[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 14 octombrie

15 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 210

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 14 octombrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 14 octombrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I.    PROIECTE DE LEGE

– Proiect de lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19;

– Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;

– Ordonanță de urgență pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță;

– Ordonanță de urgență privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

III.    HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;

– Hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFRˮ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Iași și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timișoara și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al R.A. Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria);

– Hotărâre privind plata parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

– Hotărâre privind aprobarea licențelor de concesiune nr. 17734/2014 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale (carbogazoase) în perimetrul NEGRIȘOARA-POIANA NEGRII, județul Suceava și nr. 21538/2018 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale(necarbogazoase) în perimetrul IZVORUL ALB-VALEA BANCULUI, județul Suceava, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială DORNA APEMIN S.A.;

– Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii turistice a Ministerului Tineretului și Sportului pentru perioada 2020-2025;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul N. G.-S.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către domnul I. A.-C.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul C. S.-I.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Tulcea de către doamna G. T.

IV.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru C. A. și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele și informațiile conținute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility);

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind asistența judiciară în materie penală;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind transferarea persoanelor condamnate;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală.

V.    INFORMĂRI

– Informare cu tema: Stadiul implementării măsurilor pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform O.U.G. nr. 115/2020, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora în cadrul POAD 2018-2021;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 14 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for Civilian Crisis Management), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFRˮ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Iași și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Timișoara și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al R.A. Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria);

– Proiect de Hotărâre privind plata parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA);

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, reprezentat de dl. Ministru Costel ALEXE și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele și informațiile conținute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETSSuport Facility);

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind asistența judiciară în materie penală;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind extrădarea;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii unui tratat între România și Emiratele Arabe Unite privind transferarea persoanelor condamnate;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind transferarea persoanelor condamnate;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind asistența judiciară în materie penală.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea art. 3 din O.U.G. nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 8 octombrie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 14 octombrie was last modified: octombrie 15th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter