[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 iunie 2021

10 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 89
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 9 iunie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 9 iunie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare;

− Proiect de lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului instituțional, și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;

− Ordonanță de urgență privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul EURO 2020;

− Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;

− Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

III. HOTĂRÂRI

− Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni;

− Hotărâre pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor;

− Hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național;

− Hotărâre pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei semnat la Amman, la 4 aprilie 2021;

− Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA privind statutul ofițerilor de legătură, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 și la București, la 11 martie 2021;

− Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Hotărâre privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 și ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile, reprezentând teren și construcții, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

− Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Podul nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”, precum și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 708/2013;

− Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea;

− Hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018;

− Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar și reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar;

− Hotărâre privind numirea domnului Nemeș Gheorghe-Claudiu în funcția de subprefect al județului Alba;

− Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2021;

− Memorandum cu tema: Aprobarea pentru negocierea și semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country Agreement) între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, privind organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie−14 octombrie 2022, respectiv aprobarea unor aspecte organizatorice, ce revin părții române;

− Memorandum cu tema: Deblocarea sumei reținute de 10%, instituită conform art. 21 alin (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, asupra bugetului aprobat pentru Ministerul Tineretului și Sportului prin Legea bugetului de stat – Legea nr. 15/2021 la capitolul bugetar 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 59 „alte cheltuieli” – alineat bugetar 59.20 „Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat” în sumă de 9.500 mii lei credite de angajament și credite bugetare, precum și la capitolul bugetar 65.01 „Învățământ”, titlul 51 „transferuri între unități ale administrației publice”, în sumă de 2.495 mii lei credite de angajament și credite bugetare.

V. INFORMĂRI

− Informare privind aprobarea aplicației depuse pentru a solicita suport financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în decontarea unor cheltuieli efectuate de România pentru limitarea efectelor pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

VI. PUNCTE DE VEDERE

− Puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative.

Sursa informației


 

Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 9 iunie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare;

− Proiect de lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Proiect de Ordonanță de Urgență privind stabilirea cadrului instituțional, și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

− Proiect de hotărâre pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor;

− Proiect de hotărâre privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național;

− Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 8 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei semnat la Amman, la 4 aprilie 2021;

− Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naționale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA privind statutul ofițerilor de legătură, semnat la Tampa, la 5 februarie 2021 și la București, la 11 martie 2021;

− Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

− Proiect de hotărâre privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 și ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile, reprezentând teren și construcții, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

− Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Podul nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”, precum și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 708/2013;

− Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea;

− Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018;

− Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar și reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar;

− Proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2021;

− Memorandum cu tema: Aprobarea pentru negocierea și semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country Agreement) între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, privind organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022, respectiv aprobarea unor aspecte organizatorice, ce revin părții române.

V. INFORMĂRI

− Informare privind aprobarea aplicației depuse pentru a solicita suport financiar din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în decontarea unor cheltuieli efectuate de România pentru limitarea efectelor pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

− Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru completarea O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 3 iunie 2021

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 iunie 2021 was last modified: iunie 10th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter