„Entuziasmul cu care proiectul UNBR de promovare a educației juridice în școli a fost primit de copii și tineri, de profesori, dar și de avocați ne îndeamnă să-l reevaluăm ca pe o misiune permanentă”

17 aug. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 278

Grupul pe care îl coordonez se numește Departa­mentul de Educație Juridică (DEJ) și este recent înfiin­țat în considerarea faptului că implicarea avocaților în comunitate și în societate este esențială atât pentru promovarea culturii legalității și a responsabilității încă de pe băncile școlii, cât și pentru evidențierea rolului avo­catului, ca apărător al drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Totodată, acest demers are ca finalitate întărirea respectului față de statul de drept și implicit a respectului față de profesie.

Educația juridică în școli este domeniul predilect al campaniei de responsabilitate socială organizate de UNBR în perioada 2022‑2023, DEJ având sarcina să conceapă și să implementeze proiectul național al UNBR „Fii avocat în școala ta!” (FAST). Însă succesul pe care l‑a avut până acum, entuziasmul cu care a fost primit de copii și tineri, de profesori dar și de avo­cați ne îndeamnă să‑l reevaluăm ca pe un proiect permanent, care să se desfășoare anual. Este impre­sionant numărul foarte mare de avocați din toată țara, în jur de 2000, care s‑au implicat voluntar și cu multă dăruire în acest proiect și țin să îi felicit și să le mul­țumesc.

Din partea DEJ a fost un tur de forță organizarea și conceperea campaniei, într‑un timp relativ scurt, a celor cinci module ale educației juridice non formale și a formularisticii necesare, pentru a avea un concept unitar la nivelul tuturor barourilor.

Astfel că provocarea cea mai mare cu care s‑a confruntat grupul de lucru constă în faptul că am pornit cu totul de la zero. Dacă la finalul lunii decembrie 2021 aveam o primă întâlnire cu reprezentații Ministe­rului Educației în vederea identificării modalității în care putem implementa acest proiect, în luna ianuarie 2022 existau realizate atât protocoalele ce au fost în­cheiate cu Inspectoratele din fiecare județ și cu școlile, existau definite și programul și temele pe care a fost structurat proiectul FAST. Rapid, în luna februarie au fost desemnați coordonatorii din fiecare barou și colectivele de avocați voluntari care s‑au implicat în proiect. La începutul lunii martie deja existau semnate protocoalele cu Inspectoratele și majoritatea barourilor au și demarat prin activitatea intensă a voluntarilor care au susținut temele stabilite pentru lunile de proiect din acest an școlar.

Întregul Departament de Educație Juridică a lucrat ca un tot unitar, fiecare idee și fiecare propunere, ini­țiativă, solicitare au fost dezbătute de membrii depar­tamentului pentru a reuși să asigurăm eficiență ma­ximă a acestui grup de lucru.

Principalul obiectiv al grupului de lucru este conti­nuarea acestui proiect în anul școlar următor. Stabi­lirea următoarelor teme ce vor fi dezbătute, redactarea suporturilor de curs pentru viitoarele teme dar cel mai important este să reușim să menținem entuziasmul general al colegilor implicați în proiect, să atragem noi colegi, să reușim să promovăm relația dintre avo­cați și barou, avocați și elevi.

Chiar și la întâlnirile cu reprezentanții Ministerului Educației a existat deplina disponibilitate din partea mem­brilor grupului de lucru de a se implica în activi­tățile de redactare a programei școlare, a manualelor pentru viitoare materie care va privi cunoștințele de educație juridica

De asemenea, o prioritate este implicarea Departamentului de Educație Juridică (DEJ) din cadrul UNBR în elaborarea programei școlare de predare a modulului de educație juridică în cadrul Educației antreprenoriale, financiare și juridice, care trebuie realizată până la începutul anului școlar 2022‑2023.

În acest prim proiect conceput de DEJ – „Fii avocat în școala ta!” am pus accentul pe educația juridică non-formală, în ideea că aceasta poate fi promovată în școli, cu mai multă flexibilitate și creativitate în ale­gerea acțiunilor și a tematicii, care pot fi abordate de către avocați împreună cu elevii. Însă, în perspectivă, ne vom îndrepta atenția și către educația juridică formală, având în vedere că prin Legea nr. 273/2021, educația juridică devine parte din domeniile de competențe cheie la nivel preuniversitar (gimnaziu și liceu) începând cu anul școlar 2022‑2023, iar prin Legea nr 184/2021, exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu activitățile didactice cu conținut juridic în învățământul liceal și gimnazial. Însă, pentru a participa la educația juridică formală, avocații trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute de Legea educației naționale, aspecte pe care le discutăm în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Ministerului Educației, astfel încât să găsim soluții cât mai bune.

În continuare, vom încerca să valorificăm cât mai bine experiența dobândită prin implementarea proiec­tului de educație juridică din acest an, și să‑l îmbună­tățim în funcție de feedback‑ul elevilor, al profesorilor și, bineînțeles al avocaților. Desigur, vom continua colaborarea cu reprezentanții Ministerului Educației pentru a contribui la implicarea avocaților și la pro­grama de educație juridică formală, care va fi materie obligatorie în școli, pentru că modul în care este abordat rolul avocatului în această materie este esențial pentru formarea unei culturi juridice specifice unui stat de drept, precum și pentru prestigiul profesiei de avocat.


* Material susținut cu ocazia Congresului Avocaților 2022 – „Avocatura azi. Tendințe și perspective” și publicat în Revista „Avocatul”, iunie/2022.

 

„Entuziasmul cu care proiectul UNBR de promovare a educației juridice în școli a fost primit de copii și tineri, de profesori, dar și de avocați ne îndeamnă să-l reevaluăm ca pe o misiune permanentă” was last modified: august 17th, 2022 by Luminița Ioana

Vă recomandăm: