Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 – modificări (OMMAP nr. 676/2021)

26 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor (OMMAP) nr. 324/2020 pentru aprobarea hidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

 

(M. Of. nr. 175 din 3 martie 2020)

OMMAP nr. 676/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin OMMAP nr. 324/2020

(M. Of. nr. 433 din 23 aprilie 2021)

 

Campanie Craciun UJmag 2020

 

 

– modifică: art. 2 alin. (1) lit. o)-q) și x)-cc), art. 2 alin. (5) lit. n), art. 5, art. 6 alin. (1), (30, (6), (10), art. 8 alin. (1), (3), art. 10, art. 11, art. 14, titlul art. 15, art. 15 alin. (12), art. 16 alin. (2), (6), (7), art. 17 alin. (4), (7), art. 18 alin. (2), art. 18 alin. (5) lit. a) pct. 1.2, art. 20, art. 21 alin. (2) lit. a) și e), art. 21 alin. (3) lit. a)-c), f), art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1), art. 27 lit. f), art. 28, art. 29 lit. f), art. 30, art. 31 lit. f), art. 32, art. 33 lit. f), art. 34, art. 35 lit. f), art. 36, art. 37 lit. i), art. 38, art. 39 lit. i), art. 40, art. 42 lit. j), art. 43, art. 44 lit. j), art. 45, art. 46 lit. j), art. 47, art. 48, art. 49 alin. (3), (7), (10), (21)-(23), art. 51 alin. (3) lit. a), art. 55 alin. (1)-(3), art. 62, anexa 2, anexa  3: art. 1 pct. 1.4 lit. a), c), pct. 1.5, art. 4 pct. 4.1 lit. j), t), anexa 4.1, anexa 4.2, anexa 5: lit. a), b), d), e), anexa 6: pct. 2 alin. (1), anexa 6: pct. 2 alin. (3) lit. g), anexa 8;

– introduce: art. 2 alin. (1) lit. x^1), art. 21 alin. (6), art. 26 alin. (4)-(6), art. 54 alin. (3)-(5), art. 56 ^1, anexa 6: pct. 2 alin. (3) lit. p), q), anexa 9;

– abrogă: art. 7 alin. (2), (3), (4) lit. e ^1, (5), art. 8 alin. (7), art. 21 alin. (2) lit. f),  art. 25, art. 51 alin. (2) lit. g), (3), art. 53^1, art. 55 alin. (4), anexa 9^1-9^1.

În M. Of. nr. 433 din 23 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor (OMMAP) nr. 676/2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin OMMAP nr. 324/2020. 

 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului ordin.

Art. 6 alin. (1), (3), (6) și (10)

Vechea reglementare

„(1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, exceptând motocicletele, pentru care prima de casare este de 3.500 lei.

(…)

(3) La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;

b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcționare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;

b^1) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcționare mixt;

c) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 2.500 lei.

(…)

(6) În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul programului și dorește să achiziționeze un autovehicul electric nou sau electric hibrid nou prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare și/sau cu operațiunile finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, potrivit prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare. Programul nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate, cu excepția Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic.

(…)

(10) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a Autorității odată cu publicarea listei producătorilor validați care au încheiat contracte cu Autoritatea și se republică ori de câte ori este actualizată de către ANPM”.

Noua reglementare

La articolul 6, alineatele (1), (3), (6) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Cuantumul primei de casare este de 7.500 lei, exceptând motocicletele, pentru care prima de casare este de 5.500 lei.

(…)

(3) La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiții:

a) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC în regim de funcționare mixt, conform informațiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;

b) în cazul în care în COC este înscrisă și cantitatea de emisii de CO2conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO2/km NEDC în regim de funcționare mixt sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;

c) în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO2conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO2/km WLTP în regim de funcționare mixt, se acordă un ecobonus în valoare de 1.500 lei, în perioada 2020-2024;

d) la achiziționarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 3.000 lei, în perioada 2020-2024.

(…)

(6) Prima de casare nu se cumulează cu alte programe care finanțează achiziționarea autovehiculelor noi. Prin excepție, prima de casare poate fi cumulată cu ecotichetul acordat prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și/sau cu operațiunile finanțate prin fonduri europene aferente politicii de coeziune.

(…)

(10) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a ANPM sau a agențiilor teritoriale pentru protecția mediului”.

 

Art. 16 alin. (2), (6), (7)

Vechea reglementare

„(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:

a) identificarea proprietarului și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare și constatarea eligibilității acestuia, în baza documentelor prezentate;

b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;

c) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:

1. atributele de identificare a proprietarului persoană fizică și, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;

2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO_2 NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;

3. numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente, cu menționarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidențele fiscale ale autorității publice locale emitente, și, după caz, numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul;

4. declarația proprietarului înscris prin care acesta își exprimă în mod neechivoc opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declarația proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare și declarația beneficiarului prin care se obligă să achiziționeze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;

5. datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, și eliberarea acesteia proprietarului și/sau, după caz, beneficiarului.

(…)

(6) Nota de înscriere se întocmește câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru proprietarul înscris sau, după caz, în trei exemplare, respectiv unul și pentru beneficiarul persoană fizică. Pentru beneficiarul persoană juridică, contractul de finanțare și nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris și unul pentru Autoritate.

(7) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice”.

Noua reglementare

La articolul 16, alineatele (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:

a) identificarea solicitantului și constatarea eligibilității acestuia, în baza documentelor prezentate;

b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;

c) introducerea în aplicația PSIPAN a următoarelor date:

1. atributele de identificare a solicitantului: numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, emitentul și data eliberării acestuia, localitatea sau reședința de județ, numărul de telefon/fax, e-mail;

2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO2NEDC/WLTP, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;

3. numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente în raza căreia are domiciliul solicitantul;

4. datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;

5. d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1 la prezentul ghid, și eliberarea acesteia solicitantului.

(…)

(6) Nota de înscriere se întocmește câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat și unul pentru solicitantul înscris, persoană fizică. Pentru solicitantul persoană juridică, contractul de finanțare și nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru solicitantul înscris și unul pentru Autoritate.

(7) Nota de înscriere este valabilă 150 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice”.

 

Art. 17 alin. (4), (7)

Vechea reglementare

„(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.

(…)

(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii”.

Noua reglementare

La articolul 17, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul solicitantului înscris, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere, în cazul solicitantului persoană fizică, și, respectiv, un termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la distrugerea și radierea autovehiculului uzat, potrivit prevederilor ghidului.

(…)

(7) În termen de maximum 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 150 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate fără personalitate juridică sau proprietarul, organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:

a) data casării autovehiculului uzat și colectorul autorizat unde s-a realizat operațiunea;

b) data radierii”.

 

Art. 54 alin. (3)-(5)

Noua reglementare

La articolul 54, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Este interzisă persoanelor juridice înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului, pe o perioadă de un an de la data achiziției, inclusiv în situația în care autovehiculele sunt achiziționate în sistem leasing, iar înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului a intervenit înainte de împlinirea termenului de un an.

(4) Beneficiarul este obligat la restituirea finanțării, dacă în perioada în care operează condițiile prevăzute la alin. (2) și (3), autovehiculele noi, achiziționate prin program, sunt supuse unor proceduri legale de urmărire, recuperare sau valorificare.

(5) În orice situație, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul beneficiarului a autovehiculelor noi, achiziționate prin program, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința organelor de urmărire/recuperare/executare, în scris, precum și potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (2) și (3), precum și obligativitatea plății integrale către Autoritate a sumelor de care au beneficiat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu titlu de primă de casare și/sau ecobonusuri”.

 

Totodată, menționăm faptul că  a fost publicat în M. Of. nr. 432 din  23 aprilie 2021 și OMMAP nr. 675/ 2021 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, aprobat prin OMMAP. nr. 323/2020.

 

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 – modificări (OMMAP nr. 676/2021) was last modified: aprilie 26th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter