Fondul pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 – constituire (OME nr. 3322/2021)

3 mart. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

Actul normativ

Sumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3322/2021 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021

(M. Of. nr. 208 din 2 martie 2021)

Se reglementează constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021.  

 

În M. Of. nr. 208 din 2 martie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3322/2021 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021.

Prin respectivul act normativ se reglementează constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Ordinului ministrului educației (OME) nr. 3322/2021 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021.

 

Prezentare generală

 

În fiecare an, din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională a universităților, se constituie un fond distinct pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare. Cuantumul procentual al fondului se stabilește prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educației.

Astfel, fondul se va utiliza pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit, fiind la dispoziția ministrului educației și se repartizează instituțiilor de învățământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanțarea situațiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exercițiului bugetar și care nu au fost cuprinse în bugetul inițial.

Prin urmare, sumele alocate din fond instituțiilor de învățământ superior de stat pot fi folosite pentru:

– asigurarea resurselor necesare instituțiilor de învățământ superior pentru organizarea/desfășurarea unor activități ocazionale (conferință, simpozion, workshop) de interes național, programate de către Ministerului Educației, denumit în continuare ME, sau de către instituțiile de învățământ superior, în scopul dezvoltării activităților didactice și de cercetare;

– susținerea acțiunilor desfășurate de instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltarea internaționalizării: participarea la proiecte educaționale și de cercetare comune cu universități de prestigiu; susținerea în afara granițelor țării de cursuri de limbă, cultură și civilizație românească în sprijinul etnicilor români care doresc să studieze în România; participarea la târguri și expoziții internaționale de educație;

– susținerea implicării instituțiilor de învățământ superior în acțiuni cu participarea studenților/pentru studenți, menite să contribuie la creșterea calității și prestigiului învățământului superior din țara noastră;

– finanțarea unor situații speciale care contribuie la atingerea țintelor europene stabilite pentru dezvoltarea spațiului european al educației (2021-2030);

– asigurarea resurselor necesare pentru susținerea activităților extracurriculare ale studenților: participarea la conferințe internaționale, participarea la concursuri profesionale internaționale, participarea la festivaluri artistice;

– suport pentru asigurarea sustenabilității proiectelor de cercetare ale universității, prin susținerea salarială pe timp limitat a personalului implicat în activități de cercetare, după încheierea finanțării acelor proiecte;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– asigurarea, în timpul exercițiului financiar, a finanțării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut și de urgență care nu au fost cuprinse în bugetul inițial. Pentru a solicita obținerea de fonduri în baza prezentei litere, consiliul de administrație va adopta o decizie prin care va justifica temeinic motivele neprevăzute și de urgență și cauzele care au determinat lipsa de prevedere;

– cofinanțarea proiectelor dedicate dezvoltării și consolidării de rețele universitare europene;

– susținerea instituțiilor de învățământ superior în procesul de evaluare a școlilor doctorale în vederea asigurării calității programelor de studii universitare de doctorat;

– asigurarea resurselor necesare pentru susținerea domeniilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior care sunt cuprinse în clasamentul internațional de clasificare și ierarhizare: Academic Ranking of World Universities 2020 (http://www.shanghairanking.com/);

– susținerea implicării instituțiilor de învățământ superior în parteneriate strategice pe direcțiile prioritare ale ME, inclusiv pentru proiecte naționale cu rol de fundamentare și implementare a politicilor ME, studii și analize-suport.

Conform art. 4, instituțiile de învățământ superior de stat cărora li se repartizează pe baza contractului instituțional de finanțare fonduri pentru situațiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Direcția generală învățământ universitar, o situație justificativă privind utilizarea acestor fonduri și vor publica pe site-ul universității un raport sintetic.

Fondul pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2021 – constituire (OME nr. 3322/2021) was last modified: martie 3rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter