Formular (112)

22 feb. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 271

Ordinul ministrului Finanțelor, al ministrului Sănătății și al ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 203/188/207/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” ( M. Of. nr. 174/19 februarie 2021)

Intrare în vigoare: 19 februarie 2021

Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul formularului (112) „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Acest ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2021.

Modificările aduse formularului (112) au la bază următoarele acte normative:

− Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

− Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii;

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

− O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

− O.U.G. nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

Principalele modificări se referă la:

1. Introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. – Anexa asigurat (Secțiunea E3), pentru declararea distinctă a bazelor de calcul aferente sumelor încasate de personalul medicosanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii acordate în baza dispozițiilor O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, precum și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente.

2. Introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

− 2.1. personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări
servicii conform O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor,

− 2.2. personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii conform O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.

3. Introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat” a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

− salariat fără studii superioare, cu studii superioare și vechime sub 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

− salariat cu studii superioare și vechime peste 1 an, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

− salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

− salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 sau de indemnizația
prevăzută de O.U.G. nr. 120/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 132/2020, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

− salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 147/2020, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii;

4. Introducerea unei noi valori în Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite”, pentru declararea locurilor de muncă în condiții deosebite, în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr. 24/2019 privind aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.

5. Actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor de completare a formularului.

Formular (112) was last modified: februarie 22nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter