Eșalonare la plată

16 nov. 2021
Vizualizari: 714

Ordinul președintelui ANAF nr. 1.767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central (M. Of. nr. 1072/9 noiembrie 2021)

Intrare în vigoare: 9 noiembrie 2021

Acest ordin aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, conform cap. IV ind. „Eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prevederi generale

Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, cu o vechime de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Eșalonarea la plată, conform acestei Proceduri se poate acorda pentru:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

− obligațiile fiscale principale (impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat), precum și obligații fiscale accesorii;

− amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

− creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

− creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni/prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale. Nu se acordă eșalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul
în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de eșalonare. Perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată de debitor.

Depunerea cererii

Cererea de eșalonare se depune:

− la registratura organului fiscal;

− prin poștă, cu confirmare de primire;

− prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

În cazul în care debitorul are înființate sedii secundare înregistrate fiscal, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare.

Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă își desemnează un împuternicit.

Soluționare

Soluționarea cererilor de eșalonare la plată se face de către organul fiscal competent, conform Titlului III, Capitolul I din Legea nr. 207/2015.

În urma depunerii cererii de eșalonare la plată, organul fiscal emite:

− deciziile privind obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;

− certificatul de atestare fiscală;

− referatul de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată;

− decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/decizia de respingere, după caz;

− decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eșalonare – obligații fiscale principale și/sau accesorii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare.

În cazul în care debitorul propune prin cererea de acordare a eșalonării la plată un grafic, ratele de eșalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată.

Eșalonare la plată was last modified: noiembrie 16th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: