Extrădarea în vederea urmăririi penale sau a judecăţii pentru fapte a căror săvârşire atrage potrivit legislaţiei statului solicitant şi legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un an

24 mai 2023
Vizualizari: 177
  • Legea nr. 302/2004: art. 18
  • Legea nr. 302/2004: art. 19
  • Legea nr. 302/2004: art. 20
  • Legea nr. 302/2004: art. 21
  • Legea nr. 302/2004: art. 22
  • Legea nr. 302/2004; art. 26
  • NCP: art. 244

Prin sentința penală nr. 66/PI din data de 18 martie 2022, Curtea de Apel Timișoara, secția penală, în baza art. 49 din Legea nr. 302/2004, republicată, a constatat că cetățeanul urmărit internațional, A., nu este de acord cu extrădarea în Republica Moldova.

În temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, republicată, a admis cererea de extrădare formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara și a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru extrădare.

A dispus predarea cetățeanului urmărit internațional, A., către autoritățile judiciare din Republica Moldova, pentru cercetarea acestuia sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din C. pen. al republicii Moldova.

În baza art. 52 alin. (3) din Legea 302/2004, a menținut starea de arest provizoriu până la predarea persoanei solicitate.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 208 din 30 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de contestatorul A., în raport cu motivele invocate, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 18 din Legea nr. 302/2004, republicată, pot fi extrădate din România, în condițiile prezentei legi, la cererea unui stat străin, persoanele aflate pe teritoriul său care sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni ori sunt căutate în vederea executării unei măsuri de siguranță, a unei pedepse sau a unei alte hotărâri a instanței penale în statul solicitant.

De asemenea, potrivit art. 19 din Legea nr. 302/2004, nu pot fi extrădați din România:

a) cetățenii români, dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 20;

b) solicitanții de azil, beneficiarii statutului de refugiat sau ai protecției subsidiare în România, în cazurile în care extrădarea ar avea loc în țara de origine sau în orice alt stat în care viața ori libertatea acestora ar fi pusă în pericol sau în care ar fi supuși la tortură, tratamente inumane și degradante;

c) persoanele străine care se bucură în România de imunitate de jurisdicție, în condițiile și în limitele stabilite prin convenții sau prin alte înțelegeri internaționale;

d) persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca suspecți, persoane vătămate, părți, martori sau experți ori interpreți în fața unei autorități judiciare române solicitante, în limitele imunităților conferite prin convenție internațională.

Se constată că persoana a cărei extrădare se solicită are cetățenie turcă, solicitarea de extrădare fiind realizată de autoritățile judiciare din Republica Moldova. Între România și Republica Moldova este aplicabilă Convenția Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, iar România a ratificat Convenția europeană de extrădare și protocoalele adiționale, prin Legea nr. 80/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 14.05.1997).

Convenția Europeană de extrădare încheiată la Paris la 13.12.1957, ratificată prin Legea nr. 80 din 09 mai 1997, reglementează infracțiunile care dau loc la extrădare în art. 2, astfel că acestea trebuie să fie pedepsite de legea ambelor părți, cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 1 an. De asemenea, art. 26 din Legea 302/2004 prevede că extrădarea este acordată de România, în vederea urmăririi penale sau a judecății, pentru fapte a căror săvârșire atrage potrivit legislației statului solicitant și legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an, iar în vederea executării unei pedepse, numai dacă aceasta este de cel puțin 4 luni.

În cauză pedeapsa pentru infracțiunea reținută în sarcina persoanei extrădabile A. este mai mare de un an, astfel că această condiție este îndeplinită în cauză.

Referitor la condiția dublei incriminare, Înalta Curte reține că infracțiunea enunțată dă loc la extrădare, având corespondent în legislația română. Față de persoana extrădabilă s-a emis, la data de 18.10.2021 mandatul de arestare preventivă, în lipsă, de către Judecătoria Chișinău – Republica Moldova, pentru săvârșirea infracțiunii de escrocherie prevăzută de art. 190 alin. (5) din C. pen. al Republicii Moldova. Această infracțiune are corespondent în legea penală română, constituind infracțiunea de înșelăciune, prevăzută în art. 244 din C. pen. pentru care se prevede o pedeapsă cu închisoarea, cuprinsă între 6 luni și 3 ani.

Înalta Curte constată, de asemenea, în deplin acord cu instanța fondului, că nu este incident niciunul dintre motivele obligatorii sau opționale de refuz al extrădării (art. 21 și 22 din Legea nr. 302/2004).

Persoana solicitată s-a opus extrădării sale invocând o sare de pericol în cazul extrădării, însă Înalta Curte constată că, materialul probator existent la dosar, nu evocă o astfel de posibilitate, afirmațiile constituind, în aceste condiții, simple speculații.

În ceea ce privește faptul că pe teritoriul Republicii Moldova este decretată stare de urgență se constată că acesta nu poate constitui un impediment absolut pentru extrădare cât timp autoritățile din Moldova au menținut solicitarea.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cu privire la cererea apărării de înlocuire a măsurii arestului provizoriu cu o măsură mai puțin restrictivă, Înalta Curte apreciază că, în cauză, se impune menținerea arestării persoanei extrădabile, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru predarea sa, măsură ce se va pune în executare și care impune privarea de libertate.

Față de toate aceste considerente, constatând că sunt îndeplinite toate condițiile de formă și de fond prevăzute de lege și de tratat, reținând că nu este incident niciun motiv obligatoriu sau facultativ pentru a refuza extrădarea, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța fondului a dispus extrădarea persoanei extrădabile A. astfel încât va respinge, ca nefondată, contestația formulată de acesta.

Sursa informației: www.scj.ro.

Extrădarea în vederea urmăririi penale sau a judecății pentru fapte a căror săvârșire atrage potrivit legislației statului solicitant și legii române o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin un an was last modified: mai 24th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.