[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 14 august

17 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
441 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 14 august 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 14 august 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociată programului;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132 / 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

II. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

– Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea termenului pentru depunerea declarației privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ;

– Ordonanță de urgență privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19;

IV. HOTĂRÂRI

– Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Hotărâre privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020;

– Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”;

– Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara, Cluj și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Marsilia, Republica Franceză);

– Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Odesa, Ucraina);

– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei M. V.;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul ȘEȘTINA, județul MUREȘ;

– Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul SIBIU – VALEA RECE, județul SIBIU;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export- Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului;

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900”, pe raza localită ților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști – Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu, din județul Ilfov și Grădinari și Joița, din județul Giurgiu;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;

– Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului na țional electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidate;

– Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2020-2021, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017- 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

– Hotărâre a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna S. A.;

V. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2020-2025 între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului în domeniul învățământului superior și al formării profesionale, între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului Superior și Formării Profesionale din Republica Africa de Sud;

– Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului R. C. – secretat de stat în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de membru al Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniului Statului.

VI. NOTE

– Notă de informare: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

VII. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020-10 august 2020.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 14 august a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

– Proiect de Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”;

– Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursalele Regionale CF Craiova, Timișoara, Cluj și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

– Proiect de Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Marsilia, Republica Franceză);

– Proiect de Hotărâre privind rechemarea unui consul general (Odesa, Ucraina);

– Proiect de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei M. V.;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul ȘEȘTINA, județul MUREȘ;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul SIBIU – VALEA RECE, județul SIBIU;

III. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2020-2025 între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului în domeniul învățământului superior și al formării profesionale, între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului Superior și Formării Profesionale din Republica Africa de Sud.

IV. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020-10 august 2020.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. O.U.G. privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 7 august

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 14 august was last modified: august 17th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter