Executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicată printr-o hotărâre judecătorească. Deducerea duratei pedepsei privative de libertate executate în statul emitent din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România

8 dec. 2022
Vizualizari: 340
  • Legea nr. 302/2004: art. 156 alin. (1)
  • Legea nr. 302/2004: art. 166 alin. (16)
  • NCPP: art. 411 alin. (1)
  • NCPP: art. 598 alin. (2)

Prin Sentința nr. 113 din data de 21 octombrie 2019, Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2019, în temeiul art. 597 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală C. proc. pen., cu trimitere la art. 166 alin. (16) din Legea nr. 302/2004 republicată, a admis contestația la executare formulată de judecătorul delegat la Compartimentul de Executări Penale din cadrul Curții de Apel Suceava vizând Sentința penală nr. 40 din 12.04.2019, pronunțată în Dosarul nr. x/2019 al Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, rămasă definitivă la data de 09.05.2019, prin neapelare, prin care s-au recunoscut Sentința penală nr. 22 din data de 13.01.2012 pronunțată de Tribunalul din Asti (Italia) în Dosarul nr. x (nr. 2712/10 N.R.), definitivă la data de 27.02.2012, în parte Sentința penală nr. 494 din data de 05.03.2015 pronunțată de Tribunalul din Asti în Dosar nr. x Trib., nr. 813/12 N.R., definitivă la data de 22.06.2015, Sentința penală nr. 1155 din data de 10.05.2016 pronunțată de Tribunalul din Asti în Dosar nr. x/2015 Trib, nr. 3003/2013 N.R., definitivă la data de 16.10.2016, Sentința penală nr. 1372 din data de 06.06.2016 pronunțată de Tribunalul din Asti în Dosar nr. x Trib, nr. 342313 N.R., definitivă la data de 16.10.2016, în parte Sentința penală nr. 1831 din data de 12.09.2016 pronunțată de Tribunalul din Asti în Dosar nr. x Trib, nr. 1526/14 N.R., definitivă la data de 16.10.2016, în parte decizia de executare pedepse concurente în privința condamnatului în stare de libertate și contextual mandat de executare nr. 317/2017 SIEP pronunțată de Procuratura Republicii din Asti la data de 28.09.2017, și s-a dispus transferarea persoanei condamnate A., cetățean român, într-un penitenciar din România.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 595 din 30 septembrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

S-a reținut că persoana condamnată A. se afla în executarea pedepsei rezultante de 3 (trei) ani, 2 (două) luni și 15 (cincisprezece) zile închisoare, fiind încarcerată, la data de 05.08.2019, la Penitenciarul – Spital București-Rahova.

Totodată, s-a constatat că la data de 09.10.2019 s-a primit la dosarul cauzei adresa din 23.09.2019 a Ministerului Justiției, prin care au fost transmise informații actualizate cu privire la sediul executării pedepsei aplicate sus-numitei, respectiv adresa nr. x. 033.008.004 – 338/2018 RM-LO a Ministerului Justiției din Italia și certificatul privind stadiul de executare nr. SIEP 317/2017 din 28.06.2019, emis de Parchetul Republicii de pe lângă Tribunalul Ordinar din Asti – Italia, din care rezulta că persoanei condamnate i-a fost acordată o reducere a pedepsei de 90 zile de liberare anticipată referitoare la perioadele de la 07.04.2018 la 06.10.2018 și de la 07.10.2018 la 06.04.2019 (executate în Italia), în baza ordonanței Biroului de Supraveghere din Milano din data de 24.05.2019.

Potrivit prevederilor art. 166 alin. (16) din Legea nr. 302/2004 republicată, în cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunțat hotărârea prevăzută la alin. (6) (transferarea persoanei condamnate). Dispozițiile din C. proc. pen. referitoare la contestația la executare, stipulează legiuitorul, se aplică în mod corespunzător.

De asemenea, s-a reținut că dispozițiile art. 156 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată, prevăd că, în cazul în care România este stat de executare, executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicate printr-o hotărâre judecătorească, recunoscută de instanța română, este guvernată de legea română. Din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România se deduc durata pedepsei privative de libertate executate în statul emitent, ca urmare a efectelor produse de amnistia sau grațierea acordată anterior, precum și, dacă este cazul, numărul de zile deduse din totalul de pedeapsă ca urmare a oricăror altor măsuri dispuse conform legislației statului emitent.

Or, conform ordonanței mai sus arătate, rezulta că diminuarea sancțiunii aplicate condamnatului A. cu 90 zile dispusă de autoritățile italiene și comunicată prezentei instanțe ulterior pronunțării Sentinței penale nr. 40 din 12.04.2019 din Dosarul nr. x/2019 al Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, rămasă definitivă la data de 09.05.2019, prin neapelare, se circumscrie unei cauze de micșorare a pedepsei, în a cărei executare acesta se află la momentul actual.

II. Împotriva Sentinței penale nr. 113 din data de 21 octombrie 2019 a Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2019, persoana condamnată condamnată A., a formulat contestație, personal, la data de 25 mai 2020.

Examinând contestația, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că aceasta este tardiv formulată, pentru următoarele considerente:

Analizând contestația formulată în prezenta cauză de către persoana condamnată A. prin prisma excepției tardivității declarării aceste căi de atac, Înalta Curte constată că, potrivit dispozițiilor art. 598 alin. (2) C. proc. pen., „Pot face contestație procurorul și subiecții procesuali la care hotărârea atacată se referă, precum și persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate prin aceasta, în termen de 3 zile, care curge de la pronunțare pentru procuror și de la comunicare pentru celelalte persoane, dispozițiile art. 411 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător”.

Or, din verificarea actelor aflate la dosar, Înalta Curte constată că Sentința penală nr. 113 din data de 21 octombrie 2019 a Curții de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, i-a fost comunicată contestatoarei condamnate A., la data de 30.10.2019, rămasă definitivă la data de 05.11.2019.

Contestatoarea condamnată A. a declarat prezenta cale de atac, la data de 25 mai 2020.

Cum hotărârea atacată i-a fost comunicată la data de 30.10.2019, declararea contestației la data de 25 mai 2020, s-a făcut cu depășirea termenului procedural de 3 zile prevăzut de dispozițiile mai sus evocate.

Pe cale de consecință, Înalta Curte constată că prezenta contestația este tardiv formulată, urmând a fi respinsă ca atare.

Sursa informației: www.scj.ro.

Executarea unei pedepse sau măsuri privative de libertate aplicată printr-o hotărâre judecătorească. Deducerea duratei pedepsei privative de libertate executate în statul emitent din durata pedepsei privative de libertate care trebuie executată în România was last modified: decembrie 6th, 2022 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.