Guvernul României. H.G. privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 22 octombrie 2021

22 oct. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 90

Pe pagina oficială (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 22 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”.

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021;

– Proiect de Hotărâre privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD);

– Proiect de Hotărâre privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA);

Campanie Craciun UJmag 2020

– Proiect de Hotărâre privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S;

– Proiect de Hotărâre privind desființarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rucăr, județul Argeș;

– Proiect de Hotărâre pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean (UM 0406 Constanța) ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu (UM 0815 Sibiu);

– Proiect de Hotărâre privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum și înscrierea unor imobile în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galați;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

– Proiect de Hotărâre privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și administrarea Curții de Conturi, precum și darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție cu destinația sediu administrativ situat în județul Timiș, aflat în domeniul public al statului și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCȘA SUD, județul Caraș-Severin;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVACĂPUȘU, județul Cluj;

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREȘ, județul Cluj;

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.

II.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea Recomandării privind Garanția pentru Copii.

III.    NOTE

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, județul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu.

IV.    PUNCTE DE VEDERE

– Proiecte de puncte de vedere ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative;

– Proiecte de puncte de vedere cu privire la 60 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 14 octombrie 2021

Guvernul României. H.G. privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 22 octombrie 2021 was last modified: octombrie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter