Formularul de cerere cu valoare redusă. Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii şi a actelor adiţionale la acesta

3 mai 2023
Vizualizari: 197
  • Legea nr. 193/2000: art. 2 alin. (1) şi (2)
  • NCPC: art. 121
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin formularul de cerere cu valoare redusă înregistrat pe rolul Judecătoriei Buftea la 13 octombrie 2021, reclamanta A. S.A. a solicitat, în procedura prevăzută de art. 1026-1033 C. proc. civ., obligarea pârâtului B. la plata sumei de 1758,77 RON reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate și contravaloare facturi fiscale clauze penale/justă despăgubire nerestituire echipamente; promo/discount internet, Catv, taxe instalare/activare C., D..

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1176 din 25 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând conflictul de competență, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) raportate la cele ale art. 133 pct. 2 C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Acțiunea care a determinat desesizările reciproce ale instanțelor are ca obiect formularul de cerere cu valoare redusă prin care reclamanta A. S.A. a solicitat obligarea pârâtului B. la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii nr. x din 28 decembrie 2020 și a actelor adiționale la acesta.

Potrivit art. 1028 din cuprinsul Titlului X din C. proc. civ., care reglementează procedura cu privire la cererile de valoare redusă, competența de a soluționa cererea în primă instanță aparține judecătoriei, competența teritorială stabilindu-se potrivit dreptului comun.

Din raportul juridic dedus judecății, față de dispozițiile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 193/2000 raportate la cele ale art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, se reține atât calitatea de profesionist a reclamantei, care acționează în cadrul activității sale comerciale, cât și calitatea de consumator a pârâtului, care a încheiat un contract de furnizare servicii.

Astfel, litigiul a fost inițiat de către un profesionist împotriva unui consumator, astfel cum aceste categorii sunt definite prin art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori. Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale – art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992. De asemenea, în sensul Legii nr. 193/2000, prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența legii, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. Prin profesionist se înțelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența legii, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în același scop în numele sau pe seama acesteia – art. 2 din Legea nr. 193/2000.

Calitatea părților și natura raportului juridic atrag norma de competență prevăzută la art. 121 C. proc. civ., care stipulează în sensul că pot fi introduse numai la instanța domiciliului consumatorului cererile formulate de un profesionist împotriva unui consumator.

Se observă însă că instanțele aflate în conflict au interpretat diferit prevederile art. 121 C. proc. civ. cu privire la domiciliul consumatorului.

Astfel, urmare a verificării în baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, domiciliul pârâtului este în județul Galați.

Se constată însă din contractul de furnizare servicii în baza căruia au fost emise facturile a căror contravaloare neachitată face obiectul litigiului că acesta a fost încheiat pentru adresa din localitatea Petrachioaia, județul Ilfov, unde pârâtul a solicitat a-i fi instalate și furnizate serviciile respective.

Având în vedere locul în care s-a solicitat instalarea și furnizarea serviciilor și dând eficiență dispozițiilor legale evocate anterior, al căror scop este de a proteja consumatorul, prin facilitarea accesului la justiție, noțiunea de domiciliu trebuie înțeleasă în sensul celei la care partea locuiește efectiv.

Pentru toate aceste considerente, se va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Buftea.

Sursa informației: www.scj.ro.

Formularul de cerere cu valoare redusă. Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii facturilor emise în baza contractului de furnizare servicii și a actelor adiționale la acesta was last modified: mai 2nd, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.