Formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate – aprobare (OPANAF nr. 1018/2018)

18 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2866

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 1018/2018
(M. Of. nr. 332 din 16 aprilie 2018)
Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate, prevăzut în anexa nr. 1.

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 332 din 16 aprilie 2018, a fost publicat Ordinul ANAF (OPANAF) nr. 1018/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.

Redăm în continuare conținutul anexei nr. 1 din OPANAF nr. 1018/2018, referitor la formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.

 

Formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate

 

Direcția/Biroul Vamal*) . . . . . . . . . . AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

*) Se va menționa direcția generală a vămilor/direcția regională vamală/birou vamal din care face parte agentul constatator.

Regim special

Ex. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
de constatare și sancționare a contravențiilor,
încheiat astăzi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

    Subsemnatul/Subsemnații, . . . . . . . . . ., având funcția/funcțiile de . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . ., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului de control . . . . . . . . . . și a legitimațiilor de control cu numerele . . . . . . . . . ., eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală/CNP . . . . . . . . . ., am constatat: la data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

[1] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

[2] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .;

[3] . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

[1] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[2] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[3] art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**) . . . . . . . . . ., (numele/prenumele) născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., ocupația . . . . . . . . . ., locul de muncă . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

**) Pentru contravenientul persoană juridică se trec denumirea și sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și datele complete de identificare ale persoanei care îl reprezintă.

Pentru contravenientul: cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., statul emitent . . . . . . . . . ., data eliberării . . . . . . . . . . .

Pentru contravenientul minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: . . . . . . . . . . .

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

  1. Contravenientul . . . . . . . . . . se amendează cu:

[1] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[2] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .;

[3] . . . . . . . . . . lei, conform art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., în sumă totală de . . . . . . . . . . lei.

 

Inspectori vamali,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martori***),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Contravenient,
. . . . . . . . . .

 

***) Se vor înscrie semnătura și datele complete privind identitatea martorilor.

Amenda/Amenzile a/au fost achitată(e) cu chitanța seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . .

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, pe loc sau în termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele . . . . . . . . . ., respectiv suma de . . . . . . . . . . lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poștă recomandat, la sediul agentului constatator din . . . . . . . . . . .

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.

  1. Sancțiuni complementare

În conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume
destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la pct. [ ] . . . . . .  .

Alte sancțiuni complementare

În conformitate cu art. . . . . . . . . . . alin. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . pct. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . se dispun următoarele:

Pentru fapta de la pct. [ ] . . . . . . . . . .

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: . . . . . . . . . . Bunurile/sumele confiscate aparțin****): . . . . . . . . . .

****) Dacă bunurile nu aparțin contravenientului se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Alte mențiuni: Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni:*****) . . . . . . . . . . .

*****) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii vamali vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc si de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, . . . . . . . . . ./se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

Inspectori vamali,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Martori***),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Contravenient,
(Am primit un exemplar
al procesului-verbal de constatare
și sancționare a contravențiilor.)
. . . . . . . . . .

 

***) Se vor înscrie semnătura și datele complete privind identitatea martorilor.
NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.018/2018

Cod: 14.13.22.99/7

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 1018/2018

 

Potrivit art. 2, anexa nr. 2  conține caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod 14.13.22.99/7.

Conform art. 3, formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

De asemenea, la art. 5, se stabilește faptul că Direcția generală a vămilor, Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția generală de buget și contabilitate, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, subordonate Agenției Naționale de
Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

În fine, potrivit art. 6, la data publicării respectivului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor nr. 470/2004 pentru aprobarea modelului formularului; Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (M. Of. nr. 539 din 16 iunie 2004).

Formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate – aprobare (OPANAF nr. 1018/2018) was last modified: aprilie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter