[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 aprilie 2020

10 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 393

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Proiectele de acte normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 9 aprilie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 9 aprilie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Monitor Dosare

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIȚIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

– Ordonanță de urgență pentru completarea O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu completările ulterioare;

– Ordonanță de urgență pentru stabilirea condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, pe perioada stării de urgență;

– Ordonanță de urgență privind unele măsuri financiar-fiscale;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și pentru instituirea unor măsuri temporare privind denaturarea alcoolului etilic.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

III. HOTĂRÂRI 

– Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională din cadrul Institutului Clinic Fundeni”;

– Hotărâre privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021;

– Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021;

– Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru studiul ce vizează analiza bugetară la nivelul României;

Conferintele lunii noiembrie
”

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice;

– Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020;

– Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea H.G. nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;

– Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare);

– Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița;

– Hotărâre privind abrogarea H.G. nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;

– Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții;

– Hotărâre privind modificarea H.G. nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații;

– Hotărâre privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale ca fiind de utilitate publică;

– Hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Aeroporturi – București” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

IV. NOTE

– Notă de informare privind posibilitatea accesării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei SARS CoV-2;

– Notă cu tema: Măsuri pentru evitarea întreruperii proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 din cauza neaplicării cerințelor Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate).

V. PUNCTE DE VEDERE

– Puncte de vedere cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

 


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 9 aprilie, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională din cadrul Institutului Clinic Fundeni”;
– Proiect de hotărâre privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020 – 2021;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru studiul ce vizează analiza bugetară la nivelul României;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice;
– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare);
– Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019;
– Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina;
– Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării;
– Proiect de hotărâre privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent;
– Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța;
– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
– Proiect de hotărârerivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații;
– Proiect de hotărâre privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale ca fiind de utilitate publică.

III. NOTE

– Notă de informare privind posibilitatea accesării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei SARS CoV-2;
– Notă cu tema: Măsuri pentru evitarea întreruperii proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 din cauza neaplicării cerințelor Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate).

IV. PUNCTE DE VEDERE

– Proiecte de puncte de vedere  cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. Aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, și alte acte normative adoptate în ședința din 6 aprilie 2020

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 9 aprilie 2020 was last modified: aprilie 10th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter