DNA organizează un concurs de promovare pentru grefieri

15 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2518

Despre

  • Condiții de participare
  • Dosarele de concurs
  • Tematica și bibliografia
  • Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 1 octombrie 2015, ora 16:00

DNA organizează un concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare (grefier cu studii superioare juridice), la data de 13 octombrie 2015, ora 10:00 la sediul central din Str. Știrbei Vodă, nr. 79-81, sector 1, București, după cum urmează:
7 posturi la Direcția Națională Anticorupție, nivel central;
1 post la Serviciul Teritorial Alba – Iulia;
1 post la Serviciul Teritorial Brașov.

La concurs pot participa grefierii (cu studii superioare juridice) de la curțile de apel, tribunale, judecătorii și parchetele de pe lângă acestea.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

1. Proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice din tematica și bibliografia prezentate mai jos;

2. Proba practică, constând în verificarea cunoștințelor de operare pe calculator.

Condiții de participare

Potrivit art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivarea în funcție, promovarea în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 181/2007, cu modificările și completările ulterioare, poate participa la concurs personalul auxiliar de specialitate care îndeplinește următoarele condiții:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

a) are o vechime de cel puțin 3 ani în funcția de grefier;
b) are calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani;
c) nu a fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarele de concurs

Dosarele de concurs se depun la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul – Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare din cadrul direcției, până cel târziu la data de 1 octombrie 2015, ora 16:00 și trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) cerere de înscriere;
b) raport prin care se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 11 din regulament, întocmit de compartimentul de specialitate al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea;
c) curriculum vitae;
d) orice alte acte considerate relevante.

Tematica și bibliografia

1. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 62 – art. 88; art. 116 – art. 120);
3. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/15.05.2015 – dispoziții referitoare la structura direcției; organizarea și atribuțiile personalului auxiliar de specialitate; atribuțiile grefierilor șefi; dispoziții referitoare la registre și condici;
4. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ nr.11 din 27.01.2014 privind registrele și condicile folosite în activitatea Ministerului Public;
5. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului sau examenului pentru definitivare în funcție, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe sau aceluiași parchet, precum și în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 181 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
7. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 145 din 26 aprilie 2005;
8. Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 434 din 15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex din cadrul Ministerului Public;
9. Noțiuni generale de procedură penală:
Codul de procedură penală:
– competența organelor judiciare (art. 35 – 42);
– avocatul, asistența juridică și reprezentarea (art. 88 – 96);
– probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (art. 97 – 126; art. 129 – 141; art. 143 – 147; art. 152 – 153; art. 156 – 158; art. 165 – 172; art. 181 – 183; art. 192 – 193; art. 196 – 201);
– reținerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune (art. 209 – 217);
– citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267);
– dispoziții generale privind urmărirea penală (art. 285 – 287);
– sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – 298);
– terminarea urmăririi penale, dispoziții privind efectuarea urmăririi penale de către procuror, rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței (art. 321 – 331).

De asemenea, în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta legislație și lucrări de specialitate (cursuri universitare, tratate, monografii etc.), actualizate în raport de modificările legislative intrate în vigoare până la data anunțării concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 137, 184, 105 și 125.

Consultați sursa informațiilor, anunțul publicat de DNA (www.pna.ro).

DNA organizează un concurs de promovare pentru grefieri was last modified: septembrie 15th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter