Examinarea recursului în raport de excepţia de tardivitate. Sancţiunea decăderii recurentului din dreptul de a exercita calea extraordinară de atac

9 mai 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 404
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Pitești, secția I civilă, sub nr. x/2019, contestatorul A. a formulat contestație în anulare împotriva deciziei civile nr. 100 din 19 martie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, în dosarul nr. x/2015.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1917 din 30 septembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în raport de excepția de tardivitate, a cărei analiză este prioritară raportat la aspectele de fond ale cererii, față de caracterul său peremptoriu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ. „hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare”.

Conferința națională de insolvență

În speță, decizia recurată a fost pronunțată la 2 noiembrie 2020, iar recursul a fost declarat la 18 noiembrie 2020, conform ștampilei aplicate pe cererea de recurs de registratura Curții de Apel Pitești, aflată la dosarul de recurs.

Raportat la datele speței, în conformitate cu art. 181 alin. (1), pct. 2 C. proc. civ., termenul de 5 zile, prevăzut de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., pentru formularea recursului, s-a împlinit la 9 noiembrie 2020.

Cum cererea de recurs a fost depusă la 18 noiembrie 2020, cu depășirea termenului prevăzut de lege, Înalta Curte constată că, în cauză, a intervenit sancțiunea decăderii recurentului din dreptul de a exercita calea extraordinară de atac, în temeiul NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2, NCPC: art. 185 alin. (1), NCPC: art. 421 alin. (2) C. proc. civ., potrivit căruia „Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrge decăderea din exercițiul dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel”.

Căile de atac, termenele și condițiile în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, legiuitorul având în vedere interesul general de a înlătura orice cauze care ar putea ține în loc judecata unui proces.

În consecință, nici părțile și nici instanța de judecată nu pot deroga de la termenele prevăzute de lege pentru exercițiul unei căi de atac și de la modalitatea în care acestea se calculează.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte urmează a respinge, ca tardiv, recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. 325 din 2 noiembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Examinarea recursului în raport de excepția de tardivitate. Sancțiunea decăderii recurentului din dreptul de a exercita calea extraordinară de atac was last modified: mai 9th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.