Evaziune fiscală. Insolvabilitatea persoanei juridice. Recurs (Legea nr. 31/1990; NCPC)

30 iun. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 948

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 2618/2016

Legea nr. 31/1990: art. 72, art. 131 alin. (4), art. 143 alin. (5), art. 144 alin. (2), ; O.G. nr. 92/2003: art. 27; Legea nr. 26/1996: art. 5; C. proc. fisc.: art. 27; Legea nr. 241/2005: art. 9; NCPC: art. 496

Data Protection; Un an de la aplicarea GDPR în România, Ediția a VII-a

În ceea ce privește incidența în cauză a prevederilor art. 27 din O.G. nr. 92/2003, art. 5 din Legea nr. 26/1996.

Nu se poate reține că reclamanta avea doar calitatea formală de administrator fără a realiza în fapt acte de administrare.

Pentru a interveni răspunderea solidară cu caracter special, este necesar a fi îndeplinite condițiile cumulative generale ale răspunderii civile, privind existența prejudiciului, existența unei fapte ilicite, raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul produs, precum și existența formei de vinovăție.

În ceea ce privește prejudiciul, este evident că acesta există și a fost cauzat ca urmare a neachitării creanțelor fiscale de către debitoare.

Fapta ilicită este reglementată de norma specială sub forma celor două modalități, înstrăinarea sau ascunderea bunurilor, atât timp cât acestea conduc la insolvabilitatea persoanei juridice.

Totodată, fapta ilicită este condiționată de existența calității de asociat, funcționar, administrator sau orice altă persoană fizică ce desfășoară o activitate în interesul persoanei juridice, iar această activitate are ca rezultat starea de insolvabilitate.

Raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu este reglementat de dispozițiile art. 27 Cod procedură fiscală în sensul că înstrăinarea bunurilor a provocat starea de insolvabilitate a persoanei juridice.

Hotărârea de predare a mandatului de către administratorul A nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în consecință nu s-a făcut publicitatea necesară pentru a crea opozabilitate fata de terți respectiv creditorul AFPM Craiova.

Conform art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990: „Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Conform art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990: „Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură”.

Conform art. 144 alin. (2) din Legea nr. 31/1990: „Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor”.

– Cu privire la cel de-al doilea motiv al antrenării răspunderii solidare și anume că aceasta deși cunoscând starea de insolvabilitate a societății, nu a sesizat instanța în vederea numirii unui lichidator judiciar în temeiul Legii nr. 85/2006, starea de insolvență a societății apărând la o dată anterioară pronunțării dizolvării și anume 25.07.2009, perioadă în care petenta avea competență în materia demarării insolventei.

În ceea ce privește reaua-credință a administratorului aceasta deși a fost invitată cu documentele contabile ale societății și i s-a adus la cunoștință acest lucru prin confirmarea invitației de către aceasta, fapt consemnat și în Nota explicativă din data de 28.01.2011 dată de către A în calitate de administrator și în care precizează că „se angajează să depună toate diligentele pentru a pune la dispoziție documentele solicitate în termenul prevăzut de lege „acesta nu a dat curs invitației la termenul comunicat și nu a prezentat documentele solicitate. De asemenea, reaua-credință este dovedită și din faptul că așa cum rezultă din decizia de impunere, societatea a realizat operațiuni nereale efectuând achiziții de la societăți neplătitoare de TVA la momentul declarării achizițiilor de către aceasta exercitându-și nelegal dreptul de deducere a TVA, prejudiciind astfel bugetul statului.

Având în vedere că potrivit datelor înregistrate la Oficiul Comerțului și în actele constitutive ale societății rezultă că unic administrator cu putere deplină al S.C. LCD „B” SRL este reclamanta A, sunt incidente prevederile art. 27 din O.G. nr. 92/2003 pentru că în calitate de administrator a împuternicit pe R.N. să o reprezinte în ce privește administrarea societății fără să o supravegheze, deci cu încălcarea și a prevederilor art. 72, art. 144 din Legea nr. 31/1990.

În temeiul art. 73 lit. e) din Legea nr. 31/1990 administratorul societății rămâne în continuare obligat la stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

– În ceea ce privește invocarea de către reclamantă a impactului soluționării laturii penale, respectiv, sentința penală pronunțată în dosarul nr. 17772/63/2011.

Se constată că plângerea penală a fost soluționată având în vedere fapta de declarare fictivă a sediului S.C. LCD „B” SRL, administrată de reclamantă (art. 9 lit. f din Legea nr. 241/2005). Soluția de neîncepere a urmăririi penale nu are deci legătură cu infracțiunea de evaziune fiscală (art. 9 lit. c) invocată în recurs pentru că reclamanta să se poată prevala de prevederile art. 22 Cod procedură penală (fila 14 – 17 dosar fond).

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

În conformitate cu prevederile art. 496 Cod procedură civilă, se va respinge recursul ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Evaziune fiscală. Insolvabilitatea persoanei juridice. Recurs (Legea nr. 31/1990; NCPC) was last modified: iunie 29th, 2017 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter