Ghidul privind procedurile comune pentru procesul de supraveghere şi evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (Norma ASF nr. 36/2023)

16 nov. 2023
Vizualizari: 82
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Norma ASF nr. 36/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034


(M. Of. nr. 88 din data de 1 februarie 2023)

În temeiul:

– art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013;

Având în vedere:

– art. 2, art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 44, 45, 49, 50-54 și 80 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Potrivit:

– deliberărilor din ședința Consiliului ASF din data de 10.10.2023.

Se pun în aplicare prevederile Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034.

 

În M. Of. nr. 88 din data de 1 februarie 2023 s-a publicat Norma ASF nr. 36/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034.

Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034

Fixare Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 se poate consulta aici.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale hotărârii:

Art. 1

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică, în activitatea de supraveghere a societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., prevederile Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2022/09//ESMA 35-42-1470), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

_______

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 2

Pentru desfășurarea procesului de supraveghere stabilit prin ghidul prevăzut la art. 1, S.S.I.F. transmit A.S.F. orice informații necesare și/sau orice documente solicitate în acest sens.

 

Ghidul privind procedurile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (Norma ASF nr. 36/2023) was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.