Ghidul MAR – Amânarea publicării informaţiilor privilegiate şi interacţiunile care fac obiectul supravegherii prudenţiale (Norma ASF nr. 23/2022)

5 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 52

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate

(M. Of. nr. 255 din 12 aprilie 2017)

Norma ASF nr. 23/2022 pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale

(M. Of. nr. 777 din 4 august 2022)

În temeiul:

– art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012;

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În conformitate cu:

– art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;

În baza:

– art. 141 din Legea nr. 24/2017;

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului ASF din data de 20.07.2022.

 

– modifică: titlul;

– abrogă: art. 2, anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 777 din 4 august 2022 s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 23/2022 pentru aplicarea Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale. 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul respectivei norme.

Art. 1

„Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică prevederile Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă”.

Art. 2

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„Emitenții au obligația respectării ghidului menționat la art. 1”.

Art. 3

„Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată”.

Art. 4

La data intrării în vigoare a prezentei norme, Norma ASF nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate se modifică după cum urmează:

Titlul

Vechea reglementare

Norma  pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate

Noua reglementare

Titlul normei se modifică și va avea următorul cuprins:

Norma pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață.

 

Art. 2

Vechea reglementare

„Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate, prevăzut în anexa nr. 2”.

Noua reglementare

Articolul 2 se abrogă.

 

Anexa nr. 2

Noua reglementare

Anexa nr. 2, care cuprinde GHID MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate, se abrogă.

 

Mai departe, vă prezentăm structura anexei, care face parte integrantă din prezenta normă.

Structura

Capitolul 1: Domeniu de aplicare

Capitolul 2: Referințe legislative, abrevieri și definiții

Capitolul 3: Scop

Capitolul 4: Obligații de conformare și de raportare

Subcapitolul 1: 4.1. Statutul ghidului

Subcapitolul 2: 4.2. Cerințe de raportare

Capitolul 5: Ghid privind interesele legitime ale emitenților pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate și situațiile în care amânarea publicării este de natură să inducă publicul în eroare

Subcapitolul 1: Interesele legitime ale emitentului pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate

Subcapitolul 2: Situații în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă publicul în eroare

Subcapitolul 3: P2R și P2G și informațiile privilegiate

În final, redăm cele mai importante prevederi din anexă.

„1. Prezentul ghid se aplică autorităților competente desemnate în temeiul art. 22 din MAR și emitenților.

II. Ce se aplică?

2. Prezentul ghid prezintă o listă neexhaustivă și orientativă a intereselor legitime ale emitenților care sunt susceptibili de a fi prejudiciați de publicarea imediată a informațiilor privilegiate, precum și a situațiilor în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă publicul în eroare, astfel cum este menționat la art. 17 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Totodată, prezentul ghid oferă, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA, clarificări cu privire la existența unor informații privilegiate în legătură cu cerințele de capital și orientările în materie de capital aferente pilonului 2.

(…)

4. Ghidul este elaborat în temeiul art. 17 alin. (11) din MAR și al art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivele prezentului ghid sunt acelea de a stabili practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere în cadrul SESF și de a garanta aplicarea comună, uniformă și consecventă a art. 7 alin. (1) și a art. 17 alin. (1) și (4) din MAR. În special, prezentul ghid oferă orientări prin prezentarea de exemple menite să sprijine emitenții în decizia acestora de a amâna publicarea informațiilor privilegiate în temeiul art. 17 alin. (4) din MAR, în cadrul unei liste neexhaustive și orientative a intereselor legitime ale emitenților care sunt susceptibili de a fi prejudiciați de publicarea imediată a informațiilor privilegiate, precum și a situațiilor în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă publicul în eroare. De asemenea, prezentul ghid oferă clarificări cu privire la existența informațiilor privilegiate în legătură cu P2R și P2G.

(…)

12. În sensul art. 17 alin. (4) lit. (b) din MAR, situațiile în care amânarea publicării informațiilor privilegiate este de natură să inducă în eroare publicul includ cel puțin următoarele circumstanțe:

a) informațiile privilegiate a căror publicare emitentul intenționează să o amâne sunt semnificativ diferite de cele cuprinse în anunțul public anterior al emitentului cu privire la aspectele la care se referă informațiile privilegiate; sau

b) informațiile privilegiate a căror publicare emitentul intenționează să o amâne se referă la faptul că obiectivele financiare ale emitentului nu sunt susceptibile de a fi realizate, în situația în care astfel de obiective au fost anunțate public anterior; sau

c) informațiile privilegiate a căror publicare emitentul intenționează să o amâne sunt diferite de așteptările pieței, în situația în care astfel de așteptări se bazează pe semnale pe care emitentul le-a transmis anterior pe piață, cum ar fi interviuri, expoziții itinerante sau orice alt tip de comunicare organizată de către emitent sau cu aprobarea acestuia

I. Orientarea 3:

13. Pentru a evalua dacă proiectul de P2R sau P2R finale reprezintă informații privilegiate în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. (a) din MAR, emitenții care sunt instituții ce fac obiectul supravegherii prudențiale în temeiul CRD trebuie să verifice dacă propriile lor P2R sunt:

a) informații fără caracter public;

b) legate direct de instituția care le-a primit;

c) lipsite de echivoc.

14. Totodată, este foarte probabil ca P2R să fie sensibile la preț. Instituțiile trebuie să evalueze sensibilitatea la preț a P2R, ținând seama de amploarea diferenței dintre P2R ale instituției și nivelul actual de capital. Sensibilitatea la preț nu trebuie exclusă nici în cazul în care nivelul actual de capital al instituției este mai ridicat decât P2R.

15. Cu excepția unui număr foarte limitat de cazuri și în urma unei evaluări minuțioase realizate de instituție, se preconizează că P2R vor fi considerate informații privilegiate.

II. Orientarea 4:

16. Pentru a evalua dacă proiectul de P2G sau P2G finale reprezintă informații privilegiate în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. (a) din MAR, emitenții care sunt instituții ce fac obiectul supravegherii prudențiale în temeiul CRD trebuie să verifice dacă propriile lor P2G sunt:

a) informații fără caracter public;

b) legate direct de instituția care le-a primit;

c) lipsite de echivoc.

17. P2G pot fi, de asemenea, sensibile la preț. Instituțiile trebuie să evalueze sensibilitatea la preț a P2G, ținând, totodată, seama de amploarea diferenței dintre P2G ale instituției și nivelul actual de capital, dacă se preconizează că va fi necesară o reacție la nivelul instituției pentru a respecta P2G și calendarul relevant pentru lansarea și finalizarea acestora.

18. Exemple de situații în care se preconizează că P2G vor fi sensibile la preț sunt următoarele:

a) diferența dintre P2G și nivelul de capital al instituției nu este una minoră și probabil va genera o reacție majoră din partea instituției, cum ar fi o majorare de capital;

b) P2G ale instituției nu corespund așteptărilor pieței, astfel încât se poate preconiza un impact asupra prețurilor”.

 

 

 

Ghidul MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale (Norma ASF nr. 23/2022) was last modified: august 5th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.