Dreptul la judecarea cauzei într-un mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. Admiterea recursului și trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii (NCPC)

6 iun. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 354

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 11/2019

NCPC: art. 6 alin. (1), art. 11, art. 22 alin. (2), art. 297, art. 412 alin. (1)

A inceput campania „Back to Office” pe UJmag.ro!

În drept, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) C. proc. civ., orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale într-un mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop, instanța este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a judecății. În același sens sunt și prevederile art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (2) C. proc. civ., judecătorul este în drept să ceară părților să prezinte explicații, oral sau în scris, cu privire la orice împrejurări de fapt pe care acestea le invocă, iar potrivit alin. (3), judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile legii.

Prin dispozițiile art. 11 C. proc. civ., se statuează, de asemenea, cu privire la îndatorirea terților de a sprijini, în condițiile legii, realizarea justiției, fapt care presupune prezentarea de informații la cererea judecătorului, în vederea clarificării împrejurărilor de fapt intervenite pe parcursul procesului.

În înțelesul dispozițiilor legale menționate, judecătorul este în drept să solicite părților sau, după caz, terților, explicații cu privire la împrejurări de fapt despre care au cunoștință sau cu privire la care pot obține informații, în conformitate cu dispozițiile legale.

Totodată, în caz de deces a uneia dintre părțile litigante, conform dispozițiilor art. 412 alin. (1) C. proc. civ., judecata cauzei se suspendă până la introducerea în cauză a moștenitorilor. Un astfel de eveniment nu poate ține însă în loc judecata, în mod nelimitat, cu atât mai puțin în situația în care partea interesată a făcut demersurile necesare și posibile din punct de vedere al poziției sale procesuale, pentru a identifica succesibilii persoanei decedate, în scopul continuării judecății.

În această situație, dacă informațiile oferite de părțile litigante nu sunt satisfăcătoare, revine instanței de judecată îndatorirea de a solicita informații suplimentare de la terții care le dețin, pentru a clarifica care este stadiul procedurii succesorale și a statua cu privire la cadrul procesual în care urmează să se desfășoare judecata.

În speța supusă analizei, se constată că judecata apelului declarat de reclamantul A. împotriva Sentinței civile nr. 782 din 24 mai 2017 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă, a fost suspendată în data de 5 februarie 2018, ca urmare a decesului pârâtului B.

Reclamantul A. a solicitat repunerea pe rol a cauzei arătând că, în urma demersurilor întreprinse, a identificat ca moștenitori ai defunctului B. pe numiții C. și D. și a indicat domiciliile acestora în vederea citării în proces.

La data de 7 mai 2018, instanța de apel a respins cererea de repunere pe rol formulată de reclamant, motivat de faptul că nu s-a depus la dosar și dovada acceptării succesiunii defunctului B. de către persoanele indicate ca fiind moștenitori sau un certificat de calitate de moștenitor.

Or, atare de înscrisuri nu pot fi prezentate de reclamantul A., care este un terț în raport de succesiunea defunctului B.

Astfel de înscrisuri, care pot fi deținute de terțe persoane, pot fi solicitate doar de către instanța de judecată, în condițiile art. 297 și urm. C. proc. civ.

O atare obligație nu poate fi pusă în sarcina reclamantului, întrucât, fiind imposibil de executat, conduce la blocarea procedurii judiciare, în mod nejustificat, contrar prevederilor legale mai sus menționate.

Așa fiind, Înalta Curte urmează a admite recursul declarat de reclamant, a casa încheierea de ședință din data de 7 mai 2018 și a trimite cauza aceleiași instanțe pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Dreptul la judecarea cauzei într-un mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. Admiterea recursului și trimiterea cauzei aceleiași instanțe pentru continuarea judecății (NCPC) was last modified: mai 30th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter