Discursul domnului av. dr. Bogdan Buneci cu ocazia lansării oficiale a Asociației Avocaților Penaliști din România

27 apr. 2023
Vizualizari: 172

Sunt Bogdan Buneci, Președintele Asociației Avocaților Penaliști din România. În primul rând, aș dori să arăt de ce a fost necesară înființarea acestei Asociații a Avocaților Penaliști din România.

Avocatura este o profesie care reprezintă multe calități. Este liberă, frumoasă, distinsă și nobilă. În activitatea sa, avocatul specializat în drept penal trebuie să aibă anumite calități și condiții în apărarea atât a persoanelor trimise în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni, cât și a persoanelor vătămate, părților civile și părților responsabile civilmente.

Noi considerăm avocatul în penal drept o personalitate în templul justiției, întrucât acesta, în primul rând, are ca primă preocupare ce ține de domeniul științei, a științei dreptului, de a desfășura în fața instanțelor judecătorești o activitate creatoare, iar pentru aceasta i se cere talentul special al omului de știință cu cele două componente esențiale: spiritul științific și talentul intelectual. Astfel, avocatul penalist are nevoie de o inteligență verbală, mai întâi ca om de știință, fiindcă știința înseamnă un limbaj bine alcătuit, iar știința dreptului penal este în bună măsură o știință de concepte și abstracții.

Avocatul penalist este posesorul unei inteligențe discursive ce trebuie dublată de o putere intuitivă, ceea ce este caracteristica unui artist. De asemenea, pe lângă intuitivitate, avocatul penalist trebuie să aibă o anumită adâncime sufletească, o tonalitate afectivă, întrucât el trăiește faptele realității cu o reacție afectivă mult mai puternică decât omul de rând. La aceste calități necesare avocatului, și anume intuiție, adâncime psihică, fantezie creatoare, se mai adaugă și expresivitatea, fără care, în procesele penale, oamenii de rând ar avea o atitudine neutră, banală. El trebuie să găsească tuturor faptelor și împrejurărilor pe care le înfățișează în pledoariile sale o semnificație care poate fi generală sau numai de speță.

Avocatul în penal trebuie să fie și un profesionist al vocației pentru că vocația înseamnă o sumă de aptitudini pentru a putea realiza o profesie, iar acesta trebuie să simtă un impuls irezistibil, să iubească această profesie pentru că numai astfel se ajunge la vocație. De aceea, avocatul în penal trebuie să aibă anumite calități, și anume: facultatea de a argumenta și a construi – pentru a argumenta solidul proces –, imaginație și darul invenției – pentru a descoperi noi argumente și a modifica aspectul procesului penal –, spirit de sinteză – pentru a scoate în relief punctele esențiale ale procesului–, spiritul critic – pentru a putea combate argumentele acuzării și ale adversarului –, ascuțime intelectuală și priceperea de a se mula după împrejurările cauzei penale.

Posedând aceste calități considerăm că avocatul în penal, prin pledoaria sa, trebuie să găsească mai multe idei decât un mare jurist, să le expună în puține cuvinte și să posede arta de a găsi cuvintele cele mai potrivite pentru a se ridica la calitatea de a fi un artist în profesia sa. De aceea, Asociația Avocaților Penaliști din România are ca scop, în conformitate cu Legea nr. 51/1995 privind statutul profesiei de avocat și Codul Deontologic al Avocatului, organizarea de congrese, cursuri, conferințe, dezbateri cu participare națională și internațională, elaborarea unor proiecte în cadrul unor programe naționale și internaționale de finanțare individuală sau în consorțiu cu alte instituții sau organizații, având ca obiect aspecte ale legiferării sau aplicării legislației în materie penală sau procesual penală, încheierea de acorduri și parteneriate cu instituții sau alte organizații în special din domeniul juridic și a administrației publice, dar și din alte domenii de activitate, având ca obiect activități permise de scopul asociației.

Printre obiectivele principale asociația promovează profesia de avocat în rândul studenților și absolvenților facultăților de drept, contribuie la perfecționarea legislației prin propuneri înaintate organelor de conducere a profesiei de avocat cu privire la organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu precădere chestiuni privind specializarea profesională, dar și chestiuni privind drepturile și îndatoririle avocatului în procesul penal și, în final, promovează și sprijină activitățile organelor de conducere ale profesiei de avocat, activitatea asociației având rol complementar.

📌 Fragment din alocuțiunea domnului av. dr. Bogdan Buneci cu ocazia lansării oficiale a Asociației Avocaților Penaliști din România.

Discursul domnului av. dr. Bogdan Buneci cu ocazia lansării oficiale a Asociației Avocaților Penaliști din România was last modified: mai 2nd, 2023 by Bogdan Buneci

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice