Exercitarea căilor de atac. Interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze

28 feb. 2023
Vizualizari: 423
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 485 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, secția civilă, sub nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B. S.R.L., C., D., E. și F., să se dispună obligarea acestora: la plata sumei de 222.500 euro, sumă acordată cu titlu de împrumut și care urmează a fi actualizată în raport de rata inflației la data efectuării plății; la plata dobânzii legale aferente sumei de 222.500 euro, calculată de la data scadenței și până la data achitării integrale a debitului; la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 20 martie 2019, reclamantul a formulat cerere de modificare a cererii de chemare în judecată, prin care a solicitat instanței să ia act de faptul că înțelege să modifice acțiunea în sensul completării capetelor de cerere, respectiv cu solicitarea ca instanța să dispună stabilirea unui termen de restituire a împrumutului de consumație acordat, în cuantum de 222.500 euro, de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sumă actualizată cu rata inflației la data efectuării plății, precum și a dobânzii legale aferente debitului, calculată de la data scadenței și până la data efectuării plății.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2452 din 16 noiembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În condițiile art. 493 alin. (5) și art. 499 teza finală C. proc. civ., analizând recursul, cu prioritate, prin prisma excepției tardivității căii de atac, Înalta Curte constată următoarele:

Căile de atac și termenele în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze.

În consecință, nici părțile și nici instanța de judecată nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prevăzute de lege pentru exercițiul unei căi de atac și de la modalitatea în care acestea se calculează.

Potrivit art. 485 alin. (1) C. proc. civ., termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

În cauză, se observă că prin decizia nr. 3359 din data de 20 mai 2020 a Curții de Apel Pitești, secția I civilă a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamantul A. împotriva încheierilor de ședință din datele de 5 septembrie 2018, 21 noiembrie 2018, 20 martie 2019, 17 aprilie 2019, 5 iunie 2019, 18 septembrie 2019, 7 noiembrie 2019 și a sentinței civile nr. 433 din 20 noiembrie 2019, pronunțate de Tribunalul Argeș în dosarul nr. x/2018, având ca obiect „pretenții – acțiune în răspundere contractuală”.

Prin urmare, termenul de declarare a recursului este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii atacate, în conformitate cu prevederile art. 485 alin. (1) C. proc. civ., enunțate anterior, legea neprevăzând un alt termen derogatoriu de la cel de drept comun.

În speță, raportat la data comunicării deciziei recurate, 22 decembrie 2020 (dovada de comunicare a decizie pronunțate de instanța de apel către recurentul-reclamant se află la dosarul de apel) și la dispozițiile art. 485 alin. (1) C. proc. civ., termenul de declarare a recursului, calculat potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., se împlinea la data de 22 ianuarie 2021, într-o zi de vineri.

Recursul a fost declarat la data de 18 martie 2021 (data depunerii la oficiul poștal – conform mențiunii de pe plicul aflat la dosarul de recurs), cu încălcarea termenului reglementat de 485 alin. (1) C. proc. civ.

Fiind vorba despre un termen legal peremptoriu, nerespectarea acestuia atrage sancțiunea decăderii recurentului-reclamant din exercitarea dreptului la recurs, sancțiune reglementată prin norma imperativă înscrisă în art. 185 alin. (1) C. proc. civ.

Față de considerentele expuse și de dispozițiile legale evocate, Înalta Curte va respinge, ca tardiv, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 3359 din data de 17 noiembrie 2020 a Curții de Apel Pitești, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exercitarea căilor de atac. Interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze was last modified: februarie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.