Evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul ASF nr. 1/2019)

19 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 753

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF

(M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2019)

Se stabilesc criteriile și procedurile aplicabile de către ASF și de către entitățile reglementate pentru evaluarea și aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF

 

În M. Of. nr. 107 din 12 februarie 2019 a fost publicat Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF.

Astfel, prin respectivul regulament se stabilesc criteriile și procedurile aplicabile de către ASF și de către entitățile reglementate pentru evaluarea și aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere și pentru exercitarea funcțiilor-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Secț. 1 („Domeniu de aplicare și definiții”);

Secț. a 2-a („Dispoziții generale privind aplicarea regulamentului”);

Cap. II („Adecvarea persoanelor evaluate”);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Secț. 1 („Cerințe privind adecvarea persoanelor evaluate”);

Secț. a 2-a („Obiective privind integrarea și formarea membrilor”);

Secț. a 3-a („Obiective privind diversitatea competențelor în cadrul structurii de conducere”);

Secț. a 4-a („Cunoștințe, competențe și experiență profesională”);

Secț. a 5-a („Reputația, onestitatea și integritatea”);

Secț. a 6-a („Guvernanța”);

Secț. a 7-a („Adecvarea colectivă a structurii de conducere”);

Cap. III („Procedura de evaluare și de aprobare a persoanelor evaluate”);

Secț. 1 („Evaluarea adecvării de către entitatea reglementată”);

Secț. a 2-a („Evaluarea adecvării și aprobarea de către A.S.F.”);

Secț. a 3-a („Supravegherea continuă și reevaluarea”);

Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”);

Anexa 1 („Declarație”);

Anexa 2 („Formular Notificare”);

Anexa 3 („Lista abilităților/aptitudinilor pentru evaluarea adecvării competențelor membrilor structurii de conducere”);

Anexa 4 („Matricea privind evaluarea adecvării în mod colectiv a membrilor structurii de conducere”);

Anexa 5 („Fișa de evaluare a persoanei intervievate”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2 alin. (2) lit. a), prin adecvare se înțelege totalitatea calităților și atributelor pe baza cărora o persoană este considerată a avea o bună reputație și care are, în mod individual și, după caz, în mod colectiv, împreună cu alte persoane, cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției; adecvarea acoperă, de asemenea, onestitatea, integritatea și gândirea independentă a fiecărei persoane și capacitatea acesteia de a aloca timp suficient pentru a-și îndeplini atribuțiile. De asemenea prin sintagma „competență și experiență profesională” se definește ansamblul de cunoștințe, teoretice și practice, precum și abilități dobândite de o persoană în cadrul activității sale.

Entitățile reglementate vor supune aprobării ASF, anterior începerii exercitării atribuțiilor:

– membrii structurilor de conducere din cadrul entităților reglementate;

– persoanele desemnate în funcțiile-cheie menționate la art. 2 alin. (2) lit. p) pct. (i)-(ii) și pct. (iv), cu excepția persoanelor care dețin funcțiile critice și funcțiile-cheie menționate la art. 1 alin. (2) pct. 18 și la art. 26 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Persoanele evaluate trebuie să probeze îndeplinirea cerințelor de bună reputație, onestitate și integritate, precum și gândire independentă, indiferent de natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activităților entității reglementate.

Pentru asigurarea unui management prudent și corect al entităților reglementate, persoanele evaluate îndeplinesc și mențin, pe toată durata de desfășurare a activității, cerințele cuprinse în regulament referitoare la:

– cunoștințe, competențe și experiență profesională;

– reputație, onestitate și integritate;

– guvernanță.

Verificarea îndeplinirii cerințelor de adecvare individuală a persoanelor evaluate se realizează de către entitățile reglementate și, respectiv, de către ASF, astfel:

– în cazul depunerii documentației pentru autorizarea inițială a entității reglementate;

– în cazul modificărilor efectuate la nivelul structurii de conducere, incluzând:

(i) desemnarea unor noi membri în structura de conducere, inclusiv ca urmare a proiectelor de achiziție a unor participații calificate în cadrul entităților reglementate, caz în care evaluarea adecvării se efectuează doar pentru persoanele nou-numite în structura de conducere;

(ii) numirea persoanei/persoanelor într-o calitate diferită decât cea evaluată anterior sau dacă cerințele funcției s-au modificat cu mai mult de 50%;

– în cazul în care profilul de risc și planul de afaceri se modifică semnificativ;

– în cazul desemnării unor persoane noi pentru exercitarea funcțiilor-cheie;

– în cadrul procesului de monitorizare și supraveghere a entităților reglementate.

Entitățile reglementate au obligația de a se asigura că persoanele evaluate nu reprezintă un risc potențial, care poate determina vulnerabilitatea entității, și în acest scop analizează în special dacă respectivele persoane:

– au o bună reputație;

– posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției;

– sunt capabile să acționeze cu onestitate, integritate și să aibă o gândire independentă pentru a evalua și contesta în mod argumentat deciziile conducerii executive/conducerii superioare și orice alte decizii atunci când este necesar și pentru a supraveghea și monitoriza efectiv procesul de adoptare a deciziilor;

– pot aloca suficient timp, în cazul în care dețin mai multe funcții, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente funcțiilor în cadrul entităților reglementate și, după caz, conform legislației specifice aplicabile, cu respectarea limitării numărului de funcții de conducere ce pot fi deținute simultan.

Conform art. 7, entitățile reglementate asigură alocarea de resurse suficiente pentru integrarea și formarea, individuală și colectivă, în scopul obținerii, menținerii și aprofundării cunoștințelor și competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor structurii de conducere.

De asemenea, aceste entități vor implementa o politică de promovare a diversității în cadrul structurii de conducere, care se referă la cel puțin următoarele aspecte ale diversității:

– educația și experiența practică și profesională;

– sexul, vârsta și proveniența geografică, în special pentru entitățile care activează pe plan internațional;

– criterii cantitative și măsuri, pentru a asigura diversitatea de gen în structura de conducere, în cazul entităților semnificative în care numărul membrilor este mai mare de 5;

– reprezentarea angajaților în cadrul entității semnificative, dacă este cazul;

– egalitatea de șanse și tratament echitabil pentru promovarea personalului la funcțiile de conducere, indiferent de gen.

Persoanele evaluatetrebuie să:

– fie absolvente, cu examen de licență sau cu diplomă, ale unei instituții de învățământ superior în domeniile financiar-bancar, economic, juridic, contabilitate, audit, administrație publică, reglementări financiare, tehnologia informației, metode cantitative, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, sau studii de master/postuniversitare relevante în aceste domenii;

– au cunoștințe teoretice, competențe și experiență practică și profesională relevantă, adecvată naturii, amplorii și complexității activității entităților reglementate și responsabilităților alocate.

Evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (Regulamentul ASF nr. 1/2019) was last modified: februarie 19th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter