[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 28 iulie 2021

29 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 80

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 28 iulie 2021

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 iulie 2021, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGI
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
– Ordonanță de urgență pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

III. HOTĂRÂRI
– Hotărâre pentru modificarea anexei la H.G: nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea H.G. nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale;

– Hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin H.G. nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 499/2010;

– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Hotărâre privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021;

– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin H.G. nr. 1915/2006;

– Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „G.M.A.”;

– Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, București”;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Agrij, județul Salaj;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, județul Sălaj;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rus, județul Sălaj;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Nușfalău, județul Sălaj;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Constanța;

– Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Cehu Silvaniei, județul Sălaj;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bicaz, județul Maramureș;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, județul Harghita;

– Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Semlac, județul Arad;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova;

– Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2021 a lucrărilor de investiții pentru refacerea și punerea în siguranță a infrastructurii unor unități de învățământ preuniversitar de stat afectate ca urmare a calamităților naturale produse de fenomenele meteorologice și hidrologice înregistrate în luna iulie 2021;

– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.;

– Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2021 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență;

– Hotărâre privind eliberarea domnului Ț.R. din funcția de subprefect al județului Vrancea;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe.

IV. MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2022-2024;

– Memorandum cu tema: Planul de acțiuni elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;

– Memorandum cu tema: Estimările pentru anii 2021 și 2022 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale și de investiții și fonduri de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum și pentru REACT-EU.

V. NOTE
– Notă referitoare la Conferința privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE și participarea României la proces.

VI. RAPOARTE
– Raport privind datoria publică guvernamentală.

Sursa informației


Conform site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 28 iulie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
– Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea H.G. nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea H.G. nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;

– Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, în conformitate cu prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

– Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin H.G. nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 499/2010;

– Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

– Proiect de hotărâre privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021;

– Proiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, aprobate prin H.G. nr. 1915/2006;

– Proiect de hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului „G.M.A.”;

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, București”;

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Agrij, județul Salaj;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, județul Sălaj;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rus, județul Sălaj;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Nușfalău, județul Sălaj;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, județul Constanța;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei orașului Cehu Silvaniei, județul Sălaj;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bicaz, județul Maramureș;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, județul Harghita;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Semlac, județul Arad.

III. MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2022-2024;

– Memorandum cu tema: Propuneri privind preluarea în administrare a imobilului teren, aflat în domeniul public al statului și administrarea Băncii Naționale a României situat în municipiul București, str. Străulești nr. 60B, sector 1;

– Memorandum cu tema: Planul de acțiuni elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.

IV. NOTE

– Notă referitoare la Conferința privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE și participarea României la proces.

V. RAPOARTE
– Raport privind datoria publică guvernamentală.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: Legea pentru modificarea Codului penal, precum și a altor acte normative

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. H.G. nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 28 iulie 2021 was last modified: iulie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter