Emilian Duca: Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice – 2017. Universul Juridic: Codul penal și Codul de procedură penală. Ediție tiparită pe hârtie albă. Universul Juridic: Codul civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM

21 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 488

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Emilian Duca:  Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice – 2017.

Emilian Duca: Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice - 2017.

Emilian Duca: Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice – 2017.

Noul Cod fiscal comentat și adnotat (2017) își propune să fie, în primul rând, un instrument practic și util pentru cei care, într-un fel sau în altul, încearcă să găsească soluții problemelor de ordin legislativ din prezent (uneori chiar și din trecut).

Prin urmare, lucrarea de față are un rol informativ, fiind destinată atât profesioniștilor din domeniu, cât și celor care doresc să aprofundeze unele probleme referitoare la impozitare. În acest scop, sub textul articolelor Noului Cod fiscal, au fost înserate normele metodologice, dar și trimiteri la legislația secundară sau complementară, după caz, precum și la jurisprudență. La selecția acestora s-au avut în vedere, cu prioritate, prevederile legale din vechea reglementare (Legea nr. 571/2003) care au fost preluate în Noul Cod fiscal. Pe lângă facilitarea tranziției de la vechea reglementare la cea actuală, sunt evidențiate principalele elemente de noutate și implicațiile potențiale ale acestora pentru practicieni.

Prin sistematizarea legislației, comentariile autorului, extrasele din opinii exprimate în doctrină sau răspunsurile publicate pe website-urile autorităților fiscale dorim să punem la dispoziția cititorilor instrumente pentru elaborarea propriilor opinii și interpretări ale legislației fiscale. Ținând cont de caracterul fundamental practic al acestui demers, în Anexe au fost incluse acte normative și alte informații care completează sfera de aplicare a Codului fiscal, astfel încât cititorul să fie scutit, în măsura posibilului, de efortul cercetării și actualizării acesteia (ex. clasificarea mijloacelor fixe, lista convențiilor de evitare a dublei impuneri, decizii CJUE, extrase din regulamente europene).

Chiar dacă persistă riscul unor modificări legislative, avem speranța că această lucrare va răspunde necesităților practicienilor din domeniul impozitelor din România.

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

 

Universul Juridic: Codul penal și Codul de procedură penală. Ediție tiparită pe hârtie albă.

Universul Juridic: Codul penal și Codul de procedură penală. Ediție tiparită pe hârtie albă.

Universul Juridic: Codul penal și Codul de procedură penală. Ediție tiparită pe hârtie albă.

Ediția 4/2017, tipărită pe hârtie albă de calitate superioară și îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, cuprinde Codul penal și Codul de procedură penală, actualizate la data de 1 august 2017, articolele celor două Coduri fiind însoțite, acolo unde este cazul, de dispoziții tranzitorii, de aplicare sau conexe, necesare unei depline înțelegeri a reglementării.
În M. Of. nr. 598 din 25 iulie 2017, a fost publicată L. nr. 193/2017 prin care au fost modificate art. 301 și 308 din Codul penal.
Volumul include cele mai noi:
● decizii ale Curții Constituționale:
– D.C.C. nr. 302/2017 (M. Of. nr. 566 din 17 iulie 2017);
– D.C.C. nr. 368/2017 (M. Of. nr. 566 din 17 iulie 2017);
● recursuri în interesul legii:
– Dec. ÎCCJ (Complet RIL) nr. 13/2017 (www.scj.ro);
● hotărâri prealabile:
– Dec. ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 18/2017 (M. Of. nr. 545 din 11 iulie 2017).

Indexul plasat la finalul fiecărui Cod facilitează utilizarea acestuia, indicând sediul materiei pentru diverse instituții importante în domeniul penal, respectiv în domeniul procedurii penale, asigurând totodată o căutare rapidă a cuvintelor-cheie aferente. Lucrarea Codul penal și Codul de procedura penală. Legislație consolidată și INDEX: 1 august 2017 este destinată nu doar practicienilor, studenților, ci și teoreticienilor interesați de acest domeniu.

PRO LEGE – O colecție necesară oricărui jurist:

● reunește între copertele fiecărei culegeri informații esențiale și extinse din domeniul abordat, înlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare și de cercetare, reducând semnificativ și eficient timpul dedicat acesteia;
● prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogățite cu note și referințe utile, structurate și evidențiate profesionist și menite a facilita înțelegerea voinței și a intențiilor legiuitorului (prin semnalarea și/sau prin prezentarea unor corelații ori a unor spețe relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);
● seria PREMIUM din cadrul colecției PRO LEGE este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, beneficiază de grafică și de cromatică speciale (în vederea unui plus de evidențiere a informațiilor-cheie), incluzând totodată un vast material informativ suplimentar;
● fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activității de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată și pe care îl reprezintă, organizând unitar informațiile necesare unei bune cunoașteri a domeniului respectiv.

COORDONAREA GENERALĂ a Colecției PRO LEGE este asigurată de consilier juridic Oliviu Craznic.
Așteptăm sugestiile și propunerile dvs pe adresă prolege [at] universuljuridic.ro

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Universul Juridic: Codul civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Universul Juridic: Codul civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Universul Juridic: Codul civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM

Îngrijită de prof. univ. dr. Dan Lupașcu, culegerea Codul civil și legislație conexă continuă seria edițiilor PREMIUM pentru anul 2017.
Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative, extrase atent selectate și jurisprudență relevantă, națională și europeană, la care se adaugă diverse alte informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.

Astfel, culegerea include:
● Codul civil;
● Legea nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
● Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;
● Legea locuinței nr. 114/1996;
● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
● Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
● O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;
● O.G. nr. 89/2000privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;
● Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
● Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției;
● Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992;
● O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
● Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor;
● O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
● Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
● O.U.G. nr. 14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb;
● O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul bancar (extras);
● Ordinul președintelui ANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (extras);
● Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
● Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (extras);
● Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (extras);
● Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare;

Seria PREMIUM se adresează practicienilor, teoreticienilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților.

PRO LEGE – O colecție necesară oricărui jurist:

● reunește între copertele fiecărei culegeri informații esențiale și extinse din domeniul abordat, înlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare și de cercetare, reducând semnificativ și eficient timpul dedicat acesteia
● prezintă pachete de acte normative consolidate, atent selectate în vederea acoperirii domeniului vizat, îmbogățite cu note și referințe utile, structurate și evidențiate profesionist și menite a facilita înțelegerea voinței și a intențiilor legiuitorului (prin semnalarea și/sau prin prezentarea unor corelații ori a unor spețe relevante, în unele cazuri prin oferirea unor lămuriri punctuale etc.);

● seria PREMIUM din cadrul colecției PRO LEGE este tipărită pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, beneficiază de grafică și de cromatică speciale (în vederea unui plus de evidențiere a informațiilor-cheie), incluzând totodată un vast material informativ suplimentar;

● fiecare culegere în parte constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activității de zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată și pe care îl reprezintă, organizând unitar informațiile necesare unei bune cunoașteri a domeniului respectiv.

COORDONAREA GENERALĂ a Colecției PRO LEGE este asigurată de consilier juridic Oliviu Craznic.
Așteptăm sugestiile și propunerile dvs pe adresă prolege [at] universuljuridic.ro

📕Vezi cartea în UJmag.ro!

Emilian Duca: Noul Cod fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice – 2017. Universul Juridic: Codul penal și Codul de procedură penală. Ediție tiparită pe hârtie albă. Universul Juridic: Codul civil și legislație conexă. Ediție PREMIUM was last modified: august 21st, 2017 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter