Facilități fiscale

26 iun. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 705

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene (M. Of. nr. 551/ 25 iunie 2020)

Intrare în vigoare: 25 iunie 2020

Prin O.U.G. nr. 99/2020 se modifică următoarele acte normative:

1. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

1.1. Pentru anul 2020, nu se datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 zile de la data intrării în vigoare (25 iunie 2020). Pentru aplicarea acestei facilități, impozitul specific pentru anul 2020 va fi recalculat (se împarte impozitul calculat la 365 și se înmulțește valoarea rezultată cu 275).

1.2. Contribuabilii care intră în sfera impozitului specific și care și-au întrerupt total sau parțial activitatea pe perioada stării de urgență, vor recalcula impozitul specific scăzând și perioada în care activitatea a fost întreruptă.

1.3. Declararea și plata impozitului specific se face conform art. 8 din Legea nr. 170/2016. Prin derogare, impozitul specific pentru semestrul I 2020, se declară și se plătește până la 25 octombrie 2020.

2. Taxa pe valoarea adăugată

2.1. Livrările/importurile/achizițiile intracomunitare de măști de protecție și ventilatoare pentru terapie intensivă, efectuate către/de către instituțiile publice responsabile cu constituirea rezervei strategice a UE sunt scutite de TVA cu drept de deducere (după caz), până la data de 1 octombrie 2020.

2.2. Furnizorul justifică scutirea cu declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal ai instituției beneficiare privind destinația bunurilor, pusă la dispoziție de instituția beneficiară cel târziu la momentul livrării, Declarația instituției beneficiare se depune la organul vamal competent la momentul importului.

3. O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

3.1. Plătitorii de impozit pe profit trimestrial/cu plăți anticipate trimestriale beneficiază de bonificația de 10% aplicat asupra impozitului datorat/plății anticipate dacă achită această plată până la 25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020.

3.2. Contribuabilii care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (conform art. 16 alin. (5) Cod fiscal), beneficiază de bonificația de 10% dacă achită impozitul datorat/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020, 26 iunie – 25 septembrie 2020, 26 septembrie – 25 decembrie 2020.

3.3. Aceste prevederi se aplică și pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I, II și III 2020 determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

4. O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Nu se suspendă și nu încetează executarea silită prin poprire pentru ajutoarele de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.

5. O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Nu se suspendă și nu încetează executarea silită prin poprire pentru ajutoarele de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale (în cazul eșalonărilor la plată).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

6. O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.

6.1. Se prelungește până la 25 octombrie 2020 termenul (prevăzut la art. VII alin. (4) din OUG nr. 29/2020) până la care:
(i) nu sunt considerate obligații fiscale restante obligațiile scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 octombrie 2020;

(ii) se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare.

6.2. Se prorogă până la 25 octombrie 2020 termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din OUG nr. 48/2020 privind suspendarea condițiilor de menținere a valabilității eșalonărilor la plată. Până la 25 octombrie 2020, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la 25 octombrie 2020.

7. O.U.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă

Prin această O.U.G., se diminuează sumelor datorate conform contractelor de închiriere, pentru sezonul estival 2020.

Facilități fiscale was last modified: iunie 26th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter