Facilități fiscale

19 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 795

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (M. Of. nr. 648/ 5 august 2019; intrare in vigoare: 8 august 2019)

Prin OG nr. 6/2019 se introduc facilități fiscale după cum urmează:

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

I. Restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

1.1. Beneficiari

Beneficiază de aceste măsuri persoanele juridice de drept public sau privat (cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 și a unităților administrativ teritoriale) aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, care au acumulat obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, în cuantum de minim 1 milion lei, neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală (CAF), precum și obligații bugetare accesorii.

Se includ în obligațiile fiscale restante principale și accesorii și obligațiile stabilite de către alte organe decât organele fiscale, dar și amenzile de orice fel transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării CAF.

1.2. Condiții pentru debitor

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, este necesară îndeplinirea cumulativă, de către debitor, a următoarelor condiții:

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată;
b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent;
c) să nu se afle în procedura insolvenței;
d) să nu fi fost dizolvat;
e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;
f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

1.3. Procedura prealabilă (Notificarea)

Notificarea organului fiscal competent privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare se depune de către debitor până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurare.

1.4. Planul de restructurare

Planul de restructurare poate conține următoarele categorii de măsuri de restructurare:

– înlesniri la plata obligațiilor bugetare;
– conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale;
– stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
– anularea unor obligații bugetare principale;
– restructurarea operațională și/sau financiară;
– restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
– restrângerea activității prin valorificarea parțială a activelor din averea debitorului.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

1.5. Alte aspecte

Procedura de aplicare a prevederilor privind restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2019 se aprobă prin OMFP, la propunerea președintelui ANAF, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe (n.n. până pe 23 august 2019).

II. Anularea unor obligații fiscale accesorii.

2.1. Beneficiari

Beneficiază de anularea unor obligații accesorii persoanele fizice, entitățile fără personalitate juridică, unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiului București, instituțiile publice care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 (sub sau peste un milion lei).

În cazul persoanelor juridice, pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii doar cele care înregistrează obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 sub un (1) milion de lei.

2.2. Condiții pentru debitor

2.2.1. Pentru anularea dobânzilor, penalităților și celorlalte obligații accesorii aferente obligațiilor principale restante, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal central, se sting până la data de 15 decembrie 2019;
b) toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor de mai sus, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019, sub sancțiunea decăderii.

2.2.2. În cazul în care au fost depuse declarații rectificative prin care au fost corectate obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2019 (inclusiv în cazul corectării erorilor din deconturile de TVA), dobânzile, penalitățile și accesoriile aferente acestor obligații principale se anulează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

– declarația rectificativă este depusă în intervalul 1 ianuarie 2019 – 15 decembrie 2019;
– toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting până la 15 decembrie 2019;
– se îndeplinesc corespunzător condițiile de la lit. b) – d) de mai sus.

În situația începerii unei inspecții fiscale după data de 8 august 2019, în vederea anulării accesoriilor se vor lua în considerare declarațiile rectificative depuse în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe (până pe 18 august 2019).

2.2.3. În cazul obligațiilor bugetare principale, cu termene de plată până la 31 decembrie 2019, individualizate în decizii de impunere emise în urma unei inspecții fiscale în derulare la
data de 8 august 2019, dobânzile, penalitățile și accesoriile aferente acestor obligații principale se anulează prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

– toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse conform art. 156 alin. (1) C.proc.fisc. (până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării deciziei este intervalul 1 – 15 din lună și până la data de 20 a lunii următoare dacă data comunicării deciziei este intervalul 16 – 31 din lună);

– cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

2.3. Alte aspecte

2.3.1. Pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor debitorii care beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale la data de 8 august 2019, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada 8 august 2019 – 15 decembrie 2019 :

(i) care se încadrează la pct. 2.2.1 – 2.2.3 de mai sus și doresc menținerea eșalonării la plată; sau

(ii) a căror eșalonare la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după 8 august 2019, achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

2.3.2.Debitorii care, la data de 15 decembrie 2019, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

2.3.3. Procedura de aplicare a prevederilor privind anularea obligațiilor accesorii se aprobă prin OMFP, la propunerea președintelui ANAF, în cazul obligațiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe (n.n. până pe 7 septembrie 2019).

În cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice, cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, procedura de aplicare se aprobă de conducătorul instituției sau autorității publice, cu avizul MFP, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe (n.n. până pe 7 septembrie 2019).

 

Facilități fiscale was last modified: august 19th, 2019 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter