[UPDATE: Rezultate finale] DNA. Concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor pentru postul de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef

27 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 366

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 27 decembrie 2018: Rezultatele finale în ceea ce privește concursul de promovare în funcția de conducere de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 19 decembrie 2018

Potrivit unui anunț, Direcția Națională Anticorupție a dat publicității rezultatele finale în ceea ce privește concursul de promovare în funcția de conducere de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 19 decembrie 2018.

Biblioteca Universul Juridic Sintact

Astfel, conform art. 16 alin. (5) din Hotărârea CSM nr. 182/2007, notele obținute la proba constând în susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției pentru care candidează, sunt definitive și nu pot fi contestate.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul aferent rezultatelor finale ale concursului, astfel cum a fost publicat de către DNA:

Nr. crt.Numele și prenumele/Funcția pentru care candideazăNota obținută la proba scrisăNota obținută la proba de susținere a proiectuluiMedia finalăAdmis/Respins
GREFIER ȘEF LA CABINETUL PROCURORULUI ȘEF DNA
1.Fulger Ionuț Cosmin8.059.008.52ADMIS

 

Sursa informației


Update 20 decembrie 2018: Rezultatele probei scrise a concursului de promovare în funcția de conducere de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 19 decembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 20 decembrie 2018, Direcția Națională Anticorupție a dat publicității rezultatele probei scrise a concursului de promovare în funcția de conducere de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, din data de 19 decembrie 2018.

Totodată, în temeiul art. 15 alin. (2) și (3) din Hotărârea Plenului CSM nr. 182/2007, contestațiile la proba scrisă se pot depune în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărărcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, sau prin fax, la nr. 0372/69.80.59.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul aferent rezultatelor probei scrise a concursului, astfel cum a fost publicat de către DNA:

Nr. crt.Numele și prenumele / Funcția pentru care candideazăNota obținută
GREFIER-ȘEF LA CABINETUL PROCURORULUI-ȘEF DNA
1.Fulger Ionuț Cosmin8.05

 

Sursa informației


Update 11 decembrie 2018: Lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor pentru postul de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef, din data de 19 decembrie 2018

Potrivit unui anunț din data de 10 decembrie 2018, Direcția Națională Anticorupție a dat publicității lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor pentru postul de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef, din data de 19 decembrie 2018.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare lista candidaților care întrunesc condițiile legale de participare la concurs, astfel cum a fost publicată de către DNA:

Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția pentru care candideazăObservații
1.FULGER IONUȚ-COSMINGrefier-șef cabinet

Sursa informației


DNA. Concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor pentru postul de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef

Potrivit unui anunț din data de 19 noiembrie 2018, Direcția Națională Anticorupție organizează concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor, pentru următorul post:

– grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, proba scrisă a concursului va avea loc în data de 19 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București.

Data susținerii proiectului va fi anunțată după susținerea probei scrise.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

1. Proba scrisă – constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia afișate alăturat;

2. Proba orală – constând în susținerea, în fața comisiei de examinare, a proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției de grefier-șef serviciu.

Potrivit art. 7 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, poate participa la concursul pentru promovarea în funcții de conducere persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier; în cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcția de grefier;

b) are o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv ultimele 6 luni.

Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Regulament, la concurs pot participa numai grefieri de la parchete.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul – Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare (la sediul în Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București), până cel târziu la data de 27 aprilie 2018 și trebuie să cuprindă următoarele:

a) cerere de înscriere;

b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 7 din Regulament (întocmit de conducătorul parchetului sau instanței unde candidatul își desfășoară activitatea);

c) curriculum vitae;

d) orice alte acte considerate relevante.

Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor manageriale specifice funcției pentru care se organizează concursul se depune (la sediul în Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București) până la data de 11 decembrie 2018, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Informațiile menționate mai sus, inclusiv tematica și bibliografia aferente concursului, sunt publicate pe pagina de internet a Direcției Naționale Anticorupție la adresa www.pna.ro, precum și la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021/312.14.97, int. 2660 sau 2657.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tematica și bibliografia aferente concursului, astfel cum au fost publicate de către DNA:

1. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 62-88; art. 116-120).

3. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al ministrului justiției, cu modificările și completările ulterioare – dispoziții referitoare la structura direcției; organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor-șefi; dispoziții referitoare la registre și condici și ordinele cu caracter normativ ale procurorului-șef direcție specifice activității personalului auxiliar de specialitate.

4. Ordinul ministrului justiției privind aprobarea regulamentului de ordine interioară a parchetelor nr. 2632/C/30.07.2014 publicat în M. Of. nr. 623 din 26 august 2014 și ordinele cu caracter normativ ale procurorului general specifice activității personalului auxiliar de specialitate.

5. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 11 din 27 ianuarie 2014 privind registrele și condicile folosite în activitatea Ministerului Public.

6. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare.

7. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 182 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

8. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 145 din 26 aprilie 2005.

9. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 434 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public.

10. Noțiuni generale de procedură penală (Codul de procedură penală):

– competența organelor judiciare (art. 35-42);

– incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent și a grefierului (art. 65-70);

– avocatul, asistența juridică și reprezentarea (art. 88-96);

– probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art. 97-126; art. 129-141; art. 143-147; art. 152 și 153; art. 156-158; art. 165-172; art. 181-183; art. 192 și 193; art. 196-201);

– reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune (art. 209-217);

– citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (art. 257-267);

– dispoziții generale privind urmărirea penală (art. 285-287);

– sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288-298);

– terminarea urmăririi penale, dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror, rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (art. 321-331);

– plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală (art. 336-340);

– camera preliminară (art. 342-348);

– căi de atac – termene (declarare, mod de calcul și instanța competentă).

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale] DNA. Concurs pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor pentru postul de grefier-șef la Cabinetul procurorului-șef was last modified: decembrie 27th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter