a unei părți de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți de teren din acesta, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, ca urmare a reevaluării, precum și transmiterea unei părți din acesta, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.470/2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Robănești din județul Dolj;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balș, Bobicești, Găneasa, Milcov și Slatina din județul Olt;

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Tribunalului Călărași;
– Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind declararea Proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

– Hotărâre privind declararea Proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;
– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău, de către Jitaru Narcis;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brăila, de către Drăghincescu Simona;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna, de către Mitroi Sergiu.

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 și 2021 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

– Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Programului de Cooperare în Domeniul Educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Coreea pentru perioada 2020-2025;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;

– Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul sănătății;

– Memorandum cu tema: asigurarea finanțării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii pentru cererile de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoare alocării financiare;

– Memorandum cu tema: Instituirea schemei de ajutor de stat denumită Schema de ajutor de stat în vederea susținerii accesului companiilor la creditul comercial pentru relansarea economiei României.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 31 iulie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

– Proiect de lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Bãncii de Export-Import a României EximBank – S.A.;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Național SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului –SURE instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea plății unor contribuții financiare voluntare ale României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

– Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în domeniul public al județului Botoșani;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar;

– Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile produse în localitățile Aiud și Sânmiclăuș din județul Alba;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale- Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT”;

– Proiect de Hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și pentru modificarea și completarea unor acte normative”;

– Proiect de Hotărâre privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi și a structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Remodelarea, consolidarea și supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Național al Dansului București”;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea condițiilor privind acordarea locuinței de serviciu, a cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și a subprefecților, aferente anului 2020;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în domeniul public al comunei Moftin și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița – Năsăud, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, precum și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0565 Bistrița, scăderea din inventar a unei construcții și a unei părți de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți de teren din acesta, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, ca urmare a reevaluării, precum și transmiterea unei părți din acesta, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.470/2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Robănești din județul Dolj;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balș, Bobicești, Găneasa, Milcov și Slatina din județul Olt;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Tribunalului Călărași;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind declararea Proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale;

– Proiect de Hotărâre privind declararea Proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2020 și 2021 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

– Memorandum cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1999;

– Memorandum cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Programului de Cooperare în Domeniul Educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Coreea pentru perioada 2020-2025;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice;

– Memorandum cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul sănătății.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Acte normative adoptate în cadrul ședinței din 29 iulie 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 31 iulie was last modified: august 3rd, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter