EXPERTIZA JUDICIARĂ [CUM A FOST] EXPERTIZA JUDICIARĂ. Conferința „Modificarea Ordonanţei nr. 2/2000. Perfecţionarea cadrului legal al expertizei judiciare”, ediția a II-a

3033       0

[CUM A FOST] EXPERTIZA JUDICIARĂ. Conferința „Modificarea Ordonanţei nr. 2/2000. Perfecţionarea cadrului legal al expertizei judiciare”, ediția a II-a 📅 05 noiembrie 2018 București [CUM A FOST] EXPERTIZA JUDICIARĂ. Conferința „Modificarea Ordonanţei nr. 2/2000. Perfecţionarea cadrului legal al expertizei judiciare”, ediția a II-a

Data 05 noiembrie 2018
Locația Aula Magna a Palatului Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, Bucureşti

Profesiile liberale au nevoie de unitate

Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) și Editura Universul Juridic au organizat luni, 5 noiembrie 2018, la Palatul Patriarhiei, cea de-a XI-a ediție a evenimentului Ziua Profesiilor Liberale. CEC Bank a fost partener al conferinței.

În prima parte a zilei s-a desfășurat evenimentul cu tema „Rolul și viitorul profesiilor liberale din România”.

Președintele UPLR, Adrian Vascu a subliniat faptul că se impune elaborarea unei legi cadru a profesiilor liberale, care să armonizeze și sa îmbunătățească aspectele diferite ale modului de funcționare actual.

Caracteristice pentru aceste profesii sunt existența unui cod de etică, pregătirea profesională continuă și confidențialitatea relațiilor cu clientul.

Prezent la eveniment, ministrul Justiției, Tudorel Toader a subliniat că este posibilă și necesară o consolidare a profesiilor liberale. “Ministerul Justiției a fost și rămâne un susținător al reglementărilor legale și al adoptării statutelor de exercitare a profesiilor liberale în acest domeniu”, a arătat Tudorel Toader.

La rândul său, Robert Cazanciuc, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României a remarcat importanța UPLR și a asociațiilor membre. El a precizat că în comisia pe care o conduce se dezbat în prezent câteva proiecte importante pentru profesiile juridice, invitându-i pe reprezentanții acestora la dezbateri. “Este nevoie de un dialog susținut pentru a dezvolta profesiile liberale”, a apreciat Robert Cazanciuc.

Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Florin Jianu a anunțat că CNIPMMR oferă UPLR un loc în Consiliul Economic și Social. El a criticat calitatea actului legislativ, amintind faptul că Executivul a adoptat prin ordonanță de urgență modificări importante în legislația care reglementează insolvența.

La această conferință, au mai avut prezentări următorii:

EUGEN ȘUȘU – Secretar General Adjunct, Consiliul Concurenței

Prof. univ. dr. VASILE RĂILEANU – Prorector, Academia de Studii Economice București

Conf. univ. dr. PETRUȚ CIOBANU – Vicepreședinte, Uniunea Națională a Barourilor din România

DAN MANOLESCU – Președinte, Camera Consultanților Fiscali

Notar Public CARMEN DIMA – membru al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Dr. CIPRIAN TEODOR MIHĂILESCU – Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România

NICULAE BĂLAN – Președinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România

 

DANA ABABEI – Președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

 

NEAGU UDROIU – publicist, reprezentantul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR)

 

DORIN CIOBANU – Președinte, Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM)

 

În a doua parte a zilei a avut loc conferința cu tema Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare.

Specialiști din cadrul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție împreună cu reprezentanții profesiilor liberale au explicat necesitatea actualizării actului normativ care reglementează expertiza judiciară.

Principala concluzie a evenimentului este că se impune creșterea onorariilor de care beneficiază în prezent experții judiciari, având în vedere munca depusă și complexitatea dosarelor în care este folosită expertiza lor.

 

Despre UPLR

Uniunea Profesiilor Liberale din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie. Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale,  persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS și al
Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL.


Luni, 5 noiembrie 2018, va avea loc a a XI-a ediție a Zilei Profesiilor Liberale din România, eveniment organizat de Uniunea Profesiilor Liberale din Romania și Editura Universul Juridic.

Cu ocazia acestui eveniment, vor avea loc două conferințe:

– Conferința „Rolul și viitorul profesiunilor liberale din România”, începând cu ora 9.00;

– Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”, începând cu ora 12.30.

Conferința „Rolul și Viitorul Profesiilor Liberale din România”

Conferința „Rolul și viitorul profesiunilor liberale din România”, se va desfășura după următorul program:

09:00 – Înregistrarea participanților – cafea

09:30 – Alocuțiuni:

Cuvânt de deschidereAdrian Vascu, Președinte UPLR

– Prof. univ. dr. Tudorel Toader  – Ministrul justiției;

Oana Iacob, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice;

– Robert Cazanciuc, Președinte, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Senatul României;

– Eugen Șușu – Secretar General Adjunct, Consiliul Concurenței;

– Florin Jianu – Președinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (în curs de confirmare);

– Geanina Chirazi – Consilier Afaceri Europene, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Ministerul Educației Naționale;

– Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu – Președinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București;

– Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, Prorector, Academia de Studii Economice București.

10:30-12:00 Desfășurarea lucrărilor conferinței

– Moderator – conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițeanu, Prim-Vicepreședinte, UPLR

– Conf. univ. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte, UNBR.

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de avocat”;

– Dan Manolescu, Președinte, Camera Consultanților Fiscali

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de consultant fiscal”

– Notar Public Carmen Dima, membru al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de notar public în România”

– Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, Președinte, Camera Auditorilor Financiari din România.

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de auditor financiar”;

Niculae Bălan, Președinte, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România.

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de practician în insolvență”;

– Dana Ababei, Președinte, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de evaluator autorizat în România”;

Neagu Udroiu, Publicist, Reprezentantul Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Titlul intervenției: „Rolul și viitorul profesiei de jurnalist”;

Dorin Ciobanu – Președinte, Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova (ALARM).

Titlul intervenției: „Cadrul legal al profesiilor liberale din Republica Moldova și obiectivele de dezvoltare”.

12:00 – Închiderea lucrărilor Conferinței „Ziua Profesiilor Liberale din România”

 

Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”

Taxa de participare pentru Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare” este în valoare de 300 de lei (cu TVA inclus) și include următoarele servicii:

– participare la toate manifestările conferinței

– materialele conferinței

– pauzele de cafea

– Cont Premium la Portalul Universul Juridic timp de trei luni

Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare” se va desfășura după următorul program:

12:30-13:00 – Înregistrarea participanților – cafea

13:00-15:00 Sesiunea I

– Olga Cataraga – Director, Centrul Național de Expertize Judiciare din Republica Moldova.

Titlul intervenției: „Sistemul de expertiză judiciară în Republica Moldova. Problematica expertizelor judiciare”;

– Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Titlul intervenției: „Relația între calitatea expertizei judiciare și impactul în desfășurarea litigiilor”;

– Elisabeta Roșu – Președinte, Curtea de Apel București;

– Nicoleta Țăndăreanu – Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și formator INM.

Titlul intervenției: „Expertiza judiciară. Principii desprinse din jurisprudența CEDO”;

– Bogdan Licu – Adjunct al procurorului general al României.

 

15:00-15:15 – Pauză de cafea

15:15-16:30 – Sesiunea a II-a

– Filip Stoica – Expert contabil.

Titlul intervenției: „Aspecte practice privind expertiza judiciară”;

Teodor Zoran, Arhitect, Ordinul Arhitecților din România.

Titlu intervenției: „Relația expertiza judiciară – arhitectură”

– Raluca Vasilescu, – Vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

Titlul intervenției: „Propuneri de îmbunătățire a cadrului legal în care se desfășoară expertizele judiciare în domeniul proprietății industriale”;

conf. univ. dr. Petruț Ciobanu, Vicepreședinte al UNBR.

Titlul intervenției: „Perfecționarea expertizei judiciare în procesul penal”;

– Pavel Șușară – Expert de artă;

Titlul intervenției: „Evaluarea operelor de artă în justiție”.

 16:30 – Închiderea lucrărilor Conferinței „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”

 

Vor fi acordate ore/puncte de pregătire profesională continuă, astfel:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – 4 ore

Camera Consultanților Fiscali – 5 ore

Camera Auditorilor Financiari din România – 6 ore

Institutul Național Pentru Pregătirea Avocaților – Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA

Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență – 4 puncte de pregătire profesională continuă.

 

Taxa de participare pentru Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare” este în valoare de 300 de lei (cu TVA inclus) și include următoarele servicii:

– participare la toate manifestările conferinței

– materialele conferinței

– pauzele de cafea

– Cont Premium la Portalul Universul Juridic timp de trei luni

Participantii la acest eveniment sunt bineveniți și la Ziua Profesiilor Liberale, ediția a XI-a, care se va desfașura în același loc, de la 09.30 la 12.00.

Cele două conferințe vor avea loc luni, 5 noiembrie 2018, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, Sector 4, București.

[CUM A FOST] EXPERTIZA JUDICIARĂ. Conferința „Modificarea Ordonanței nr. 2/2000. Perfecționarea cadrului legal al expertizei judiciare”, ediția a II-a was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.