Executarea mandatului european de arestare. Contestație respinsă ca nefondată (L. nr. 302/2004, NCP)

2 mai 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 490

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 872/2018

L. nr. 302/2004: art. 84, art. 85, art. 86, art. 88 alin. (1), art. 96 alin. (1) pct. 14, 16 și 18, art. 98 alin. (1) și alin. (2), art. 103 alin. (11) teza II-a; NCP: art. 194 alin. (1) lit. c), art. 205 alin. (3) lit. a), art. 234 alin. (1) lit. a), c) și f) 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

La data de 10.10.2018 a fost înregistrată adresa nr. x/II/5/2018 din data de 09.10.2018 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin care s-a înaintat semnalarea Biroului Național Sirene cu nr. x/SIRENE/GML din data de 09.10.2018 transmisă în baza mandatului european de arestare emis la data de 05.10.2018 de autoritățile judiciare din Italia – Magistratul pentru investigații preliminare din cadrul Tribunalului Lanciano, în Dosarul nr. x, pe numele persoanei solicitate A.

Totodată, au fost înaintate procesul-verbal încheiat la data de 09.10.2018 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Ordonanța de reținere nr. x/2018 din 09.10.2018, prin care s-a dispus reținerea persoanei solicitate A. pentru 24 ore, cu începere de la 09.10.2018, ora 15:55 până la 10.10.2018, ora 15:55.

Prin încheierea nr. 64 din 10.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. x/54/2018/a1 s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate pe o durată de 15 zile, începând cu data de 10.10.2018 până la data de 24.10.2018, inclusiv, s-a dispus emiterea mandatului de arestare și s-a stabilit termen pentru prezentarea mandatului european de arestare tradus în limba română.

La data de 15.10.2018 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a înaintat mandatul european de arestare emis la data de 08.10.2018 de către autoritățile judiciare din Italia – Tribunalul din Lanciano – Biroul Judecătorului pentru Cercetări Preliminare în Dosarul nr. x pe numele persoanei solicitate A.

În cuprinsul mandatului european de arestare s-a arătat că acesta se întemeiază pe ordonanța de aplicare a măsurii arestării preventive în închisoare, emisă în Dosarul nr. x pe numele persoanei solicitate pentru săvârșirea a patru infracțiuni, în concurs: lipsire de libertate, tâlhărie, vătămare corporală și port de arme sau obiecte destinate atacului, pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru aceste infracțiuni fiind de 20 ani închisoare.

Din descrierea faptelor rezultă că la data de 23.09.2018 în localitatea Lanciano din Italia, A. împreună cu alți complici au pătruns deghizați și înarmați în locuința victimelor – un cuplu în vârstă de peste 65 ani, pe care i-au amenințat și lovit, cauzându-le grave leziuni corporale (vindecabile în 40 zile), i-au tăiat uneia dintre victime cu un cosor o parte din ureche, iar după ce au legat victimele și le-au încuiat în dormitor, au sustras 1990 euro numerar, câteva bunuri de valoare și un autovehicul de la acestea.

La termenul din data de 22 octombrie 2018 a fost audiată persoana solicitată A., care a precizat că nu este de acord cu predarea.

Potrivit dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Alin. (2) al acelui text statuează că „mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L/190/1 din 18 iulie 2002”.

Din economia dispozițiilor legale cuprinse în legea specială – art. 85 și urm. din Legea nr. 302/2004 – care reglementează executarea unui mandat european de arestare, rezultă că rolul instanței române în această procedură se rezumă la verificarea condițiilor de formă ale mandatului, la soluționarea eventualelor obiecțiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum și la motivele de refuz ale predării pe care aceasta le invocă.

Cât privește conținutul și forma mandatului european de arestare, acestea sunt prevăzute în art. 86 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare trebuind să conțină, pe lângă celelalte elemente stipulate în mod expres, și indicarea existenței unei hotărâri judecătorești definitive, a unui mandat de arestare preventivă sau a oricărei alte hotărâri judecătorești având același efect, care se încadrează în dispozițiile art. 88 și art. 96 din prezenta lege.

Învestit cu executarea unui mandat european de arestare, judecătorul hotărăște asupra arestării și predării persoanei solicitate, după ce, în prealabil, a verificat condițiile referitoare la emiterea mandatului, identificarea persoanei solicitate, existența dublei incriminări a faptelor penale ce se impută acesteia sau a situațiilor ce se constituie în motive de refuz la predare.

Conferintele lunii noiembrie
”

În acest fel se pune în practică principiul recunoașterii și încrederii reciproce ce stă la baza executării, de către instanța română, a mandatului european de arestare emis de autoritatea judiciară străină competentă.

Analizând actele și lucrările cauzei s-a constatat că sunt îndeplinite cerințele legii privind conținutul și forma mandatului european de arestare, autoritățile emitente menționând și faptul că mandatul european de arestare emis la data de 08.10.2018 de Tribunalul din Lanciano – Biroul Judecătorului pentru Cercetări Preliminare se bazează pe ordonanța de aplicare a măsurii arestării preventive în închisoare emisă în Dosarul nr. x față de A., cetățean român, născut la data de 21.03.1984 în localitatea Craiova.

S-a constatat, totodată, că infracțiunile menționate în mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A. se regăsesc printre cele 32 de infracțiuni care permit predarea fără a fi necesară verificarea dublei incriminări, potrivit art. 96 alin. (1) pct. 14, 16 și 18 din Legea nr. 302/2004.

În același timp Curtea constată că este îndeplinită și condiția dublei incriminări, faptele săvârșite fiind prevăzute de dispozițiile art. 205 alin. (3) lit. a), art. 194 alin. (1) lit. c) și art. 234 alin. (1) lit. a), c) și f) din C. pen.

Cât privește obiecțiunile formulate de persoana solicitată, Curtea a constatat că acestea, pe de o parte, nu privesc identitatea, iar pe de altă parte, motivele invocate de persoana solicitată nu se încadrează între motivele obligatorii sau facultative pentru care autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare, motive prevăzute de dispozițiile art. 98 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 302/2004.

În acest sens Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat deja, potrivit dispozițiilor Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI că statele membre nu pot să refuze executarea unui mandat european de arestare decât în cazurile de neexecutare obligatorie prev. de art. 3 din aceasta și în cazurile de neexecutare facultativă enumerate la articolele sale 4 și 4a (CJUE, cauza Leymann și Pustovarov, C-388/08 hotărârea din 10 decembrie punctul 51, CJUE, cauza Mantello, C-261/09, hotărârea din 16 noiembrie 2010, punctul 37). În plus autoritatea judiciară de executare nu poate supune executarea unui mandat european de arestare decât condițiilor definite la art. 5 din decizia-cadru menționată.

Astfel, persoana solicitată a arătat că nu este de acord cu predarea, motivând că nu a participat la săvârșirea faptelor și este nevinovată.

Concluzionând, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și formă ale mandatului european de arestare, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile legale, au fost respectate drepturile persoanei solicitate, nu este incident vreun motiv de refuz obligatoriu sau opțional al executării mandatului european de arestare, prev. de dispozițiile art. 98 din Legea nr. 302/2004 republicată, cererea de executare a mandatului european de arestare fiind admisibilă, în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 302/2004 republicat.

În privința măsurilor privative de libertate dispuse în cauză s-a reținut că persoana solicitată a fost reținută de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin ordonanța de reținere nr. 60/2018 din 09.10.2018 pentru 24 ore, cu începere de la 09.10.2018, ora 15:55 până la 10.10.2018, ora 15:55, iar prin Încheierea nr. x din 10.10.2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în Dosarul nr. x/54/2018/a1, s-a dispus arestarea provizorie a persoanei solicitate pe o durată de 15 zile, începând cu data de 10.10.2018 până la data de 24.10.2018, inclusiv, ce a fost menținută prin prezenta sentință, ca urmare a incidenței dispozițiilor art. 103 alin. (11) teza II-a din Legea nr. 302/2004.

Împotriva acestei sentințe penale a formulat contestație persoana solicitată A.

Din analiza actelor și lucrărilor dosarului, rezultă că pe numele persoanei solicitată, Tribunalul din Lanciano – Biroul Judecătorului pentru Cercetări Preliminare a emis la data de 08.10.2018, mandatul european de arestare, solicitând arestarea și predarea acesteia, în vederea efectuării procedurilor penale, iar infracțiunile menționate în mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A. se regăsesc printre infracțiunile care permit predarea fără a fi necesară verificarea dublei incriminări, potrivit art. 96 alin. (1) pct. 14, 16 și 18 din Legea nr. 302/2004. Totodată, s-a constatat că faptele au corespondent în legislația română fiind prevăzute de dispozițiile art. 205 alin. (3) lit. a), art. 194 alin. (1) lit. c) și art. 234 alin. (1) lit. a), c) și f) din C. pen.

În cuprinsul mandatului european de arestare s-a arătat că acesta se întemeiază pe ordonanța de aplicare a măsurii arestării preventive în închisoare, emisă în Dosarul nr. x. pe numele persoanei solicitate pentru săvârșirea a patru infracțiuni, în concurs: lipsire de libertate, tâlhărie, vătămare corporală și port de arme sau obiecte destinate atacului, pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru aceste infracțiuni fiind de 20 ani închisoare.

Potrivit dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Potrivit art. 103 alin. (6) din Legea nr. 302/2004, în cazul în care persoana solicitată declară că este de acord cu predarea sa, dacă nu este incident vreunul din motivele de refuz al executării prevăzute de art. 98 din același act normativ, judecătorul se poate pronunța prin sentință deopotrivă asupra arestării și predării persoanei solicitate. Conform alin. (7) al aceluiași articol, dacă persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea persoanei solicitate, care se limitează la consemnarea poziției acesteia față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

Procedându-se de către instanța de fond la ascultarea persoanei solicitate, aceasta nu a formulat obiecțiuni în ceea ce privește identitatea, precizând însă că nu consimte la predarea sa către autoritățile judiciare italiene. Cât privește invocarea de către persoana solicitată a împrejurării că nu este de acord cu predarea, motivând că nu a participat la săvârșirea faptelor și este nevinovată, aceasta nu poate constitui un motiv opțional de refuz al executării mandatului european de arestare, în sensul dispozițiilor art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, astfel cum în mod corect a reținut și instanța de fond.

Rațiunea mandatului european de arestare constă în necesitatea de a se asigura garanția că infractorii nu se pot sustrage justiției, el reprezentând instrumentul de aducere a persoanei solicitate în fața justiției statului emitent, pentru instrumentarea procedurilor penale.

În cadrul acestei proceduri, reglementată printr-o lege specială, instanța de judecată, în calitate de autoritate judiciară, nu este abilitată să verifice apărările persoanei solicitate pe fondul cauzei, respectiv, dacă se face sau nu vinovată de comiterea unor fapte penale, după cum nu are nici competența să se pronunțe cu privire la temeinicia urmăririi penale efectuată de autoritatea judiciară emitentă sau cu privire la oportunitatea arestării persoanei solicitate.

Din examinarea tuturor datelor existente în cauză, Înalta Curte constată, de asemenea, inexistența vreuneia dintre situațiile expres prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2004 ca motive obligatorii ori opționale de refuz al executării mandatului european de arestare.

Astfel, în raport cu aceste considerente, alături de necesitatea executării mandatului european de arestare în virtutea principiului recunoașterii și încrederii reciproce între statele membre, impun a se dispune punerea în executare a acestei decizii judiciare și predarea persoanei solicitate în vederea efectuării urmăririi penale de către autoritățile judiciare ale statului emitent.

Prin urmare, instanța de control judiciar, similar primei instanțe, conchide că mandatul european de arestare conține toate informațiile prevăzute de art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 88 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, precum și că nu există în cauză niciun motiv de refuz al executării mandatului european de arestare, dintre cele prevăzute de art. 98 din Legea nr. 302/2014.

În considerarea argumentelor expuse, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva sentinței penale nr. 218 din data de 22 octombrie 2018 a Curții de Apel Craiova, secția penală și pentru cauze cu minori.

Va obliga contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 420 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Executarea mandatului european de arestare. Contestație respinsă ca nefondată (L. nr. 302/2004, NCP) was last modified: mai 1st, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter