Exproprierea şi ocuparea în întregime a terenului reclamaților. Stabilirea unei valori a despăgubirilor inferioare valorii reale a terenului

24 mart. 2023
Vizualizari: 191
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 255/2010: art. 22
  • Legea nr. 255/2010: art. 34
  • Legea nr. 33/1994: art. 23
  • Legea nr. 33/1994: art. 26
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4
  • NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a) - j)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, secția civilă la 12 martie 2020, inițial sub nr. x/2020 și apoi sub nr. x/2020, urmare disjungerii dispuse prin încheierea din 23 iulie 2020, reclamanții A., B. și C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naționale, anularea parțială a hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr. 370 din 10 mai 2019 și a procesului-verbal nr. x din 8 mai 2019, emise de Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real constituită în baza Legii nr. 255/2010, în temeiul cărora au fost formulate cereri de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, afectate de lucrarea de utilitatea publică de interes național „Realizare-infrastructură-zonă operațională în cazarma 1833 Câmpia Turzii”; obligarea pârâtului la plata, în favoarea reclamanților, cu titlu de despăgubiri, a prețului de piață al imobilului expropriat, cu dobânda legală aferentă, calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data plății efective.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 22 și următ. din Legea nr. 255/2010, ale art. 26 din Legea nr. 33/1994 și ale art. 44 din Constituția României.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 475 din 3 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit prevederilor art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât pe cele expres prevăzute de lege.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituția României, republicată, stipulând în sensul că mijloacele procesuale de atac ale hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de normele legale, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

Litigiul de față are ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții A., B. și C. prin care au solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării Naționale, anularea parțială a hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr. 370 din 10 mai 2019 și a procesului-verbal de stabilire a despăgubirilor nr. x din 8 mai 2019, emise de Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real constituită în baza Legii nr. 255/2010, în temeiul cărora au fost formulate cereri de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, afectate de lucrarea de utilitatea publică de interes național „Realizare-infrastructură-zonă operațională în cazarma 1833 Câmpia Turzii”; obligarea pârâtului la plata, în favoarea reclamanților, a despăgubirilor reprezentând prețul de piață al imobilului expropriat și a dobânzii legale aferente, calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată, până la data plății efective.

Demersul judiciar a fost inițiat ca urmare a exproprierii și ocupării în întregime a terenului în suprafață de 4.500 mp aparținând reclamanților și a faptului că aceștia au apreciat că, prin hotărârea nr. 370 din 10 mai 2019 și a procesului-verbal aferent, nr. x din 8 mai 2019, Comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real constituită în baza Legii nr. 255/2010 a stabilit o valoare a despăgubirilor inferioară valorii reale a terenului, fără a acorda și daunele cauzate prin expropriere, deși terenul a produs recolte considerabile.

Înalta Curte, în raport de obiectul acțiunii civile, de pretențiile exhibate de părți prin intermediul acesteia și de dispozițiile legale invocate, respectiv dispozițiile art. 22 și următ. din Legea nr. 255/2010 și ale art. 26 din Legea nr. 33/1994, constată că cererea dedusă judecății se circumscrie instituției exproprierii pentru cauză de utilitate publică, din perspectiva căreia a fost soluționată în etapele procesuale anterioare.

În raport de aceste considerente, Înalta Curte reține că, prin dispozițiile art. 483 alin. (2) C. proc. civ. s-a stabilit că „Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) -j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile pronunțate în materia protecției consumatorilor, a asigurărilor, precum și în cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite”.

Din perspectiva Legii nr. 33/1994, Înalta Curte reține că, la art. 23, acest act normativ prevede că hotărârile pronunțate ca urmare a soluționării cererilor de expropriere sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

Potrivit art. 34 din Legea nr. 255/2010, dispozițiile acestui act normativ se completează, corespunzător, cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum și cu cele ale C. civ. și ale C. proc. civ., în măsura în care nu contravin prevederilor acestei legi.

Astfel, în materia exproprierilor, decizia curții de apel prin care a fost soluționat apelul declarat împotriva sentinței tribunalului, este definitivă, nefiind susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

În acest sens sunt relevante dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., care stabilesc caracterul definitiv al hotărârilor date în apel, fără drept de recurs, precum și a celor neatacate cu recurs.

Pentru toate considerentele expuse, în baza art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamanții A., B. și C. împotriva deciziei nr. 303 din 20 octombrie 2021 a Curții de Apel Cluj, secția I civilă.

În raport de soluția ce se va pronunța asupra cererii de recurs, Înalta Curte, va respinge cererea recurenților-reclamanți privind obligarea intimatului-pârât la plata cheltuielilor de judecată.

Sursa informației: www.scj.ro.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Exproprierea și ocuparea în întregime a terenului reclamaților. Stabilirea unei valori a despăgubirilor inferioare valorii reale a terenului was last modified: martie 24th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.