[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 10 septembrie

11 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
327 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 10 septembrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 10 septembrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

III. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA;

– Hotărâre pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 iulie 2020 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015;

– Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020;

– Hotărâre pentru modificarea art. 19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Centrul Național de Învățământ Turistic „CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Tulcea și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul București;

– Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2020;

– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” 

– Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a.-păduri special amenajate în scop recreative (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava;

– Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul COVID 19 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;

– Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) – ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară precum și a reevaluării acestora;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de centura in municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”;

– Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităților administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza unităților administrativ-teritoriale Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud;

– Hotărâre privind actualizarea datelor tehnice și a valorilor de inventor ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, precum și trecerea parțială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Secretariatului General al Guvernului, în vederea finanțării unei analize comparative a datelor furnizate de România în anumite sectoare de interes, în scopul elaborării documentului statistic „Government at a Glance” pentru anul 2021, realizat de OCDE în colaborare cu statele membre și unele state nemembre ale Organizației;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București;

– Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susținere a ȋntreprinderilor mici și mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susținere a ȋntreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ – teritoriale afectate de calamitățile naturale;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

– Hotărâre privind aprobarea Programului național „Educația în siguranță” și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educației și Cercetării;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;

– Hotărâre a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către doamna P. C. M.;

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema:  Aprobarea semnării Programului executiv între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc în domeniul culturii, educației, mass-media, tineretului și sportului;

– Memorandum cu tema:  Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2020- 2024;

– Memorandum cu tema:  Asigurarea conectării la internet a unită ților de învățământ preuniversitar de stat din România prin programul voluntar de sprijin;

– Memorandum cu tema: Aprobarea privind semnarea contractelor avand ca obiect: Proiectare si Execuție „Drum Expres Craiova – Pitești” – Tronsonul 3 si Proiectare si Execuție „Drum Expres Craiova – Pitești” – Tronsonul 4;

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative.

VI. INFORMĂRI

– Informare  privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 10 septembrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;

– Proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură (PRIMA LECTURĂ).

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței deurgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 iulie 2020 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015;

– Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Centrul Național de Învățământ Turistic „CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului și exportului ilicit al bunurilor culturale, semnat la București, la data de 17 ianuarie 2020;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Tulcea și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul București;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2020;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”;

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a.-păduri special amenajate în scop recreative (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul COVID 19 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) – ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară precum și a reevaluării acestora;

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de centura in municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităților administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza unităților administrativ-teritoriale Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor tehnice și a valorilor de inventor ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, precum și trecerea parțială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc în domeniul culturii, educației, mass-media, tineretului și sportului;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2020- 2024.

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative.

VI. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 3 septembrie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 10 septembrie was last modified: septembrie 11th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter