[UPDATE: Tabelul final cu rezultatele verificării condițiilor de înscriere pentru ocuparea posturilor de auditor de justiție și personal de specialitate juridică] Concursul de admitere la INM (septembrie 2019 – februarie 2020)

13 nov. 2019
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2.813

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 13 noiembrie 2019: Tabelul final cu rezultatul verificării condițiilor de înscriere pentru ocuparea poziției de auditor de justiție și personal de specialitate juridică

Potrivit site-ului oficial (www.csm1909.ro), CSM a publicat tabelele finale cu rezultatele verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere la INM, organizat în perioada septembrie 2019- februarie 2020.

SMART LAW CONFERENCES. Psihologia judiciară în procesul penal

Tabelele publicate vizează atât candidații înregistrați pentru ocuparea unui post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, cât și pentru ocuparea unui post de auditor de justiție.

Pentru a accesa tabelul final destinat postului de auditor de justiție, vă rugăm, accesați aici.

Pentru a vizualiza lista finală pentru ocuparea postului de personal de specialitate, urmați, vă rugăm, sursa informației.

 

Sursa informației


Update 13 noiembrie 2019: Programul de desfășurare a probei eliminatorii de verificare a cunoștințelor juridice din data de 17 octombrie

Potrivit site-ului oficial (www.csm1909.ro), CSM a publicat un anunț privind proba eliminatorie de tip grilă, din cadrul primei etape a concursului de admitere la INM. Proba va avea loc în data de 17 noiembrie 2019, la Universitatea Nicolae Maiorescu din București, corp M.
Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 7:30-8:30, numai pe baza actului de identitate (buletin de identitate/acte de identitate sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații pot folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

Candidații nu au voie să dețină asupra lor, pe timpul desfășurării probei, ceas și orice surse de informare, precum și orice mijloace de comunicare. În caz contrar, candidații vor fi eliminați din concurs.

Listele cu repartizarea candidaților în săli vor fi publicate pe site-ul oficial al CSM-ului.

 

Pentru a vizualiza programul, accesați aici.


Update 29 octombrie 2019: Rectificarea tabelelor cu rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților care au optat pentru ocuparea unui auditor de justiție/personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

Potrivit site-ului oficial (www.csm1909.ro), CSM a publicat un anunț privind rectificarea tabelelor cu rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere INM, organizat în perioada septembrie 2019 – februarie 2020.

Pentru a vizualiza lista tabelelor rectificate, accesați, vă rugăm, sursa informației.

 

Sursa informației


Update 14 octombrie 2019: Rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților care au optat pentru ocuparea unui auditor de justiție/personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

Potrivit site-ului oficial (www.inm-lex.ro), la data de 14 octombrie 2019, INM a dat publicității listele privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților care au optat pentru ocuparea unui auditor de justiție, respectiv pentru ocuparea unui post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Pentru a vedea respectivele documente, vă rugăm accesați aici:

Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților care au optat pentru ocuparea unui auditor de justiție;

Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților care au optat pentru ocuparea unui post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.

Sursa informației


Potrivit site-ului oficial (www.inm-lex.ro), a fost publicat anunțul privitor la desfășurarea examenului de admitere la Institutul Național al Magistraturii care va avea loc în perioada septembrie 2019 – februarie 2020.

Concursul se organizează pentru ocuparea a 300 locuri de auditori de justiție – INM, (dintre care  200 sunt alocate pentru ocuparea funcției de judecător și 100 pentru ocuparea funcției de procuror) și pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, după cum urmează:

– 2 posturi în cadrul INM;

– 1 post la Biroul juridic al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

– 1 post la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism;

– 2 posturi la Agenția Natională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

– 1 post la Serviciului Juridic din cadrul Direcției Naționale de Probațiune.

 

Potrivit art. 2 din O.U.G. 7/2019 poate fi admisă la Institutul Național al Magistraturii persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– are cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

– este licențiată în drept;

– nu are antecedente penale sau cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

– cunoaște limba română;

– este aptă din punct de vedere medical și psihologic, pentru exercitarea funcției.

Totodată, verificarea îndeplinirii condițiilor de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic, și a condiției de a se bucura de o bună reputație se efectuează după data afișării rezultatelor finale.

 

Cererile de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile de la data publicării anunțului la tribunalele/parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații, respectiv până la data de 30 septembrie 2019.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

– certificatul de naștere,în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

– diploma de licență sau adeverință provizorie, în copie legalizată;

– chitanța de plată a taxei de înscriere;

– certificatul de cazier judiciar;

– certificatul de cazier fiscal.

 

Taxa de înscriere, în cuantum de 650 RON, se plătește la casieria tribunalului/ parchetului la care se face înscrierea.

 

Examinarea candidaților se va face în două etape.

 

Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

– test grilă de verificare a cunoștințelor juridice prin susținerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal.

Lucrările se notează cu ,,admis’’ sau ,,respins’’, în funcție de punctajul obținut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează 1 punct. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minim 60 de puncte, echivalentul notei 6,00.

– o probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal . Această probă se susține pe parcursul a 2 zile:

– prima zi – drept civil și drept procesual civil

– a doua zi – drept penal și procesual penal

La proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice participă numai candidații declarați admiși la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice.

Lucrările scrise se notează distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal și procesual penal cu note de la 0 la 10. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare lucrare și cel puțin media 6 .

Nota obținută la prima etapă este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

 

A doua etapă constă în susținerea unui interviu care include:

– elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia;

– analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută la lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere la aprecierea interviului, iar în funcție de punctaj se acordă calificativul „admis” sau „respins”.

Sunt declarați admiși la acestă probă candidații care au obținut nota minimă 7.

 

Cu titlu informativ, precizăm datele etapelor eliminatorii din cadrul concursului de admitere:

– 17 noiembrie 2019 – probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoștințelor juridice la următoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal;

7 decembrie  2019 – probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la  drept civil și drept procesual civil;

8 decembrie 2019 –probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice la drept penal, drept procesual penal;

 –  11 – 27 februarie 2020 – susținerea interviului.

 

Atașăm mai jos, tematica și bibliografia care trebuie avute în vedere de către candidații care se pregătesc pentru examen:

 

 

 

Calendarul detaliat al examenului este disponibil în continuare:

 

Sursa informației

[UPDATE: Tabelul final cu rezultatele verificării condițiilor de înscriere pentru ocuparea posturilor de auditor de justiție și personal de specialitate juridică] Concursul de admitere la INM (septembrie 2019 – februarie 2020) was last modified: noiembrie 13th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter