Eșalonare la plată

23 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 339

Ordinul președintelui ANAF nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central (M. Of. nr. 1104/19 noiembrie 2020)

Intrare în vigoare: 19 noiembrie 2021

Prin O.U.G. nr. 181/2020 s-a stabilit acordarea unor înlesniri la plată (eșalonări la plată) pentru obligațiile bugetare datorate după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central.

OPANAF nr. 3.896/2020 aprobă Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal care se aplică obligațiilor fiscale principale și obligațiilor accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și care nu au fost stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Se includ în categoria obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal următoarele:

– obligațiile fiscale principale – impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

– creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Nu se acordă eșalonări la plată pentru:

(i) sume care fac obiectul unei confiscări; și

(ii) sume reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni și poate fi solicitată de către debitor prin intermediul unei cereri care se depune la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020. Cererea se poate depune:

(i) prin poștă cu confirmare de primire sau,

(ii) la registratura organului fiscal, sau

(iii) prin SPV.

Se aprobă prin acest ordin următoarele formulare:

1. Cerere de acordare a eșalonării la plată.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

2. Decizie prin care se ia act de retragerea cererii.

3. Certificat de atestare fiscală.

4. Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.

5. Referat de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată.

6. Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

7. Decizie de respingere a cererii de eșalonare la plată.

8. Decizie de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

9. Proces-verbal de punere de acord.

10. Decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

11. Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

12. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată.

13. Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

14. Decizie de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată.

15. Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

16. Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare.

17. Decizie de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

18. Decizie de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de nedeclarare.

19. Înștiințare de plată.

20. Decizie de desființare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

21. Decizie de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

22. Înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată.

23. Înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată.

Eșalonare la plată was last modified: noiembrie 23rd, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter