Efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Stabilirea instanţei competente să soluţioneze cauza (NCPP, L. nr. 302/2004)

19 feb. 2021
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
211 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 529/2020

NCPP: art. 50, art. 51, art. 275 alin. (3) și (6), art. 426 lit. b), art. 427, art. 553 alin. (1), art. 597, art. 598 alin. (1) lit. d); L. nr. 302/2004: art. 74 alin. (1) 

Inteligența artificială în materie penală

Prin sentința penală nr. 242/22.09.2020 a Tribunalului Galați s-a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 50 C. proc. pen., declinarea competenței de soluționare a cauzei, având ca obiect „contestație în anulare”, în privința condamnatului A., în favoarea Curții de Apel Galați, reținându-se, în esență, că, raportat la conținutul cererii, este incident cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 426 lit. b) C. proc. pen. în situația reglementată de art. 16 alin. (1) lit. e) C. proc. pen., respectiv lipsește autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. În acest sens, s-a făcut trimitere la prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, care stabilește că persoana predată ca efect al extrădării nu va putea fi nici urmărită, nici judecată în vederea executării unei pedepse, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat extrădarea, afară de cazul când statul care a predat-o consimte; or extrădarea condamnatului A. a fost acordată numai pentru executarea celor două pedepse din anul 2017 anterior menționate, astfel încât acesta nu putea fi incriminat pentru fapte comise la 29.06.2015, anterioare predării.

Ca urmare, cauza a fost înregistrată sub același număr la Curtea de Apel Galați, care, prin decizia penală nr. 937/A din 29 octombrie 2020, a admis excepția necompetenței materiale a acestei instanțe și a declinat competența de soluționare a contestației la executare formulată de Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Galați, referitoare la condamnatul A., în favoarea Tribunalului Galați.

Totodată, a constatat ivit conflictul negativ de competență și a dispus trimiterea dosarului la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală în vederea soluționării acestuia.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut că, din examinarea contestației la executare formulate de judecătorul delegat de la Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Galați rezultă că, prin adresa nr. x/14.09.2020, Ministerul Justiției a sesizat instanța cu privire la faptul că A. a fost extrădat din Elveția la data de 17.01.2020, cu respectarea regulii specialității, fiind predat doar pentru executarea mandatelor emise în baza sentințelor penale nr. 408/2017 a Tribunalului Galați și nr. 2132/2017 a Judecătoriei Brăila, așa încât s-ar impune anularea mandatului de executare nr. x din 14.05.2020, descontopirea pedepsei aplicate prin sentința penală nr. 94/23.03.2020 a Tribunalului Galați în pedepsele componente, în scopul respectării acordului de extrădare și a regulii specialității.

Contestația la executare prezentată are la bază dispozițiile art. 597, art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen. („când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei”), Tribunalul Galați fiind instanță de executare, conform art. 553 alin. (1) C. proc. pen., în raport, cu sentința penală nr. 94 din 23.03.2020 a Tribunalului Galați, definitivă la data de 13.05.2020, prin decizia penală nr. 320/A/13.05.2020 a Curții de Apel Galați.

Curtea a opinat că nu este corectă aprecierea Tribunalului Galați, în sensul, că obiectul cauzei l-ar reprezenta o contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. b) C. proc. pen. în referire la art. 16 alin. (1) lit. e) C. proc. pen., având în vedere, pe de o parte, că, din prevederile art. 427 alin. (1) C. proc. pen., rezultă că doar părțile, persoana vătămată și procurorul au posibilitatea de a promova această cale extraordinară de atac, însă nu și judecătorul delegat de la Biroul executări penale, iar, pe de altă parte, întrucât instanța sesizată nu poate, din oficiu, să schimbe obiectul cererii formulate, din contestație la executare în contestație în anulare, neexistând o dispoziție procedural penală în acest sens.

Pe de altă parte, s-a subliniat că Tribunalul Galați nu a precizat hotărârea Curții de Apel Galați care ar fi vizată de respectiva contestație în anulare.

În aceste condiții, s-a apreciat că Tribunalul Galați este instanța competentă material să soluționeze contestația la executare cu care a fost învestită.

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) și (2) C. proc. pen., cu rezolvarea conflictului negativ de competență, Înalta Curte constată că Tribunalul Galați este competent să soluționeze cauza privind pe condamnatul A., motiv pentru care, în conformitate cu dispozițiile art. 51 alin. (6) C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanțe.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 598 alin. (1) C. proc. pen., împotriva executării hotărârii penale se poate face contestație, printre altele, când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare (lit. c) ori atunci când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere sau de micșorare a pedepsei (lit. d).

Stabilind instanța competentă să soluționeze contestația la executare, dispozițiile art. 598 alin. (2)  C. proc. pen. prevăd că în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) al aceluiași articol cererea se introduce, după caz, la instanța de executare ori la instanța în a cărei circumscripție se află locul de deținere, iar în cazul prevăzut la lit. c) la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută.

Verificând actele și lucrările dosarului, se constată că, prin sentința penală nr. 94 din 23.03.2020 a Tribunalului Galați, definitivă prin decizia penală nr. 320/A/13.05.2020 a Curții de Apel Galați, s-a dispus condamnarea inculpatului A. la pedepsele principale de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea în mod continuat a unei tentative la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (faptă din 29.06.2015) și de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea în mod continuat a unei tentative la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic (faptă din 29.06.2015), și, constatându-se că aceste fapte sunt concurente cu cele pentru care a fost anterior condamnat prin sentința penală nr. 408/2017 a Tribunalului Galați, definitivă prin decizia penală nr. 17/A/11.01.2018 a Curții de Apel Galați și sentința penală nr. 2132/23.11.2017 a Judecătoriei Brăila, definitivă prin decizia penală nr. 262 din 05.03.2018 a Curții de Apel Galați, în baza art. 38 alin. (1) și (2) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate prin acestea (de 9 luni, 6 luni, 9 luni, 6 luni și, respectiv, de 3 ani și 1 an închisoare) cu cele stabilite în cauză, în final inculpatul, urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 5 ani și 8 luni închisoare.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Prin aceeași hotărâre au fost anulate mandatele de executare emise în baza sentinței penale nr. 408/2017 a Tribunalului Galați, definitivă prin decizia penală nr. 17/A/11.01.2018 a Curții de Apel Galați și în baza sentinței penale nr. 2132/2017 a Judecătoriei Brăila, definitivă prin decizia penală nr. 262/05.03.2018 a Curții de Apel Galați, s-a dedus din pedeapsa principală aplicată inculpatului A. durata reținerii din 16.07.2015 (aferentă sentinței penale nr. 2132/23.11.2017 a Judecătoriei Brăila definitivă prin decizia penală nr. 262/05.03.2018 a Curții de Apel Galați), precum și durata executată de la 27.05.2019 la zi (13.05.2020).

Ca urmare, în baza sentinței penale nr. 94/2020 a Tribunalului Galați, a fost emis un nou mandat de executare a pedepsei închisorii având nr. 153/2020 din 14.05.2020, Penitenciarul Galați comunicând executarea pedepsei în perioada: 27.05.2020- 25.01.2025 (arestat la 17.01.2020, se scade 1 zi).

Împotriva executării acestei hotărâri, a formulat contestație la executare judecătorul delegat de la Biroul Executări penale din cadrul Tribunalului Galați, care, invocând adresa nr. x/14.09.2020 a Ministerului Justiției, prin care s-a arătat că A. a fost extrădat din Elveția la data de 17.01.2020, cu respectarea regulii specialității, fiind predat doar pentru executarea mandatelor emise în baza sentințelor penale nr. 408/2017 a Tribunalului Galați și nr. 2132/2017 a Judecătoriei Brăila, a apreciat că s-ar impune anularea mandatului de executare nr. x din 14.05.2020, descontopirea pedepsei aplicate prin sentința penală nr. 94/23.03.2020 a Tribunalului Galați în pedepsele componente și repunerea acestora în individualitatea lor în scopul respectării acordului de extrădare și a regulii specialității.

Având în vedere obiectul cererii formulată de către judecătorul delegat de la Biroul Executări penale din cadrul Tribunalului Galați, respectiv contestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 598 C. proc. pen., care nu putea fi modificat din oficiu de către instanță și prin care se tinde la micșorarea pedepsei rezultante stabilite prin sentința penală nr. 94/2020 a acestei instanțe ca urmare a operațiunilor de descontopire și repunere în individualitate a pedepselor componente, apar ca fiind incidente dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.

Or, așa cum s-a arătat anterior, în cazul prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., dispozițiile alin. (2) al aceluiași text de lege stabilesc că, instanței de executare îi revine competența de a soluționa contestația la executare.

Așadar, în raport, cu dispozițiile legale anterior menționate, competența de soluționare a cererii formulată de judecătorul delegat de la Biroul Executări penale aparține Tribunalului Galați, care este instanța de executare, conform art. 553 alin. (1) C. proc. pen.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va stabili că instanța competentă să soluționeze cauza privind pe condamnatul A. este Tribunalul Galați, instanță căreia, în conformitate cu art. 51 alin. (6) C. proc. pen., îi va trimite dosarul.

Conform art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Potrivit art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Stabilirea instanței competente să soluționeze cauza (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: februarie 19th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter