[Update: Rezultate finale] DNA. Examen în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier (26 iulie 2022)

4 aug. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
895 views

Update: Rezultate finale

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a postat rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea unui post de execuție vacant de consilier, gradul IA (personal contractual), în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

Astfel, rezultatele pot fi vizualizate accesând sursa informației.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultatul soluționării contestației împotriva rezultatului la interviu

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a postat rezultatul soluționării contestației împotriva rezultatului la interviu din cadrul concursului în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier, gradul IA (personal contractual), în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

Astfel, rezultatele pot fi vizualizate accesând sursa informației.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultatul interviului

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a postat rezultatele interviului din cadrul concursului în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier, gradul IA (personal contractual), în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

Astfel, rezultatele pot fi vizualizate accesând sursa informației.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Direcția Națională Anticorupție (DNA) organizează concurs/examen în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier, gradul IA (personal contractual), în cadrul Biroului administrativ, întreținere și deservire din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

Concursul/examenul va avea loc la sediul DNA din București și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:

26 iulie 2022, ora 10:00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;

− 1 august 2022, ora 10:00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul DNA din București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului și vor fi însoțite de următoarele acte:

− Cerere de înscriere la concurs, adresată procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (pusă la dispoziție de Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare);

− Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

− Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

− Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;

− Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a prezenta cazierul judiciar, în original, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

− Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

− Curriculum vitae;

− Recomandare de la ultimul loc de muncă ori copie de pe fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale din anul anterior.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Tematica și bibliografia pot fi consultate accesând sursa informației.

Pentru mai multe detalii legate de condițiile de participare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔿[UPDATE: Tabelul final cu candidații declarați admiși] DNA. Concurs pentru ocuparea a 20 de posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Direcției (20 ianuarie 2022)

[Update: Rezultate finale] DNA. Examen în vederea ocupării unui post de execuție vacant de consilier (26 iulie 2022) was last modified: august 4th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.