Facilități fiscale. Prorogare termene

2 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 608

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative (M. Of. nr. 459/ 29 mai 2020)

Intrare în vigoare: 29 mai 2020

Prin această Ordonanță de urgență se modifică următoarele acte normative:

1. O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

1.1. Debitorii, persoane juridice de drept public sau privat pentru care există riscul intrării în insolvență au posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (în forma anterioară, până la 31 decembrie 2018) și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală precum și a obligațiilor bugetare accesorii acestora.

1.2. Se includ în categoria obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 și:

– obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal prin decizie după data de 1 aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020;

– obligațiile fiscale principale scadente în perioada 21 martie 2020 – 31 martie 2020.

1.3. Notificarea organului fiscal cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare se poate face până la 30
septembrie 2020 (anterior, 31 iulie 2020). În urma depunerii notificării, organul fiscal competent verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare și stabilește obligațiile bugetare ce pot forma obiect al restructurării.

Debitorul are obligația achitării obligațiilor bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare.

1.4. Termenul de depunere a Solicitării de restructurare se extinde de la 30 octombrie 2020 la 15 decembrie 2020.

1.5. Pentru notificările privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare depuse până la data de 29 mai 2020, debitorii pot depune solicitări de restructurare până la 15 decembrie 2020. Solicitările de restructurare depuse și aflate în curs de soluționare la data de 29 mai 2020, vor fi soluționate conform legislației în vigoare la data depunerii.

Debitorii pot opta, însă, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 martie 2020 în baza unei cereri adresată organului fiscal competent.

2. O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

2.1. Se prelungește termenul până la 25 iunie 2020 (anterior, 14 mai 2020) până la care:

– nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la 25 iunie 2020.

Aceste obligații nu sunt considerate restante.

– se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

3. O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

3.1. Se prorogă până la 25 iunie 2020 (în forma anterioară, 13 iunie 2020) termenul prevăzut de art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 48/2020 pentru aplicarea prevederilor art. XI și XII cu privire la (vezi și Tax focus nr. 21 din 21 aprilie 2020):

a) Rambursare TVA. TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă cu opțiune de rambursare, depuse în termenul legal, se rambursează de organul fiscal central, iar inspecția fiscală va avea loc ulterior și se va decide în baza unei analize de risc. Aceste prevederi se aplică și deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data de 16 aprilie 2020.
Aplicarea acestor prevederi încetează la 25 iunie 2020.

b) Prevederi speciale privind eșalonarea la plată:

– nu se datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 25 iunie 2020.

– organul fiscal va reface, din oficiu, graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobată, până la primul termen de plată după 25 iunie 2020.

– condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată se suspendă până la 25 iunie 2020.

c) Prevederi speciale privind executarea silită. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, până la 25 iunie 2020.

d) Prevederi speciale privind unele termene de prescripție. Se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 iunie 2020 termenele de prescripție a: (i) dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită; și (ii) dreptului contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale.

4. O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Sumele neutilizate din bugetul ANRE pe anul 2019 sunt transferate la bugetul de stat, pentru finanțarea unor proiecte.

Facilități fiscale. Prorogare termene was last modified: iulie 3rd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter