Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență

9 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 776

Despre

  • Înscrierea informațiilor privind răspunderea solidară
  • Înscrierea informațiilor privind răspunderea patrimonială
  • Înscrierea informațiilor cu privire la inactivitatea fiscală
  • Situații noi de scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal
  • Situații noi de prezentare a cazierului fiscal
  • Păstrarea pentru 10 ani a istoricului contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal
  • Noi modlități de eliberare a certficatului de cazier fiscal

Recomandări

Articolul de față este preluat din newsletterul UNBR din luna septembrie și prezintă noua reglementare privind cazierul fiscal, prevăzută de O.G. nr. 39/2015. Mulțumim UNBR!

Ordonanța Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 31 august 2015.

Noua reglementare privind cazierul fiscal, prevăzută de O.G. nr. 39/2015 aduce o extindere a sferei de aplicare a cazierului fiscal dar și o organizare a unui „istoric al contribuabililor” scoși din evidența cazierului fiscal, dar care se va păstra timp de 10 ani de la data scoaterii din evidență.

În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară. Spre deosebire de reglementarea anterioară, faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se mai înscriu în cazierul fiscal.

Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 39/2015.

În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale.

1. Înscrierea informațiilor privind răspunderea solidară

Se reglementează înscrierea în cazierul fiscal a situațiilor de atragere a răspunderii solidare prevăzute la alin. (1) al art. 27 din Codul de procedură fiscală, printr-o prevedere generală, care cuprinde toate situațiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii solidare, dar și pentru situațiile când debitorul este declarat insolvabil sau insolvent.

Conform art. 4, alin. (4), lit a) din noua reglementare, „atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție”.

În reglementarea anterioară erau excluse persoanele care răspund solidar cu debitorul și anume: asociații din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligațiile fiscale datorate de acestea, alături de reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea obligațiilor fiscale la scadență. De asemenea, erau excluși terții popriți, în privința sumelor sustrase indisponibilizării, precum și reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credință, declară băncii, că nu deține alte disponibilități bănești.

2. Înscrierea informațiilor privind răspunderea patrimonială

Se reglementază distinct înscrierea informațiilor privind atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul declarat insolvent prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală [art. 4, alin. (4), lit c)].

3. Înscrierea informațiilor cu privire la inactivitatea fiscală

Noua reglementare extinde sfera de aplicare a cazierului fiscal cu privire la declararea stării de inactivitate și a entităților fără personalitate juridică.

Se precizează că înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică „existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscal”.

De asemenea, se reglementează înscrierea inactivității fiscale și în cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali desemnați, în situația în care se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligația înregistrării la registrul comerțului [art. 4, alin. (7)].

4. Situații noi de scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal

Se reglementează scoaterea din cazierul fiscal a inactivității fiscale în cazul persoanei care nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit.

5. Situații noi de prezentare a cazierului fiscal

Se reglementează obligativitatea prezentării certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceștia.

6. Păstrarea pentru 10 ani a istoricului contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal

Noua reglementare prevede obligativitatea organizării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a „istoricului contribuabililor” care au fost scoși din evidența cazierului fiscal. Informațiile din istoric se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidență și se utilizează de organele fiscale, potrivit legii. Conform expunerii de motive, aceste informații se utilizează de organele fiscale în realizarea analizei de risc.

7. Noi modlități de eliberare a certficatului de cazier fiscal

Certificatului de cazier fiscal poate fi eliberat de către oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, în prezența acestuia sau a reprezentantului legal.

De asemenea, certificatul de cazier fiscal va putea fi eliberat și în format electronic.


* Articol extras din Newsletterul UNBR din Septembrie 2015.

Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal. Istoricul contribuabililor va fi păstrat încă 10 ani de la scoaterea din evidență was last modified: octombrie 9th, 2015 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter