Excepţia netimbrării. Obligaţia de achitare a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat

20 mai 2022
Vizualizari: 2568
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 1-7
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (1) şi (2)

Prin acțiunea înregistrată inițial pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. x/2017, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, anularea deciziei nr. 2074/31.10.2016 și a deciziei de impunere nr. x/26.04.2016, a deciziei privind modificarea bazei de impunere nr. x/26.04.2016, a deciziei nr. 124/26.04.2016 și a procesului-verbal de inspecție fiscală nr. x/26.04.2016.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 4842 din 1 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate îndeplinirea de către recurentul-reclamant a obligației de achitare a taxei judiciare de timbru, Înalta Curte constată că excepția netimbrării, invocată din oficiu, este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 486 alin. (2) din C. proc. civ.: „La cererea de recurs se vor atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii […]”.

În cauză sunt incidente și dispozițiile art. 24 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 80/2013, potrivit cărora: „(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 de RON dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din C. proc. civ.

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 de RON; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 de RON”.

Raportat la motivele de casare invocate de către recurentul-reclamant, în sarcina sa a fost stabilită obligația achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 200 de RON.

Prin citația comunicată recurentei-reclamante la data de 07.01.2020, conform dovezii de înmânare aflate la dosar, Înalta Curte a adus la cunoștința părții obligația achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de RON, aferentă recursului declarat împotriva sentinței civile nr. 85 din 27 aprilie 2018 a Curții de Apel Ploiești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, obligație pe care recurenta-reclamantă nu a îndeplinit-o până la termenul de judecată fixat.

Din verificările efectuate, se constată că recurenta-reclamantă nu a formulat cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru și nici nu a solicitat acordarea de facilități la plata taxei.

Consecința neachitării taxei judiciare de timbru aferentă căii de atac a recursului este prevăzută de dispozițiile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., sancțiunea fiind nulitatea recursului.

Pentru considerentele expuse și în temeiul dispozițiilor art. 486 alin. (2) și (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va anula recursul, ca netimbrat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Excepția netimbrării. Obligația de achitare a taxei judiciare de timbru. Anularea recursului ca netimbrat was last modified: mai 14th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.