[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea art. 3 din O.U.G. nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 8 octombrie

9 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 174

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UPDATE: Actele normative adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 8 octombrie 2020

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 8 octombrie 2020, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

Inteligența artificială în materie penală

I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor din acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19;

– Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

II.    PROIECTE DE LEGE

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016.

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind completarea articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

IV.    HOTĂRÂRI

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2475 și 3191 și a adresei poștale a imobilului 2475, aflate în domeniul public al statului, transmiterea imobilelor 3191, 2466 și a unei părți din imobilul 2475 aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Dolj, Bihor, Cluj, Sibiu, Vrancea, Ilfov și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

– Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente;

– Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

– Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului, în vederea asanării legislației;

– Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către A. G.-I.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către P. V.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către H. E.;

– Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către M. C.-P.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Galați de către H. E.;

– Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către M. C.-P.;

– Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărâre pentru modificarea art.19 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor;

– Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație și a datelor tehnice, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării;

– Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află ȋn administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii;

– Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ – teritoriale afectate de calamitățile naturale;

– Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;

– Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;

– Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți.

V.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 250 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Iași;

– Memorandum cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România – Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană și mandatarea Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană și Comitetul de Monitorizare, și să retransmită documentul către Comisia Europeană;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației Superioare din Republica Cuba;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniile învățământ superior și cercetare între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Republica Tunisiană.

VI.    INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020, turul II.

 

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.gov.ro), Guvernul României a publicat agenda ședinței din 8 octombrie a.c., în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență privind completarea articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

– Proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2475 și 3191 și a adresei poștale a imobilului 2475, aflate în domeniul public al statului, transmiterea imobilelor 3191, 2466 și a unei părți din imobilul 2475 aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Dolj, Bihor, Cluj, Sibiu, Vrancea, Ilfov și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice și de instituțiile aflate în subordinea acestuia și termenele de clasificare aferente;

– Proiect de Hotărâre privind recunoașterea Asociației Județene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică;

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

– Proiect de Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului, în vederea asanării legislației;

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”;

– Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de 250 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Iași;

– Memorandum cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-A România – Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană și mandatarea Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale acestei variante a documentului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană și Comitetul de Monitorizare, și să retransmită documentul către Comisia Europeană;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației Superioare din Republica Cuba;

– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniile învățământ superior și cercetare între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice din Republica Tunisiană.

V. INFORMĂRI

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020, turul II, 11 octombrie.

Sursa informației

🔔Vezi și [UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Legea pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 1 octombrie

[UPDATE: Acte normative adoptate] Guvernul României. Completarea art. 3 din O.U.G. nr. 63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice și alte acte normative incluse pe agenda ședinței din 8 octombrie was last modified: octombrie 9th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter